Haagbeuken-verbond

verbond van plantengemeenschappen

Het haagbeuken-verbond (Carpinion betuli) is een verbond van de klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond (Querco-Fagetea), een groep van bosplantengemeenschappen die voorkomt op betrekkelijk voedselrijke, niet te natte bodems, en die gekenmerkt wordt door een zeer rijke structuur en biodiversiteit.

Haagbeuken-verbond
Haagbeuken-verbond met haagbeuk
Haagbeuken-verbond met haagbeuk
Syntaxonomische indeling
Klasse:Querco-Fagetea (Klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke grond)
Orde:Fagetalia sylvaticae (Orde van de voedselrijke eiken-beukenbossen)
Verbond
Carpinion betuli
Issl., 1931

Het verbond telt in België en Nederland één onderliggende associatie.

Naamgeving, etymologie en coderingBewerken

  • Synoniem: Carpinion Issler 1931, Querco-Fagion Rameau 1996, Fraxino-Carpinion Tüxen 1937, Carpinion (Tüxen 1937) Oberd. 1953, Eu-Carpinion Scamoni & H.Passarge 1959
  • Frans: Chênaies pédonculées ou chênaies charmaies subatlantiques et médio-européennes
  • Duits: Eichen- Hainbuchenwald
  • Engels: Broadleaved woodlands rich in hornbeam on lime-rich and neutral mud soils
  • Syntaxoncode (Nederland): 43Ab

De naam Carpinion betuli is afgeleid van de wetenschappelijke naam van een belangrijke soort binnen deze klasse, de haagbeuk (Carpinus betulus).

KenmerkenBewerken

AlgemeenBewerken

Het haagbeuken-verbond omvat hoog opgaande, zeer goed gestructureerde gemengde zomergroene loofbossen op betrekkelijk voedselrijke bodems van uiteenlopende bodemtypes. De bodem kent sterke wisselingen in de grondwaterspiegel, maar is een groot deel van het jaar droog.

StructuurBewerken

Het haagbeuken-verbond kent in de Lage Landen een duidelijk gelaagde structuur met naast de boomlaag, met dominantie van loofbomen, een meestal goed ontwikkelde en soortenrijke struik-, kruid- en moslaag.

OnderverdelingBewerken

Het haagbeuken-verbond heeft in Nederland slechts één vertegenwoordiger, in België twee:

SoortensamenstellingBewerken

Het verbond heeft in België en Nederland geen specifieke kensoorten.

Zie ookBewerken