Warning icon.svg Waarschuwing
Beste gebruiker, hierbij krijgt u een waarschuwing. Nadere uitleg kunt u onderaan deze waarschuwing vinden.

Wanneer blijkt dat u na deze waarschuwing toch doorgaat met de geconstateerde ongewenste bewerkingen, dan wordt uw account geblokkeerd. Als u dit account enkel gebruikt voor vandalisme, dan zal de blokkade snel en voor onbepaalde tijd zijn. In minder ernstige gevallen kan een blokkade voor korte tijd volgen. Gaat u hierna weer door met de ongewenste bewerkingen, dan volgt, mogelijk zonder nieuwe waarschuwing, een lange blokkade. Als u constructief bij wil gaan dragen aan de encyclopedie, lees dan onze welkomstpagina.

 1. 23 aug 2019 17:20 (CEST) Fries nationalistische bewerkingen op Grouw, De Valom (Friesland), Driesum en Bergum, zie: Wikipedia:Benoemen van een pagina
 2. 13 jul 2020 18:31 (CEST) Herstarten taalstrijd op Damwoude
 3. 13 jul 2020 18:34 (CEST) Taalstrijd op Driezum
 4. 22 sep 2020 18:40 (CEST) Taalstrijd op Zwaagwesteinde
 5. 22 sep 2020 Taalstrijd op Blija, Lijst van rijksmonumenten in Blija en Birdaard
 6. 11 nov 2020 02:19 (CET) zelfde bij Provinciale weg 356
 7. 9 dec 2020 11:14 (CET) zelfde bij Birdaard
 8. 9 dec 2020 11:17 (CET) zelfde met hernoeming van overlegpagina bij artikel Birdaard
 9. 16 dec 2020 00:53 (CET) blok 3 dgn wegens PA
Even heel snel ongedaan maken dit a.u.b. Het op een iets onvriendelijke wijze wijzen van een gebruiker op beoordelingsfouten is nog niet direct een persoonlijke aanval. Zwak middel PDZ124169 (overleg) 16 dec 2020 00:58 (CET)

Archaïsch?Bewerken

In verschillende artikelen over Friese plaatsen wijzigt u een passage waarin vermeld wordt dat op plaatsnaamborden tegenwoordig alleen nog de Friese namen worden vermeld door "De Nederlandse naam is te komen vervallen en kan in feite als archaïsch worden beschouwd". Op welke bron berust dit waardeoordeel of is dit uw eigen waardeoordeel?

De gemeente Dantumadiel heeft in 2008 besloten dat de Nederlandse namen zijn komen te vervallen, die bron staat erbij. Archaïsch betekent een verouderd woord/taalvorm dus is hier van toepassing, daar de Nederlandse naam vervallen is en zowel de media en de gemeente in het Nederlands de Friese namen gebruiken (uitzonderingen daargelaten). PDZ124169 (overleg) 20 sep 2018 20:39 (CEST)
Het feit dat de namen niet meer vermeld worden op de plaatsnaamborden betekent niet de de Nederlandse naam archaïsch zou zijn. Pas als ook in het Nederlands sprake zou zijn van een verouderd begrip dan zou gesproken kunnen worden over een ar­chaïsch woord. Ik zal zowel in het taalcafé als op overleg gewenst deze kwestie aan de orde stellen. Graag even een pas op de plaats maken met dit type wijzigingen. Gouwenaar (overleg) 20 sep 2018 20:51 (CEST)
Zie vooral ook de bron, gaat nog niet eens zozeer om de plaatsnaamborden alleen. Gemeente geeft zelf aan dat de namen zijn komen te vervallen, in die is er naar mijn oordeel sprake van een verouderd begrip, oftewel archaïsch. PDZ124169 (overleg) 20 sep 2018 20:58 (CEST)
Deze bron zegt slechts: "De Nederlandse namen zijn hierbij komen te vervallen". Of een woord in het Nederlands al dan niet als archaïsch gezien kan worden is geen zaak die door een besluit van de gemeenteraad van Dantumadiel bepaald wordt. Gouwenaar (overleg) 20 sep 2018 21:06 (CEST)
Inderdaad, een gemeentebestuur bepaalt niet hoe wij een plaats noemen. Parijs en Moskou hebben denk ik nooit Nederlandse namen ingevoerd. Heeft Nijmegen ooit iets besloten over de naam Nimwegen? –bdijkstra (overleg) 20 sep 2018 21:12 (CEST)
Op de website van de provincie Friesland is een lijstje te downloaden   met de officiële namen (per 1 januari 2018). En daarop staan nog steeds namen in het Nederlands. DaafSpijker overleg 20 sep 2018 21:20 (CEST)
Vind bovenstaand een vreemde beredenering. Vervallen = vervallen. De naam is gewoon gewijzigd, net zoals we Stalingrad tegenwoordig Volgograd noemen. De Nederlandse namen worden zo goed als niet meer gebruik, dit geldt vanaf de ANWB-borden tot aan de media. Zo goed als overal worden in het Nederlands ook de Friese benamingen gebruikt, maar Wikipedia lijkt op de een of andere manier stug vast te willen houden aan benamingen die in de praktijk zo goed als niet meer gebruikt worden.
Voorbeelden: Waterscootert in Damwâld (Dumpert), Burgemeester opent vernieuwd pand uitzendbureau Abiant (Nieuwsblad NOF), Gewonde bij schietpartij in Damwâld (Telegraaf), Opnieuw zoeken tientallen vrijwilligers naar vermiste Remon Bruinsma (Hart van Nederland) PDZ124169 (overleg) 20 sep 2018 21:25 (CEST)
Die "een of andere manier" is een richtlijn die we als gemeenschap hebben vastgelegd in Wikipedia:Benoemen van een pagina#Friesland en als gemeenschap zouden kunnen veranderen. –bdijkstra (overleg) 20 sep 2018 21:33 (CEST)
De titel heb ik ongewijzigd gelaten, alleen een toevoeging gedaan die mijns inziens zeker niet misplaatst is. PDZ124169 (overleg) 20 sep 2018 21:35 (CEST)
Het probleem is het gebruik van de term "archaïsch" in dit verband, dat is een eigen oordeel dat niet gestoeld is op een onafhankelijke, betrouwbare bron. "Archaïsch" zijn bijvoorbeeld woorden als "aam­bor­stig" of "derwaarts". Deze woorden als archaïsch bestempelen berust niet op een persoonlijk oordeel, maar is gebaseerd op een gezaghebbende bron. Een bron die de Nederlandstalige namen van Friese plaatsen bestempelt als archaïsch heb ik nog niet gezien. Gouwenaar (overleg) 20 sep 2018 21:47 (CEST)
De gemeenteraad van Dantumadiel kan ook wel besluiten dat ze in Amsterdam nog enkel met roebels betalen. Maar dat maakt het geen officieel besluit die in Amsterdam daadwerkelijk iets veranderd. Zo noemt Woerden zich graag de hoofdstad van het Groene Hart, maar doen andere gemeenten dat ook als het ze zo uitkomt. Ik denk dat de grootschalige wijzigingen hier een beetje te kort door de bocht zijn, en zeer goed mogelijk niet officieel zijn, maar enkel een lokaal besluit. Dat zou dan ook zo uit de melding op de artikelen moeten blijken. Edoderoo (overleg) 20 sep 2018 21:58 (CEST)
Precies, snel stoppen hiermee. 'Archaïsch' is een waardeoordeel (WP:NPOV): wie vindt dat? Feit is slechts dat de gemeente zichzelf niet meer zo noemt. Parijs noemt zichzelf ook niet 'Parijs', maar dat is de Nederlandstalige naam. Wikiwerner (overleg) 20 sep 2018 21:59 (CEST)
De vergelijking met Volgograd en Stalingrad slaat de plank volledig mis. Dat is namelijk een plaatsnaam veranderen in een nieuwe benaming. Maar ook daarin zijn voorbeelden te vinden waarbij de oudere naam langer de actuele naam bleef/blijft in het Nederlandse taalgebied. Hier gaat om plaatsnamen die in de ene taal soms anders wordt geschreven dan in de andere. Dat in de toekomst sommige verouderend kunnen geraken betekend zeker niet dat je zomaar kan stellen dat de Nederlandstalige benaming nu al archaïsch/ouderwets zouden zijn. Zoals Daaf Spijker zegt is er zelfs een officiële lijst, die duidelijk aangeeft wat de Friestalige en Nederlandstalige namen zijn. In de praktijk worden de Nederlandstalige en Friestalige namen dwars door elkaar gebruikt..
Om een paar tegenvoorbeelden te geven voor Damwoude/Damwâld die dat ook nog eens duidelijk maken: Weerstation-Damwoude Feestgangers onwel in Damwoude Telegraaf in 2017 en Brand in Damwoude nieuwedockumercourant.nl Schietpartij in Damwoude (Hart van Nederland Dagdeel (overleg) 20 sep 2018 22:00 (CEST)
Als je denkt dat 'archaïsch' hetzelfde betekent als 'verouderd', kun je dat woord beter niet gebruiken. Daarnaast gaan instanties alleen over de teksten die ze zelf schrijven, ze zijn geen eigenaar van de taal (de taal is van het volk en van alle individuele mensen), dus ze hebben niet op te leggen of je in een Nederlandse tekst verplicht een Friese naam moet gebruiken. Per geval zal dus aangetoond moeten worden dat de Nederlandse naam echt in onbruik is geraakt. Bever (overleg) 24 sep 2018 01:59 (CEST)

OverlegpaginaBewerken

Beste, anders dan gebruikerspagina's, worden overlegpagina's in de regel niet verwijderd, zodat overleg teruggevonden kan worden. Met vriendelijke groet, Machaerus (overleg) 20 sep 2018 22:20 (CEST)

Friestalig vs NederlandstaligBewerken

Beste PDZ124169, dit is de Nederlandstalige Wikipedia, dus gebruikt men daarom zoveel mogelijk de Nederlandstalige namen. Hierboven bent u al eens aangesproken op het feit dat door uw toevoegde teksten als De Nederlandse namen zijn hierbij komen te vervallen. hier niet correct zijn, bovendien is het te veel detail voor een pagina over een plaats... Dagdeel (overleg) 9 dec 2018 11:48 (CET)

WaarschuwingBewerken

  Waarschuwing
Beste gebruiker, hierbij krijgt u een waarschuwing. Nadere uitleg kunt u onderaan deze waarschuwing vinden.

Wanneer blijkt dat u na deze waarschuwing toch doorgaat met de geconstateerde ongewenste bewerkingen, dan wordt uw account geblokkeerd. Als u dit account enkel gebruikt voor vandalisme, dan zal de blokkade snel en voor onbepaalde tijd zijn. In minder ernstige gevallen kan een blokkade voor korte tijd volgen. Gaat u hierna weer door met de ongewenste bewerkingen, dan volgt, mogelijk zonder nieuwe waarschuwing, een lange blokkade. Als u constructief bij wil gaan dragen aan de encyclopedie, lees dan onze welkomstpagina.

Doorgaan met het toevoegen van niet gewenste toevoegingen op Damwoude en Provinciale weg 356. Dagdeel (overleg) 9 dec 2018 12:01 (CET)

Wat kinderachtig. Dit begint toch wel dictatoriale trekjes te krijgen hoor. Niet gewenst is dan wel goed verwoord. De feiten zijn hier op de Nederlandse Wikipedia inderdaad niet gewenst. PDZ124169 (overleg) 9 dec 2018 12:03 (CET)

De feiten zijn de feiten. Toevoegingen doen op basis van een onjuiste interpretatie van de feiten, is iets anders. –bdijkstra (overleg) 9 dec 2018 12:18 (CET)
Feiten LETTERLIJK overnemen is geen interpretatie, en kan daarom ook niet onjuist zijn. PDZ124169 (overleg) 9 dec 2018 12:19 (CET)
Het direct overnemen van teksten is schending van de auteursrechten.
Bovendien betekend niet dat het ergens staat dat het correct te zeggen is op a zomaar een artikel en b dat de Nederlandstalige naam in het algemeen zijn komen te vervallen. Een betere interpretatie van de tekst is dat binnen de gemeente de Nederlandstalige namen zijn komen te vervallen. Wat inderdaad klopt. Maar dat houdt niet in dat in het Nederlands zelf deze benamingen zijn komen te vervallen.. Dagdeel (overleg) 9 dec 2018 12:27 (CET)
Precies. Iedereen kan wel een persbericht uitbrengen met een bewering, maar daarmee is die bewering zelf nog geen feit. –bdijkstra (overleg) 9 dec 2018 12:30 (CET)
De "bewering" sluit aan bij de werkelijkheid. Ik zou zeggen, kom eens langs voor een bakje koffie en zie het met eigen ogen. Hint: volg de bordjes met Damwâld, anders wordt het lang zoeken. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door PDZ124169 (overleg · bijdragen)
Wikipedia is geen navigatiesysteem, maar een encyclopedie. Die geeft dus enkel vrijblijvende informatie over welke afslagen een bepaalde weg kent. Lezers kunnen geen rechten ontlenen aan de gegeven informatie. In het verleden zijn afspraken gemaakt over het gebruik van Nederlandstalige namen voor Friese plaatsen; ook jij zal je daar aan moeten houden. Dat heeft weinig met feiten te maken: de tekst op de bordjes wordt immers niet betwist.. Velocitas(↑) 9 dec 2018 12:42 (CET)
Het idee om daar koffie te gaan drinken mag dan origineel zijn, ter plaatse gaan observeren en dat dan zelf gaan interpreteren gaat in tegen Wikipedia:Geen origineel onderzoek (GOO). Met de niet door PDZ124169 zelf ondertekende bovenstaande edit wordt duidelijk dat hij nog niet goed doorheeft hoe het hier werkt. - Robotje (overleg) 9 dec 2018 17:41 (CET)

En daar gaan we weer, beste PDZ124169 stop met het toevoegen van onzinnige teksten als 'De meeste bedrijven, instellingen en media gaan hierin mee" Want dit a niet juist en ten is overbodig en niet relevant voor de lezer... Ga eerst in overleg voor zoiets massaal overal te willen toevoegen daar heeft niemand wat aan... Dagdeel (overleg) 25 dec 2018 00:11 (CET)

Vanwaar je obsessie? De informatie nu toegevoegd is objectief, de letterlijke praktijk, van toegevoegde waarde en al een heel compromis vergeleken met eerdere wijzigingen. Als je zo kinderachtig wilt zijn weer een edit war te starten: go ahead, maar bedenk je dan wel dat jezelf degene bent die ernaast zit.
Beste, 'De meeste bedrijven, instellingen en media gaan hierin mee' is niet neutraal en niet correct. Laat dit achterwege en niemand zal bezwaar maken. Maar met dit soort onzinnige beweren hebben lezers niks aan... Dagdeel (overleg) 25 dec 2018 00:15 (CET)

Sijbrandahuis Bewerken

Hoi PDZ124169, met deze edit van je kwam in het artikel over Sijbrandahuis te staan: "Sinds 1 januari 2009 wordt in de gemeente uitsluitend de Friestalige naam gebruikt. De meeste bedrijven, instellingen en media gaan hierin mee." Nadat dat teruggedraaid was deed je deze edit waarmee die tekst er opnieuw kwam te staan. Blijkbaar ben je wel heel erg zeker van wat je daar schreef.

Kun je

 1. een citaat met bronvermelding geven waaruit blijkt dat in die gemeente (dus niet alleen door de gemeente) de term 'Sijbrandahuis' niet meer gebruikt wordt en dat dat uitsluitend 'Sibrandahûs' is geworden?
 2. een citaat met bronvermelding geven waaruit blijkt dat door de meeste bedrijven niet 'Sijbrandahuis' maar 'Sibrandahûs' gebruikt wordt?
 3. een citaat met bronvermelding geven waaruit blijkt dat door de meeste instellingen niet 'Sijbrandahuis' maar 'Sibrandahûs' gebruikt wordt?
 4. een citaat met bronvermelding geven waaruit blijkt dat door de meeste media niet 'Sijbrandahuis' maar 'Sibrandahûs' gebruikt wordt?

Groetjes, Robotje (overleg) 25 dec 2018 13:12 (CET)

En vreemd genoeg bleef het toen stil. Als je daar geen bron voor hebt kun je dat natuurlijk ook gewoon toegeven. - Robotje (overleg) 7 jan 2019 19:54 (CET)
Nog geen zin gehad in een discussie aangaande dit onderwerp, vandaar nog niet gereageerd. Hoef je nog niet zo kinderachtig te doen. PDZ124169 (overleg) 7 jan 2019 20:14 (CET)
Een discussie is ook niet zo nodig, gewoon bronnen. Maar goed, ik zal nog maar wat langer wachten. - Robotje (overleg) 8 jan 2019 07:50 (CET)
Hoi PDZ124169, ik vroeg je welke bron(nen) je gebruikt had bij een edit eerder die dag die je na een revert nog een keer deed. Bijna twee weken later heb ik dat nog even onder je aandacht gebracht omdat een reactie uitbleef. Je reageerde toen dat je nog niet gereageerd had omdat je geen zin had in een discussie. Ik heb ook geen behoefte aan een discussie maar wil wel graag weten op basis van welke bron(nen) je die edits deed. We zijn intussen weer ruim een week verder en nog steeds geen bron(nen). Hoe langer je wacht des te lastiger het zal worden om je nog te herinneren welke bronnen je daarvoor destijds gebruikte. - Robotje (overleg) 16 jan 2019 14:00 (CET)

BlokkadeBewerken

Vanwege het voeren van een bewerkingsoorlog op diverse artikelen heb ik jullie beide voor 1 dag geblokkeerd. MatthijsWiki (overleg) 25 dec 2018 13:15 (CET)

De vetgedrukte Friese namen zijn officieel in plaats van de Nederlandse?Bewerken

Hoi PDZ124169, met deze edit heb je het artikel over Waadhoeke aangepast. Daarbij heb je een kolom met Friese namen toegevoegd en bij een deel daarvan heb je in die nieuwe kolom ook de Friese naam vetgedrukt weergegeven. Eronder heb je vermeldt: "De vetgedrukte Friese namen zijn officieel in plaats van de Nederlandse."

Bij de vetgedruktte namen in de Friese kolom zie ik o.a. Winsum, Deinum en Boksum vetgedrukt. Kun je aangeven hoe je erbij komt dat het de Friese namen Winsum, Deinum en Boksum zijn die officieel zijn in plaats van de Nederlandse namen? - Robotje (overleg) 19 feb 2019 18:09 (CET)

Winsum behoorde tot Littenseradiel, welke officieel alleen Friese namen kende. Na de fusie tot Waadhoeke is hierin geen verandering gekomen (zie bijv. ook Wjelsryp). Voor Deinum en Boksum geldt hetzelfde, maar dan dat ze voorheen bij Menameradiel hoorden. PDZ124169 (overleg) 19 feb 2019 19:03 (CET)
Geen bron dus. En heb je wel een bron dat het de Friese naam Wier is die officieel is in plaats van de Nederlandse naam? - Robotje (overleg) 19 feb 2019 19:23 (CET)
Sorry hoor, maar als even Googlen ook al teveel gevraagd is... PDZ124169 (overleg) 20 feb 2019 16:15 (CET)
Ook daar geen bron voor dus. Ik heb bij dat artikel maar alles m.b.t. Friese namen die officieel zouden weggehaald. - Robotje (overleg) 20 feb 2019 16:37 (CET)
Dit is dus waarom ik geen zin heb nog moeite te steken in Wikipedia. Omdat het dus vol met randdebielen zit die te dom zijn om even te Googlen, maar niet iets willen aannemen van iemand die ergens wél verstand van heeft. PDZ124169 (overleg) 20 feb 2019 16:50 (CET)
'Googlen' is geen betrouwbare bron. Wikipedia ontleent betrouwbaarheid niet aan gebruikers die ergens verstand van hebben (iedereen kan een account aanmaken en iets melden waar hij/zij verstand van zegt te hebben [soms terecht, soms niet], de deskundigheid kunnen we inderdaad niet van een gebruiker aannemen) of aan 'even googelen', maar aan concrete gezaghebbende bronnen. Dat overtuigt toch echt het meest. Mvg, Encycloon (overleg) 18 mei 2019 11:40 (CEST) PS: De bewijslast ligt altijd bij de toevoeger.
Als iedereen weet dat gras groen is maar omdat daar geen bron voor is we er toch ook maar bij zetten dat het gras mogelijk blauw is, dan is dat behoorlijk achterlijk. Sommige dingen zijn gewoon algemene kennis. PDZ124169 (overleg) 18 mei 2019 12:13 (CEST)
Hoi PDZ124169, Dit is de Nederlandstalige Wikipedia dus ook bedoeld voor Nederlandstalige lezers in bijvoorbeeld Suriname, Vlaanderen en Nederland. Er is een dorp in Friesland met ongeveer tweehonderd inwoners waarvan de Nederlandse naam Wier is. Het lijkt me geen algemene kennis bij die doelgroep dat dat dorp überhaupt bestaat, laat staan dat het algemene kennis is wat de Friese naam van dat dorp is. Dat de officiële naam niet de Nederlandse naam maar de Friese naam is; dat is dus absoluut geen algemene kennis. In plaats van de gevraagde bron te geven voor iets dat absoluut geen algemene kennis is scheld je me maar uit voor randdebiel. Jammer. - Robotje (overleg) 18 mei 2019 12:56 (CEST)

WaarschuwingBewerken

  Waarschuwing
Beste gebruiker, hierbij krijgt u een waarschuwing. Nadere uitleg kunt u onderaan deze waarschuwing vinden.

Wanneer blijkt dat u na deze waarschuwing toch doorgaat met de geconstateerde ongewenste bewerkingen, dan wordt uw account geblokkeerd. Als u dit account enkel gebruikt voor vandalisme, dan zal de blokkade snel en voor onbepaalde tijd zijn. In minder ernstige gevallen kan een blokkade voor korte tijd volgen. Gaat u hierna weer door met de ongewenste bewerkingen, dan volgt, mogelijk zonder nieuwe waarschuwing, een lange blokkade. Als u constructief bij wil gaan dragen aan de encyclopedie, lees dan onze welkomstpagina.

18 mei 2019 00:45 (CEST) Doorgaan met wijzigingen die door meerdere is verteld niet te doen. 18 mei 2019 01:29 (CEST) Blijft doorgaan met dezelfde wijzigingen

Onzin. Dat het jou niet zinnigt geeft je nog niet het recht deze onwaarheden te verkondigen en lukraak waarschuwingen uit te delen PDZ124169 (overleg) 18 mei 2019 00:57 (CEST)
Beste PDZ124169 je voert wederom je eigen zin door terwijl op overleg duidelijk is geworden dat men het niet eens is met je wijziging. Dat je maanden later alsnog doorgaat is veelzeggend... En daarom ook de waarschuwing.. Dagdeel (overleg) 18 mei 2019 00:59 (CEST)
Jij bent de enige die het niet met me eens is. LEES DIE FUCKING OVERLEGPAGINA'S en je zult zien dat je onzin uitkraamt. PDZ124169 (overleg) 18 mei 2019 01:00 (CEST)
Ik ben niet de enige, lees je overleg en die van andere pagina's nog eens na.. Graag stoppen schelden. Dagdeel (overleg) 18 mei 2019 01:02 (CEST)
Je bent continu spijkers op laag water aan het zoeken door het ongefundeerd ongedaan maken van mijn bewerkingen waarmee ik pagina's accurater maak. Dat dat niet binnen jouw wereldbeeld past is je eigen probleem maar ga alsjeblieft iemand anders daarmee lastig vallen. PDZ124169 (overleg) 18 mei 2019 01:08 (CEST)
Geen idee wat dit relaas is. Misschien eens te raden gaan waarom verschillende je wijzigingen ongedaan hebben gemaakt en in overleg hebben aangegeven wat er niet klopte aan je beweringen.. 18 mei 2019 01:11 (CEST)
Er zijn geen beweringen gedaan. Ik heb enkel naar de beschikbare feiten gekeken. PDZ124169 (overleg) 18 mei 2019 01:15 (CEST)

De vetgedrukte Friese namen zijn officieel in plaats van de Nederlandse? (2)Bewerken

Hoi PDZ124169, met deze edit heb je het artikel over Noardeast-Fryslân aangepast met in de bewerkingssamenvatting "Nu echt optyfen". Daarbij heb je in de kolom met Friese namen bij een deel daarvan de Friese naam vetgedrukt weergegeven. Eronder heb je vermeldt: "De vetgedrukte Friese namen zijn officieel in plaats van de Nederlandse."

Bij de vetgedruktte namen in de Friese kolom zie ik o.a. Hallum, Jislum en Lichtaard vetgedrukt. Kun je aangeven hoe je erbij komt dat het de Friese namen Hallum, Jislum en Lichtaard zijn die officieel zijn in plaats van de Nederlandse namen? - Robotje (overleg) 18 mei 2019 03:30 (CEST)

Kijk naar voormalig Ferwerderadiel waar enkel en alleen Friese plaatsnamen werden gebruikt. Tenzij je zelf een bron hebt die suggereert dat Noardeast-Fryslân hierin verandering heeft gebracht zijn de Friese namen nog steeds officieel. Dat enkele plaatsnamen in het Fries en het Nederlands gelijk zijn doet daar niets aan af. Omdat je toch graag een bron ziet om te bewijzen dat gras groen is wilde ik graag een aantal bronnen toevoegen, maar ik krijg daarbij een foutmelding van Wikipedia. PDZ124169 (overleg) 18 mei 2019 12:26 (CEST)
Als je een foutmelding krijgt bij het toevoegen van een externe link kun je ook http:// of https:// weglaten (dan is het geen klikbare link maar zou opslaan geen probleem kunnen geven), dat kan ik zelf wel weer terugzetten. - Robotje (overleg) 18 mei 2019 14:19 (CEST)
En toen bleef het stil. - Robotje (overleg) 15 jun 2019 15:53 (CEST)
Je vraagt me om te bewijzen dat een cirkel rond is. Ik heb er geen enkele behoefte aan moeite te steken in ditsoort betweterig gedrag. PDZ124169 (overleg) 23 jun 2019 01:22 (CEST)

Zakelijker en misvattingBewerken

Dag PDZ124169, ik zag ook de bwo op Plaatsnaambord (overigens het verzoek niet weer ongedaan te maken, dan zal ook dat artikel beveiligd moeten worden).

Dagdeel beargumenteerde hier zakelijk dat er 'eigenlijk al te veel NL-borden' in het artikel stonden. Daarop reageer je niet op de inhoud, maar op de persoon. Dat is één: graag zakelijk houden, zie WP:GPA maar ook WP:GW.

Vervolgens vertel je dat het toevoegen van een Deenstalig bord zou aangeven dat de oorspronkelijke reden 'kolder' zou zijn. Dat is dus niet het geval: het ging Dagdeel erom dat er teveel Nederlandstalige borden in het artikel stonden.

Mocht je toch een andere mening hebben over de indeling is Overleg:Plaatsnaambord de aangewezen plaats voor discussie, zie ook Wikipedia:Bewerkingsoorlog#Voorkom bewerkingsoorlogen.

Mvg, Encycloon (overleg) 18 mei 2019 11:53 (CEST)

GebruikerspaginaBewerken

Beste PDZ124169, de Wikiquette stelt: Gebruik je pagina niet voor het plaatsen van kwetsende of beledigende opmerkingen aan het adres van anderen, de aangesprokene kan hier immers geen weerwoord geven. Om die reden de oproep om in ieder geval de naam van deze gebruiker weg te laten. Dat je het gevoel hebt tegengewerkt te worden mag wmb wel genoemd worden, dat je een gebruiker met naam aan de schandpaal nagelt ('Dagdeel werkt me helaas tegen' is niet objectief te noemen) niet.

Overigens zou tegenwerken betekenen dat er pogingen gedaan worden om jou iets te beletten. Ik neem in beginsel aan dat iedereen hier bezig is om te werken aan Wikipedia; als er dan bijdragen van andere gebruikers aangepast/weggehaald worden omdat het Wikipedia - in ieder geval volgens die handelende gebruiker - niet ten goede komt, is dat niet om jou iets te beletten maar om Wikipedia te verbeteren. Als die andere gebruiker het daarbij (binnen de vijf zuilen) verkeerd heeft, zou het niet moeilijk moeten zijn om consensus te bereiken, eventueel na inbreng van andere gebruikers. Als die gebruiker het structureel aantoonbaar verkeerd heeft, ja dan heb je een zaak om verdere stappen te nemen die op Wikipedia:Conflictafhandeling beschreven worden. Mvg, Encycloon (overleg) 18 mei 2019 12:18 (CEST)

Een extra naam toevoegen is niet in overeenstemming met wat ik hier uitlegde. Nogmaals het verzoek om namen van collega's weg te laten. Encycloon (overleg) 18 mei 2019 12:30 (CEST)
Beste PDZ124169, aangezien je na meer dan een maand nog steeds geen gehoor gegeven hebt aan bovenstaande oproep heb ik je gebruikerspagina hersteld tot de recentste versie waarin de Wikiquette niet werd overtreden. Mvg, Encycloon (overleg) 23 jun 2019 11:00 (CEST)

Friese plaatsnamen in de provincie GroningenBewerken

Hallo PDS124169,

Fries is geen officiële taal in Groningen. Ook niet op plekken waar het wel gesproken wordt. Er is dus geen enkele reden om plaatsnamen in die provincie als tweetalig weer te geven op de (Nederlandstalige!) wikipedia. - netraaM • 23 jun 2019 00:30 (CEST)

Fries is onafhankelijk van locatie gewoon een taal, maar ik begrijp waar je naar toe wilt. Dat heeft alleen simpelweg geen fuck te maken met het wel/niet benoemen van een anderstalige naam. Feit is dat in het gebied in de provincie Groningen waar De Wilp ook onder valt Fries wordt gesproken. Bij andere plaatsen in die omgeving benoemen we de Friese naam ook, dus dat kan ook prima bij De Wilp/De Wylp. Ik heb het gevoel dat je ongedaanmaking meer iets te maken heeft met een zekere aversie naar één van onze rijkstalen, daar je niet met zinnige argumenten komt. De Wylp komt er dus mooi weer in. PDZ124169 (overleg) 23 jun 2019 01:15 (CEST)
Ik stel voor de Friese benaming weg te laten uit de infobox aangezien dit suggereert dat de officiële benaming tweetalig is, zoals gebruikelijk is in sommige Friese gemeentes, maar niet in het Westerkwartier. Zou je mij kunnen vertellen wat er onzinnig is aan dit argument? Volgens jouw logica zouden we bij Leeuwarden en Sneek Ljouwert en Snits weg moeten laten, omdat die plaatsen niet Friestalig zijn.
Daarnaast, hoewel er mij niet zoveel gelegen is aan jouw speculaties over mijn motieven, wil ik jou erop wijzen dat je mij in het geheel niet kent en dat je niet weet waar ik al dan niet een aversie tegen heb, maar ik zal je een tipje van de sluier oplichten: ik heb een aversie tegen agressief communiceren zoals jij dat doet. Daarom ook een vriendelijk verzoek de communicatie netjes te houden en af te zien van woorden als "geen fuck" en speculeren naar elkaars motieven. Je mag alle gevoelens van de wereld hebben over mijn bewerkingen, maar hou die maar voor jezelf. - netraaM • 23 jun 2019 08:51 (CEST)
Overleg heb ik trouwens opgestart op de overlegpagina van de pagina De Wilp, zoals gesuggereerd door DutchTom hieronder. netraaM • 23 jun 2019 10:31 (CEST)
In Den Haag, een stad waar veel ambassades staan en ook veel internationale organisaties zijn gevestigd, wordt ook veel Engels gesproken. In de openingszin van het artikel Den Haag staat momenteel niet dat 'The Hague' de Engelse naam is voor die stad. In Amstelveen is een relatief grote Japanse gemeenschap maar toch staat in dat artikel Amstelveen niet in de openingszin dat Amstelveen in het Japans アムステルフェーン is. In beide gevallen lijkt me dat terecht en in beide gevallen ontbreekt die niet-Nederlandstalige term in de infobox. Dat een taal ergens gesproken wordt hoeft volgens mij niet automatisch in te houden dat de openingszin of de infobox daarop aanpassing behoeft. - Robotje (overleg) 30 jun 2019 12:39 (CEST)

Bewerkingen op De WilpBewerken

Beste PDZ124169 en Netraam, ik wil jullie verzoeken om jullie meningsverschil niet uit te laten lopen in een bewerkingsoorlog. Zouden jullie het meningsverschil willen proberen op te lossen op de overlegpagina van het artikel? Inmiddels is er al een beveiligingsverzoek binnengekomen maar ik weet zeker dat beveiligen niet nodig zal zijn. Bedankt voor jullie moeite en geniet van de dag! DutchTom (overleg) 23 jun 2019 05:56 (CEST)

Ter infoBewerken

Zie [1] - Robotje (overleg) 23 aug 2019 19:36 (CEST)

Het blokverzoek is afgewezen ([2]) maar wel met de waarschuwing dat als je doorgaat met dat gedrag een blok te verwachten is. - Robotje (overleg) 27 aug 2019 14:48 (CEST)

Community Insights SurveyBewerken

RMaung (WMF) 7 sep 2019 02:57 (CEST)

Reminder: Community Insights SurveyBewerken

RMaung (WMF) 20 sep 2019 21:04 (CEST)

Reminder: Community Insights SurveyBewerken

RMaung (WMF) 4 okt 2019 18:57 (CEST)

Boarnsterhim en GrouBewerken

Bêste PDZ124169, it sil him net wurde mei die omnammingsfersiken, stomwei omdat der al jierren gjin konsensus foar is. Myn rie soe wêze: stek jo tiid earne oars yn. Ek al hawwe jo wat my oanbelanget gelyk, it soe my tige fernuverje at jo dat hjir ea krije sille. Leau my, ik haw der sa súntsjesoan genôch ûnderfining mei. Groetenis, Wutsje 28 dec 2019 03:49 (CET)

Goedemiddag, even ter vergelijking: we gaan het artikel Londen ook niet hernoemen tot 'London'. Bob.v.R (overleg) 28 dec 2019 15:57 (CET)
De discussie gaat over twee specifieke toponiemen en kan beter worden gevoerd op Talk:Boarnsterhim en Talk:Grou. Wutsje 28 dec 2019 18:14 (CET)

Opnieuw bedrijvenBewerken

Hoi PDZ14169, anderhalf jaar geleden deed je deze edit waarbij je in dat artikel aangaf "De meeste bedrijven, instellingen en media gaan ... mee in het gebruik van Sibrandahûs in plaats van Sijbrandahuis. Ik heb je toen o.a. gevraagd, kun je "een citaat met bronvermelding geven waaruit blijkt dat door de meeste bedrijven niet 'Sijbrandahuis' maar 'Sibrandahûs' gebruikt wordt?" Daar heb ik nooit een bron voor gekregen. Recent deed je deze edit. Daardoor kwam in het artikel te staan "Ook bedrijven, media en instanties gebruiken in een Nederlandstalige context overwegend de officiële naam Damwâld." Kun je een bron geven waaruit blijkt dat specifiek voor Damwoude geldt dat bedrijven in een Nederlandse context overwegend de officiële naam Damwâld gebruiken. Je hebt er wel een voetnoot bijgezet maar dat gaat over geografische namen in Friesland in het algemeen. - Robotje (overleg) 13 jul 2020 16:07 (CEST)

Jammer dat je geen antwoord geeft. Dan houd ik het er maar op dat je er geen bron voor kunt geven maar die tekst wel in dat artikel plaatste. - Robotje (overleg) 20 aug 2020 08:42 (CEST)
Je schrijft net in het artikel "... Veel instanties en media gebruiken daarom in een Nederlandstalige context de naam Damwâld." Dat bijv. veel instanties daarom Damwâld gebruiken zie ik niet op die manier terugkomen in de opgegeven bronnen. Ik kan wel eerst om een citaat vragen uit de bronnen om dat te onderbouwen maar de praktijk leert dat de kans erg klein is dat je daarmee komt. Ik wou het net terugdraaien toen iemand anders het al gedaan had. Als je het artikel toch wil aanpassen, geef dan eerst eens een citaat voor die stelling uit die bronnen voordat je verder gaat met aanpassing van dat artikel. - Robotje (overleg) 25 aug 2020 14:47 (CEST)
Bronnen waren reeds gegeven. Beter je ogen gebruiken. PDZ124169 (overleg) 30 nov 2020 01:16 (CET)
Uit die bronnen blijkt dat volgens mij helemaal niet en uit eerdere reacties blijkt dat ik niet de enige ben die daar zo over denkt. Vandaar ook mijn vraag "... geef dan eerst eens een citaat voor die stelling uit die bronnen voordat je verder gaat met aanpassing van dat artikel." (onderstreping toegeveogd). - Robotje (overleg) 9 dec 2020 11:04 (CET)
Reeds gegeven in het artikel. Nu opzouten met je zwakzinnige gedoe. PDZ124169 (overleg) 16 dec 2020 00:47 (CET)

Taalstrijd verzoekenBewerken

De verzoekpagina om artikelen te verplaatsen is niet bedoeld voor taalstrijd verzoeken. Zelfs al zou je gelijk hebben bereik je niets met drammen, tenzij een blokkade je doel is. Je zult dan ook een constructiever manier moeten vinden om je eventuele gelijk te krijgen. Hierbij doel ik op overleg, maar daar zul je je niet moeten gedragen als de grote brulaap die je nu probeert na te doen. ♠ Troefkaart (overleg) 22 sep 2020 19:25 (CEST)

Wablief? Al mijn verzoeken zijn duidelijk onderbouwd. Dat een aantal Neandertalers daar met poep tegenaan gooien is niet mijn schuld. PDZ124169 (overleg) 30 nov 2020 01:20 (CET)

Dat men in Frankrijk tegen Parijs 'Paris' zegt is omdat in Frankrijk de officiële benaming inderdaad daadwerkelijk 'Paris' is! Op nl-wikipedia hanteren we echter de naam die in het Nederlands, de Nederlandse taal dus, gebruikelijk is: en dat is onomstotelijk Parijs. Bob.v.R (overleg) 16 dec 2020 02:22 (CET)

BirdaardBewerken

Hoi PDZPDZ124169, bij deze edit schreef je als rechtvaardiging om mijn edit ongedaan te maken in de bewerkingssamenvatting "Versie 57052651 van Robotje (overleg) ongedaan gemaakt. Zie richtlijn benoeming plaatsen Friesland, geen reden andere naam aan te houden wanneer gemeente stelt dat Burdaard Nederlands is." Kort daarop deed je deze edit waarmee je dat artikel op identieke wijze aanpaste met in de bewerkingssamenvatting de opmerking "Versie 57174796 van Robotje (overleg) ongedaan gemaakt. NL naam is Burdaard, onderbouwd met officiële bron. Robotje eerst feiten nagaan voor lukraaak Wikipedia te vandaliseren". Nog even afgezien van de vraag of een gemeente bevoegd is om te bepalen of iets Nederlands is of niet, kun je een link met citaat geven waaruit duidelijk blijkt dat die gemeente stelt dat Burdaard Nederlands is? - Robotje (overleg) 23 sep 2020 04:20 (CEST)

Die link had ik gegeven in mijn bewerking in het artikel. Zie gemeentewebsite Noardeast-Fryslân met Friese en Nederlandse namen naast elkaar. PDZ124169 (overleg) 30 nov 2020 01:16 (CET)
Er staat bij "De officiële namen zijn vetgedrukt." maar nergens wordt aangegeven wat er Nederlands is of niet. - Robotje (overleg) 9 dec 2020 11:30 (CET)
Wie dat niet uit de inhoud kan opmaken is te dom om te poepen. PDZ124169 (overleg) 16 dec 2020 00:45 (CET)

Controleer uw e-mailBewerken

Hallo, PDZ124169: Controleer uw e-mail! Onderwerp: "The Community Insights survey is coming!" Als u vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar surveys@wikimedia.org.

(Please check your email! Subject: "The Community Insights survey is coming!" If you have questions, email surveys@wikimedia.org.)

Samuel (WMF) (overleg) 24 sep 2020 15:44 (CEST)