Dwergbiezen-klasse

klasse van plantengemeenschappen

De dwergbiezen-klasse (Isoeto-Nanojuncetea) is een klasse van plantengemeenschappen van onbegroeide, vochtige, vaak dichtgeslagen bodems, overwegend bestaande uit eenjarige pionierssoorten.

Dwergbiezen-klasse
Dwergbiezen-klasse met greppelrus
Dwergbiezen-klasse met greppelrus
Syntaxonomische indeling
Klasse
Isoeto-Nanojuncetea
Br.-Bl. & Tx., 1943

Naamgeving, etymologie en coderingBewerken

  • Synoniem: Isoeto-Nanojuncetea bufonii Br.-Bl. & Tx. 1934
  • Duits: Zwergbinsen-gesellschaften
  • Frans: Gazons amphibies des sables humides
  • Hongaars: Törpekákás iszaptársulások
  • Syntaxoncode (Nederland): r29

De wetenschappelijke naam Isoeto-Nanojuncetea is afgeleid van de botanische namen van enkele belangrijke soorten binnen deze klasse, de zeldzame kleine- (Isoëtes echinospora) en grote biesvaren (Isoëtes lacustris) en de meer algemene greppelrus (Juncus bufonius).

KenmerkenBewerken

AlgemeenBewerken

De dwergbiezen-klasse omvat plantengemeenschappen van natuurlijke of kunstmatige kale, vochtige standplaatsen, zoals strandjes langs zoet stilstaand water, randen van duinplassen en vennen, in vochtige zandgroeven en retentiebekkens, plagplekken, recent gegraven of uitgebaggerde sloten en greppels. Dikwijls is de bodem verdicht, zoals op licht betreden paadjes. Ze vormen dikwijls kleine oppervlakten binnen een groter geheel van blauwgraslanden, heischrale graslanden en vochtige heiden.

StructuurBewerken

Deze klasse wordt in de Lage Landen gekenmerkt door een zeer open en laagblijvende vegetatie met volledige afwezigheid van de boom- en de struiklaag.

In de kruidlaag zijn eenjarige planten dominant, zijn vormen zich ieder jaar opnieuw uit zaad als de omstandigheden gunstig zijn. De hoofdbloei vindt plaats op het einde van de zomer.

De moslaag is dikwijls opvallend aanwezig met zowel bladmossen als levermossen.

Onderverdeling in Nederland en VlaanderenBewerken

De dwergbiezen-klasse heeft als vertegenwoordigers in Nederland en Vlaanderen.

Soortensamenstelling in Nederland en VlaanderenBewerken

Deze klasse heeft voor Nederland en Vlaanderen als belangrijkste ken- en begeleidende soorten:

Ken- en differentiërende soorten voor de Dwergbiezen-klasse
Kensoort / Beg. soort Diff.soort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking Afbeelding
Boomlaag
Geen soorten
Struiklaag
Geen soorten
Kruidlaag
kK - Greppelrus Juncus bufonius  
kK - Wijdbloeiende rus Juncus tenageia  
kK - Koprus Juncus capitatus  
kK - Dwergrus Juncus pygmaeus  
kK - Kleine kattenstaart Lythrum hyssopifolia  
bg - Moerasdroogbloem Gnaphalium uliginosum  
bg - Borstelbies Isolepis setacea  
bg - Grondster Illecebrum verticillatum  
bg - Draadgentiaan Cicendia filiformis  
bg - Dwergbloem Centunculus minimus  
bg - Dwergvlas Radiola linoides  
Moslaag
bg - Gewoon landvorkje Riccia glauca  
bg - Gewoon puntmos Calliergonella cuspidata  
bg - Gewoon broedpeermos Pohlia annotina  

Zie ookBewerken