Haagbeuken-verbond

verbond uit de orde van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond

Het haagbeuken-verbond (Carpinion betuli) is een verbond uit de orde van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond (Querco-Fagetea). Het verbond omvat bosplantengemeenschappen die voorkomen op betrekkelijk voedselrijke, niet te natte bodems, en die gekenmerkt wordt door een zeer rijke structuur en biodiversiteit.

Haagbeuken-verbond
Een bosgemeenschap uit het verbond
Een bosgemeenschap uit het verbond
Syntaxonomische indeling
Klasse:Querco-Fagetea
(klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond)
Orde:Fagetalia sylvaticae
(orde van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond)
Verbond
Carpinion betuli
Issl., 1931
Afbeeldingen op Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Het verbond telt in Nederland en Vlaanderen één onderliggende associatie.

Naamgeving en coderingBewerken

  • Synoniem: Carpinion Issler 1931, Querco-Fagion Rameau 1996, Fraxino-Carpinion Tx. 1937, Carpinion (Tx. 1937) Oberd. 1953, Eu-Carpinion Scamoni & H.Passarge 1959
  • Frans: Chênaies pédonculées ou chênaies charmaies subatlantiques et médio-européennes
  • Duits: Eichen- Hainbuchenwald
  • Engels: Broadleaved woodlands rich in hornbeam on lime-rich and neutral mud soils
  • Syntaxoncode voor Nederland (RVvN): r46Ab

De wetenschappelijke naam Carpinion betuli is afgeleid van de botanische naam van een belangrijke soort binnen deze klasse, de haagbeuk (Carpinus betulus).

KenmerkenBewerken

AlgemeenBewerken

Het haagbeuken-verbond omvat hoog opgaande, zeer goed gestructureerde gemengde zomergroene loofbossen op betrekkelijk voedselrijke bodems van uiteenlopende bodemtypes. De bodem kent sterke wisselingen in de grondwaterspiegel, maar is een groot deel van het jaar droog.

VegetatiestructuurBewerken

Het haagbeuken-verbond kent in de Lage Landen een duidelijk gelaagde structuur met naast de boomlaag, met dominantie van loofbomen, een meestal goed ontwikkelde en soortenrijke struik-, kruid- en moslaag.

Associaties in Nederland en VlaanderenBewerken

Het haagbeuken-verbond heeft in Nederland slechts één vertegenwoordiger, in Vlaanderen twee.

Diagnostische taxa voor Nederland en VlaanderenBewerken

Het haagbeuken-verbond heeft voor Nederland en Vlaanderen geen specifieke kensoorten.

Zie ookBewerken