AbrahamBewerken

Los van de vraag wie er gelijk heeft, gelieve geen discussie's te voeren in artikels. Hiervoor zijn er overlegpagina's. A Duck 18 feb 2007 19:32 (CET)[]

Voer de discussie op de overlegpagina. A Duck 18 feb 2007 20:08 (CET)[]
Verder wil ik je dringend vragen je eerst te verdiepen in de regels en richtlijnen alhier voordat je allerlei informatie gaat toevoegen aan Wikipedia. De meeste van je bewerkingen zijn erg subjectief en zijn al ongedaan gemaakt, Wikipedia is niet bedoeld voor gissingen, theoriën en meningen. eVe Roept u maar! 18 feb 2007 23:35 (CET)[]
Limbo, wil je stoppen met het toevoegen van zinloze irrelevante opmerkingen?? eVe Roept u maar! 18 feb 2007 23:41 (CET)[]

U noemt "de omkering van bewijslast" niet relevant. Ik weet niet wie die tekst weghaalde ? bij Abraham maar toevallig was ik met dit onderwerp op een forum met een persoon die al jaren mekkert dat ik eerst moet bewijzen dat Mohammed geen profeet was en dergelijke en ook "maar gezien het tegendeel niet bewijzen kan worden" invoerde in mijn bijdrage over het vaak aanvoeren van een echt bestaand hebbend persoon van Abraham.

De omkering van bewijslast is dus wel degelijk onderwerp in veel bestaande reli discussies.

Verder zag ik dat mijn bijdrage over het vermeende monotheist zijn van de ouders van de wees mohammed zijn verwijderd. Waarom ?

Wat er aan discussies op forums plaatsvindt is voor de neutrale artikelen op Wikipedia niet relevant. Overigens was ik degene die de tekst weghaalde, nadat diverse anderen mij al voor waren gegaan, anderen die je er hierboven ook al op wezen dat die bijdragen niet gewenst waren. De "omkering van de bewijslast" kan als artikel wellicht aardig zjin wanneer het neutraal geschreven is, en niet specifiek gericht op religie (dat zou hooguit als één van de vele voorbeelden kunnen worden aangehaald). Nogmaals: gissingen, theoriën en meningen horen in een neutrale encyclopedie niet thuis. eVe Roept u maar! 19 feb 2007 00:00 (CET)[]
Waarom kan in een neutrale encyclopedie niet vermeld worden dat veel moslims menen dat de ouders van de wees mohammed monotheist waren ?

De omkering van bewijslast vormt een onderdeel van de discussies en aangezien ik er vaak voor wordt aangevallen wordt het daarmee in feite een "leerstelling" (vanuit oogpunt van de gelovigen e.a.). Zelfs uit mijn bijdrage over Abraham wordt mijn argument van "het tegendeel moeten bewijzen is onzin" verwijderd.

Ik wil vermelden dat de persoon die mij aanvalt met het argument dat de omkering van bewijslast niet opgaat zelf niet gelovig is.

ouders wees Mohammed als "hanief"

Mohammed, de stichter van de islam, was al vanaf zijn 6e jaar wees. Zijn vader was zelfs al voor zijn geboorte gestorven. Hiermee is een heikel punt ontstaan in de islam. Want volgens veel moslims zijn zijn ouders (Abdullah en Amina) immers hanief (monotheist) of zelfs moslim. Ik verwijs hierbij naar hanief wat wel in wikepedia staat.

Theo van GoghBewerken

Halla Limbo, Ik heb je eerder door Peter boelens ook al teruggedraaide wijzigingen wederom verwijderd omdat ze niet neutraal waren en weinig encyclopedische meerwaarde hadden. Met vriendelijke groet,   MoiraMoira overleg 4 mrt 2007 11:51 (CET)[]

De moord op Van Gogh was toch echter 911 dagen na de moord op Pim Fortuyn, zoals de aanslagen in madrid 911 na "911" waren.

Verder mag de "uitglijder" van Donner er best ook bij in de politieke consequenties.


NeutraliteitBewerken

Limbo, ik wil je vragen om zaken niet al te stellig te plaatsen wanneer het gaat om theorien etc. Wanneer zaken worden teruggedraaid (door meerdere personen) dan is het beter om overleg te voeren en niet de zaak opnieuw naar je hand te zetten. De stelligheid in deze bijdrage zit hem in het feit dat volgens jouw omschrijving alle christenen en alle moslims menen dat we het over dezelfde God hebben. Als ik kijk naar deze edit dan vraag ik me af of het klopt dat "veel niet-moslims Allah zien als voortzetting van een maangod". Kun je m.b.v. bronnen aangeven op grond waarvan je meent dat het er veel zijn? Vriendelijke groet, Chris(CE) 6 mrt 2007 20:41 (CET)[]

Ik stel juist dat moslims menen dat hun god de zelfde is als de christelijke en joodse god. Dus ik zeg juist niet dat christenen menen dat hun god de zelfde is als de islamitische.
Wat is "veel" ? Een behoorlijk percentage of duizenden, tienduizenden. Ik heb zojuist een artikel aangemaakt over de Maangod. Dat zal wel uitgebreid worden. Want volgens mij was ik het al eerder tegen gekomen op Wikipedia. Er verdwijnen wel meer dingen hier.
Sorry, kennelijk ben ik onduidelijk geweest want je begrijpt mijn punt niet. Waar het om gaat is de stelligheid waarmee je zaken in de encyclopedie aanbrengt.
"Volgens christenen is hun God dezelfde als de God uit het jodendom en volgens moslims is hun God (Allah) dezelfde als de God uit het jodendom en de God uit het christendom".
Deze edit laat geen ruimte voor christenen of moslims die menen dat het niet om dezelfde God gaat. Chris(CE) 6 mrt 2007 20:57 (CET)[]

Beste Chris, mijn opmerking staat onder "abrahamitische godsdiensten". Als er een nieuwe "profeet" (Jezus) komt die over een "bestaande" God zegt een boodschap te hebben vernomen gelooft hij dus en zijn volgelingen (christenen) in die reeds bestaande (joodse) god. Mensen die die profeet niet geloven (joodsgelovigen) geloven dus niet in zijn (christelijke) God. Komt er weer een nieuwe "profeet" (Mohammed) die zegt van een reeds bestaande (joodse en christelijke) God een boodschap te hebben vernomen gelooft hij en zijn volgelingen (moslims) dus in die reeds bestaande (joodse en christelijke) God maar mensen die NIET in die nieuwe profeet geloven, geloven dus niet in de (islamitische) God van die nieuwe profeet.

Onder godsdienstvrijheid hoort ook het recht om NIET in een bepaalde God te geloven terwijl je zelf wel in een andere God gelooft. http://www.aanneembaarheidsgodsdienst.nl/02.html

Dank voor deze uiteenzetting. Chris(CE) 6 mrt 2007 21:47 (CET)[]

Een waarschuwing wegens het maken van een artikel over 911 dagen tussen 4 belangrijke aanslagen vind ik belachelijk.

Toon bewerking ter controleBewerken

Beste Limbo,

Bedankt voor je bijdragen op het artikel Maangod. Je hebt hier meerdere bewerkingen op dezelfde pagina kort na elkaar gedaan.
Elke keer een pagina opslaan maakt de bewerkingsgeschiedenis van een artikel onoverzichtelijk, daarom is het handig als je meerdere bewerkingen aan een artikel in één keer doet.

Door boven het artikel op bewerk te klikken (in plaats van boven een kopje) is het hele artikel in één keer te bewerken.
Door eerst op Toon bewerking ter controle te klikken, kun je zien hoe het artikel er na jouw wijzigingen uitziet. Je kan deze knop meerdere keren gebruiken, voordat je op de knop Pagina opslaan drukt. Zie ook Wikipedia:Welkom voor nieuwkomers voor meer informatie. Bedankt voor je begrip! Vriendelijke groeten, Erik'80 · 12 mrt 2007 20:05 (CET)[]

Wikipedia:Neutraal standpuntBewerken

Beste Limbo,

Zou je alsjeblieft onmiddellijk willen stoppen met het toevoegen van je persoonlijke mening aan deze encyclopedie? Ook dubbele of overbodige informatie hoef je niet toe te voegen. Hiermee doel ik op je bewerkingen aan o.a. Piet Hein Donner en Ka'aba; ik heb al deze bewerkingen volledig terug moeten draaien. Lees alsjeblieft eerst nog eens de pagina's Wikipedia:Conventies en Wat Wikipedia niet is voordat je verder gaat met het doen van bewerkingen.

Vriendelijke groeten, Erik'80 · 12 mrt 2007 20:09 (CET)[]

Donner weigerde niet alleen de wet op de smalende godslastering in te trekken hij pleitte ook voor een strengere naleving daarvan. Zie ook de engelstalige versie. Wikepedia neutraal. Laat me niet lachen gezien je "fundamentalisten zijn niet opportunistisch" hebt terug geplaatst. Vriendelijke groeten Limbo 17 maart 2007 16.50

Confronterend fundamentalismeBewerken

Als ik hierop Google kan ik niks vinden, kun je me een bron vertellen waar meer over dit begrip te lezen valt? Yorian 18 mrt 2007 10:01 (CET)[]

Het is in elk geval een beter verhaal dan dat normen en waarden verhaal. Iemand die er van uit gaat dat anderen ook maar in de bijbel of koran moet geloven is gewoon een fundamentalist. Ik kan er ook niet meer van maken. Behalve dat het dan confronterend is terwijl, gezien christenen in de VS zich zelf fundamentalisten zijn gaan noemen, in de oorspronkelijke betekenis het dus juist een compliment was.

Nogmaaals vriendelijk doch dringend verzoekBewerken

Je voegt op heel veel artikelen "point of view" toevoegingen en niet encyclopedische teksten toe. Dat leidt bij veel andere gebruikers tot oproepen om hiermee op te houden en als je dat al doet tenminste eerst eens te overleggen. Bovendien ben je om deze reden en het steeds terugplaatsen van je eigen standpunten drie dagen geblokkeerd geweest. Dit heeft niet geholpen. Wikipedia is een encyclopedie, gene podium voor persoonlijke standpunten. Wil je dus kunnen blijven bijdragen dan hoop ik dat je dat kunt respecteren. Als je hiermee wel doorgaat dan kan je binnenkort niet meer bijdragen.   MoiraMoira overleg 18 mrt 2007 20:53 (CET)[]


Zullen we het er dan maar op houden dat er "geen koranvers bekend is die daar een oplossing voor biedt" ? Betreffende de ramadan boven de poolcirkel Limbo 21:25

Beste Limbo, met je bijdragen op het vlak van de islam kun je de wind van voren verwachten, vooral als je bijdragen hout snijden (!). Laat je daardoor dus niet ontmoedigen. Ik kan je alleen maar adviseren ervoor te waken dat je niet terecht beschuldigd wordt van niet-neutraliteit. Feiten moet je misschien soms met referenties staven (of die tenminste achter de hand houden voor het geval dat) en meningen van bepaalde (belangrijke) figuren kun je als zodanig melden maar dan zeker met bronvermelding. Nogmaals, geef de moed niet op, het is soms een beetje worstelen hier. Koenb 19 mrt 2007 00:20 (CET)[]

Limbo, het gaat niet over 1 enkel geval waar MoiraMoira op wijst, maar om er even op in te gaan, dat er geen aya bekend is over de poolcirkel is al reeds verwerkt in het artikel. Ik snap dus niet waarom het nogmaals genoemd moet worden en je voortdurend die zaken blijft terugdraaien.
Koenb, jouw woorden 'terecht beschuldigd van niet-neutraliteit' lijken er op te wijzen dat je zelf ook vanuit een niet-neutraal standpunt werkt, maar dat je probeert je zodanig in te dekken dat het niet opvalt. Dat lijkt me op zijn minst niet correct. Looi 19 mrt 2007 13:13 (CET)[]

hoe lastiger de letterlijke interpretatie van deze ayaat is.

Looi, wil je kritiek om mijn vermeende niet-neutrale uitgangspunt enzovoorts uiten, dan kun je dat op mijn overlegpagina doen. Ik zal je daar passend van repliek dienen. Hier ga ik niet op je beschuldigingen in. Koenb 19 mrt 2007 16:28 (CET)[]

"dat er geen aya bekend is over de poolcirkel is al reeds verwerkt in het artikel. Ik snap dus niet waarom het nogmaals genoemd moet worden en je voortdurend die zaken blijft terugdraaien". OK ik heb dat nu pas opgemerkt. Maar "Hoe dichter men bij de polen komt, hoe lastiger de letterlijke interpretatie van deze ayaat is" is volgens mij wel erg pro islam neer gezet. Want er valt gewoon niets te interpreteren. Iedereen die een beetje onafhankelijk is weet gewoon dat de koran geschreven is door een persoon die totaal onbekend was met het verschijnsel van de poolzomer. Daarom lijkt het mij wel onafhankelijk om "Ramadan vieren tijdens de poolzomer" weer als subtitel op te nemen. Limbo 18:47

Ik ben God niet en jij ook niet. Ik weet dus niet wat God bedoeld heeft met die aya. Daarnaast staat het er niet letterlijk. Lees de Arabische tekst maar eens, dan zie je het. Looi 19 mrt 2007 20:34 (CET)[]
Alsjeblieft zeg. Jij gelooft dat er iets goddelijks is aan de koran. (En waar is de neutraliteit van Wikepedia dan ?)Limbo
Je brengt juist de neutraliteit in het geding door jouw toevoeging. Jij wil er duidelijk naar toe dat volgens jou Mohammed (zvmh) de H. Qu'ran zelf geschreven heeft en niets wist van poolzomers of -winters. Dat mag je vinden, ik mag iets anders vinden, maar op het uiteindelijke artikel mag je van die meningen niets terugvinden. Op Wikipedia:Geen origineel onderzoek zie je dat het niet de bedoeling is om een eigen ideeën te ventileren, een primaire bron gebruiken of een minderheidsstandpunt te verkondigen. Daar ben je momenteel zeer sterk mee bezig. Looi 19 mrt 2007 22:03 (CET)[]
Natuurlijk wist Mohammed niets van de poolzomer af. En dat is zeker geen minderheidsstandpunt. Ook niet dat inteelt tot erfelijke ziektes leidt en dat het feit dat een jongen en een meisje de zelfde zoogmoeder hebben gehad er niets aan toe doet. "Jij wil er duidelijk naar toe dat volgens jou Mohammed (zvmh) de H. Qu'ran zelf geschreven heeft" ha ha ha ha. Limbo

Zaak opgelost door toevoeging van "voor gelovigen" voor "interpreteren". Niet gelovigen hebben immers niets te interpreteren. Althans niet in die zin zoals daar gelovigen zich toe gedwongen voelen. Verder dient "kritiek op de ramadan" niet verwijderd te worden. Anonieme bijdrage van Limbo

Nogmaals het dringende verzoek géén POV-standpunten meer te verkondigen. Bij twijfel of een standpunt wat je wilt toevoegen wel of niet POV is, kan je het misschien beter niet toevoegen. Ik krijg niet de indruk dat de driedaagse blok enige invloed op je gedrag gehad heeft. CaAl (overleg) 20 mrt 2007 10:51 (CET)[]

Ter aanvulling: dit geldt ook voor externe links die je toevoegt. Geen externe links naar de interpretatie van Islam door het Vlaams Belang dus, om een voorbeeld te noemen. CaAl (overleg) 20 mrt 2007 10:58 (CET)[]
Die link naar dat artikel van het Vlaams Blok had ik niet geplaats als ook van vrijspreker en die derde. Omdat de laatste een reactie was op een verklaring van de EU of zo zou je hem misschien kunnen terugplaatsen.

Verder een klacht tegen "Peter Boelens" die mij een islamofoob noemde Limbo

  • Excuus - ik zie nu dat die link inderdaad niet van jou kwam; wel twee andere links op dat lemma, maar die waren vergeleken met deze nog behoorlijk "mild". CaAl (overleg) 20 mrt 2007 17:38 (CET)[]
  • Je hebt bij deze een blok van één week o.m. vanwege je uitspraak "Peter Boelens zou jij eens niet je grote bek houden" op Overleg:Islamofilie. Op die manier wensen we hier net met elkaar om te gaan. CaAl (overleg) 20 mrt 2007 17:49 (CET)[]
Ja hoor. En dat nadat deze Peter Boelens mij uit had gemaakt voor islamofoob en kritiek op de islam "vergif" noemde. Limbo 1 jun 2007 06:02 (CEST)[]

Uitspraak arbitragecommissieBewerken

Beste gebruiker,

in de door u aanhangig gemaakte zaak over uw blokkade heeft de arbitragecommissie uitspraak gedaan. Deze is te vinden op Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Limbo.

Namens de arbitragecommissie,

«Niels» zeg het eens.. 22 mrt 2007 23:35 (CET).[]

BronnenBewerken

Hoi Limbo, ik zie dat je op islamofobie karakteristieken van islamofoben hebt toegevoegd. Op zich is dat een nuttige aanvulling, maar evenals op islamofilie zou het goed zijn als dit een redelijk gangbare opsomming van karakteristieken zou zijn. In islamofobie worden veel bronvermeldingen gegeven naar (voornamelijk) breed georiënteerde media. Het artikel islamofilie zou denk ik sterker worden als dit ook op dergelijke bronnen gebaseerd is. Als de karakteristieken die je verwoord hebt op dergelijke bronnen gebaseerd zijn, zou je die dan willen toevoegen? Als dat niet zo is, zou je ze dan willen herformuleren op basis van dergelijke bronnen? Om eerlijk te zijn komt het nu namelijk zeer ongenuanceerd op mij over (en ik zie mezelf noch als islamofiel, noch als islamofoob). Groet, Machaerus 27 mrt 2007 20:42 (CEST)[]

LinkspamBewerken

  Externe link(s)

Beste Limbo, De externe link(s) die u heeft geplaatst in een of meer artikelen, waaronder Islamofilie, zijn verwijderd.

Wij waarderen uw bijdragen aan Wikipedia. Het streven is echter het aantal externe links op Wikipedia tot een minimum te beperken. Wikipedia is in de eerste plaats een encyclopedie, en geen verzameling van links naar andere websites. We zien relevante encyclopedische informatie liever in de artikelen zelf verwerkt en nodigen u uit hieraan bij te dragen. Als de link die u toevoegde relevante zaken bevat, kunt u die informatie gebruiken in het lemma. We vragen uw begrip hiervoor.

Het zonder overleg en argumentatie weer plaatsen van de link(s) kan gezien worden als vandalisme. U kunt links als deze aanmelden bij een van de vele startpagina's en linkpagina's op het internet. Zie ook: Wikipedia:Welkom voor nieuwkomers en Wikipedia:Wanneer extern linken.


  English version

archief verwijderde pagina'sBewerken

Ik zag dat je een opmerking in het archief plaatste. Bovendien was niet geheel duidelijk op welk artikel de opmerking sloeg. Ik heb hem weer weggehaald. Succes! — Zanaq (?) 12 apr 2007 12:20 (CEST)

Ook hier even geplaatst, staat ook op de overlegpagina vanIslamofilieBewerken

En verder tegen, zo blijkt nu, moderator Peter Boelens. Ik dien tegen jouw een klacht in wegens het feit dat jij mij islamofoob noemde (fobie staat immers voor een "ziekelijke of overdreven angst" (met je tengels had je dat zelf verwijderd nota bene) en het feit dat jij een mening die jouw niet aanstaat "gif" noemt. Limbo

Een klacht indienen tegen een gebruiker kan op zijn overlegpagina of op de verzoekpagina tot een blokkade, maar niet hier. NB: onderteken je naam aub met vier tildes, want "Limbo" verwijst niet naar jouw gebruikerspagina. CaAl (overleg) 11 apr 2007 18:17 (CEST) Ter aanvulling: ik zie dat je op 20 maart hierover al geklaagd hebt op je overlegpagina. Opnieuw klagen lijkt me dan sowieso overbodig.[]
Ik heb toch het recht om een klacht in te dienen. Dus niet lullen a.u.b. Een mening wat Peter Boelens niet aanstaat hoeft geen "gif" genoemd te worden.. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Limbo (overleg · bijdragen).
Ga je gang hoor, maar matig je taalgebruik. CaAl (overleg) 11 apr 2007 20:51 (CEST) PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.[]
Begrijp ik dan goed dat termen als islamofoob en gif worden aangepakt ? LimboLimbo 11 apr 2007 21:47 (CEST)[]
Dat weet ik niet, daar ga ik niet over. Ze worden alleen in ieder geval niet aangepakt wanneer je er hier over klaagt, je moet dat wel op de juiste plek doen. Zie de links die ik hier vlak boven gaf. CaAl (overleg) 11 apr 2007 21:50 (CEST)[]
En als aanvulling: een klacht indienen tegen iemand die het over een onderwerp wat gevoelig ligt niet met je eens is lost het probleem niet op. We maken met zijn allen een encyclopedie en dat stelt eisen aan de kwaliteit van de bijdragen én ook aan de capaciteiten van allen om als er een verschil van inzicht is er via overleg uit te willen komen. Jouw bijdragen sinds je begon mee te werken zijn helaas vaak niet encyclopediewaardig bevonden omdat je je eigen sterke persoonlijke opvattingen te prominent verwerkt in je bijdragen. Daar is een encyclopedie niet voor bedoeld. Dat soort bijdragen kun je wellicht beter doen op discussiefora over religies. Als dat zo doorgaat zul je telkens blijven oplopen tegen Wikipedianen die dit geen goede wijze van bijdragen aan de encyclopedie vinden en met recht. Hopelijk kun je met deze opmerkingen iets aanvangen want het dossier hierboven wordt helaas al weer langer. Met vriendelijke groet,   MoiraMoira overleg 12 apr 2007 12:56 (CEST)[]

KlachtBewerken

Moi Limbo, je had iets toegevoegd aan mijn overleg, alleen je had dat op een al gearchiveerde pagina gedaan. Ik heb dit daarom verplaats naar mijn lopende overlegpagina en daar ook gereageerd zie mijn overleg

Uitspraak arbitragecommissieBewerken

Beste gebruiker,

in de door u aanhangig gemaakte zaak over uw blokkade heeft de arbitragecommissie uitspraak gedaan. Deze is te vinden op Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Opheffen blokkade Limbo (2).

Namens de arbitragecommissie, Chris(CE) 30 apr 2007 17:10 (CEST)[]

Verwijderingsnominatie Anti-judaïsmeBewerken

Beste Limbo, één of meerdere pagina's die jij hebt gestart zijn genomineerd voor verwijdering. Het gaat om Anti-judaïsme. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20070517 en dat is ook de plek waar je kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Aangezien dit bericht automatisch is geplaatst, heeft het geen zin hier te reageren. NB Deze pagina is niet door Erwin85Bot genomineerd. Erwin85Bot stelt je slechts op de hoogte van de nominatie. --E85Bot 18 mei 2007 02:12 (CEST)[]

"het principe van blokverdubbeling"Bewerken

Ter info:

Omdat je aangaf er niet mee bekend te zijn, hier een korte uitleg. Wanneer een gebruiker ergens voor geblokkeerd wordt, is dat in eerste instantie meestal voor 1 dag (tenzij het een speciaal vergrijp betreft, dan kan de strafmaat anders zijn). Wanneer de gebruiker na die blokkade opnieuw dezelfde soort fout maakt, wordt hij weer geblokkeerd, maar nu voor een langere periode. Dit via onderstaand schema, dat ruwweg gezien kan worden als verdubbeling:

 • 1 dag
 • 3 dagen
 • 1 week
 • 2 weken
 • 1 maand
 • 3 maand
 • 6 maand
 • 1 jaar
 • voor altijd

Groet, CaAl (overleg) 30 mei 2007 22:15 (CEST)[]

En dat allemaal omdat je onder "openbaringen" --> "kritiek op openbaringen" (eerst "van God" nog moeten verwijderen, we zitten hier immers niet in de kerk) had vermeld dat in de verhalen van de "profeten" zelf er helemaal geen sprake was van "religieuze processen" maar God wel gewoon sprak tot Adam, Eva, Kain en Noach. Limbo 1 jun 2007 06:04 (CEST)[]

Verwijderingsnominatie Ongeorganiseerde monotheistenBewerken

Beste Limbo, één of meerdere pagina's die jij hebt gestart zijn genomineerd voor verwijdering. Het gaat om Ongeorganiseerde monotheisten. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20070530 en dat is ook de plek waar je kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Aangezien dit bericht automatisch is geplaatst, heeft het geen zin hier te reageren. NB Deze pagina is niet door Erwin85Bot genomineerd. Erwin85Bot stelt je slechts op de hoogte van de nominatie. --E85Bot 31 mei 2007 02:23 (CEST)[]

Kan je ook verwijzen waar die discussie gevoerd is. Discussie slaat dan natuurlijk niet op de overleg pagina van het verwijdere artikel omdat die "discussie/overleg" pagina immers samen met het artikel verwijderd is.
Mmmmmm. 1) ik heb geen idee waar je op doelt, maar ik heb dit sjabloon dan ook niet geplaatst. 2) Aangezien dit bericht automatisch is geplaatst, had het geen zin hier te reageren. 3) Je kunt je bijdragen op overlegpagina's met vier tildes (~~~~) ondertekenen. Succes! — Zanaq (?) 31 mei 2007 18:10 (CEST)
Op het sjabloon kun je nu een nóg uitgebreidere uitleg vinden waarom het artikel mogelijk niet in Wikipedia thuishoort. Het is eigenlijk in lijn met het overgrote deel van je bijdragen aan Wikipedia tot op heden. Wikipedia is een encyclopedie en geen forum voor standpunten of meningen. Ik wil je echt nogmaals (netzoals heel veel mensen hierboven al geprobeerd hebben) je dringend aanraden om ofwel encyclopedisch te gaan bijdragen ofwel je bijdragen te gaan doen op fora en discussiepagina's. Met vriendelijke groet,   MoiraMoira overleg 31 mei 2007 20:42 (CEST)[]
Mocht je het echt niet (willen?) snappen, overweeg dan nog eens waarom je op de Engelstalige Wikipedia inmiddels voor altijd bent geblokkeerd... Erik'80 · 31 mei 2007 21:29 (CEST)[]
Ten eerste ben ik daar maar voor een maand geblokkeerd. En zou ik daar voor altijd geblokkeerd zijn dan zegt dat nog niets. De engelstalige wiki kent immers niet het verschil tussen antisemitisme en kritiek op de joodes religie (anti-judaisme). Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat kritiek op de islam als racisme en dus als het verlengde van antisemitisme wordt gezien. Ontkenning dat antisemitisme niets met kritiek op het jodendom te maken heeft ligt heel erg dicht tegen ontkenning van de holocaust. En met de aktie van wiki-nl anti-judaisme ook te verwijderen als artikel gaat wiki-nl ook die kant uit. En dat terwijl anti-judaisme al maanden als een dode interne link staat onder antisemitisme.

TeruggedraaidBewerken

Limbo, ik heb je toevoeging aan Monotheïsme teruggedraaid. "Niet religieuze monotheïsten" is een contradictio in terminis en dat maakt je toevoeging 'niet encyclopedisch' van aard.

Ook heb ik je toevoeging op Openbaring teruggedraaid. Het voorbeeld dat je geeft als kritiek op openbaring wordt door gelovigen immers juist wel gezien als een voorbeeld van openbaring, zoals je uit de eerste regels van het artikel had kunnen opmaken. Stop alstjeblieft met dit soort toevoegingen. Machaerus 31 mei 2007 22:06 (CEST)[]

Waarom is er dan uberhaupt een stukje "kritiek op openbaringen" aangemaakt. Gaan we onder wiki alle kritiek verwijderen. Het staat er weer gewoon hoor. Van niet-religieuze monotheisten heb ik dan maar weer "niet-georganiseerde monotheisten" gemaakt. Niet-religieus sloeg op het feit dat er alleen maar sprake kan zijn van een religie als er rituelen zijn. Zoals vermeld overigens. Limbo 1 jun 2007 06:11 (CEST)[]
Limbo, met het vermelden van kritiek op openbaringen onder dit kopje is niets mis, dat past bij een NPOV artikel. Maar de kritiek die vermeld wordt moet uiteraard wel encyclopedisch van aard zijn. 'Spreken van God' afschilderen als tegenstelling van een 'religieus proces' is een mening die maar zo weinig wordt uitgedragen dat dit niet in een encyclopedisch artikel thuishoort. Zolang je geen serieuze bronnen kunt noemen waar dit standpunt in wordt betoogd, heeft dit geen plaats in het artikel.
Geuite kritiek dat geclaimde openbaringen geen werkelijke openbaringen zijn is iets heel anders en is wel breder gedragen kritiek. Maar dit wordt in het artikel al genoemd (door de vermelding van Persinger). Dat ik je wijziging heb teruggedraaid (en dat zo meteen nogmaals doe) heeft dus niets te maken met het feit dat kritiek niet vermeld zou mogen worden, maar met bovenstaande uitleg. Groet, Machaerus 1 jun 2007 08:40 (CEST)[]
Blijft gewoon een feit natuurlijk dat de "communicatie" met de erkende "profeten" Paulus en Mohammed anders was dan in de verhaaltjes van deze "profeten" zelf. Het zou immers ook gekunnen hebben dat in de verhaaltjes van Paulus, Mohammed e.d. de manier van communiceren door God het zelfde zou zijn. Dus feiten vermelding mag niet op wiki ???????. Bovendien zijn jullie bezig met POV door te spreken over "religieuze processen". Ik vraag U dan ook om mijn gedocumenteerde (tekst uit zo'n bijbelverhaaltje erbij gehaald) terug te plaatsen. Limbo 1 jun 2007 18:06 (CEST)[]
Limbo, (1) of het een feit is dat de "communicatie" met bijvoorbeeld Paulus en Mohammed anders is dan beschreven is in de boeken waarin dit vermeld wordt, hangt af van je vooronderstellingen. Iemand die gelooft in (een) G/god die openbaring geeft, hoeft geen moeite te hebben met hetgeen beschreven wordt. Iemand die niet gelooft in (een) G/god die openbaring geeft, is ervan overtuigd dat er geen sprake is van religieuze processen. (2) zie over het concrete voorbeeld dat je geeft mijn eerdere uitleg hierboven. Heb je begrepen wat ik daar bedoel? Als dat het geval is, dan begrijp je dat ík deze zinnen in elk geval niet zal terugplaatsen omdat de gevolgde logica niet overtuigend is (dat is dus iets anders dan bepaalde standpunten onvermeld te willen laten) (3) wellicht is het een idee ook eens te luisteren en te proberen te begrijpen wat gezegd wordt. Als je mijn toelichting niet begrijpt, vraag er dan naar, in plaats van zoals hier mij allerlei zaken in de mond te leggen. Groet, Machaerus 2 jun 2007 09:48 (CEST)[]
Je begrijpt het echt niet. Het gaat niet over dat de communicatie van God met Paulus en Mohammed anders is dan er in de openbaringen geschreven staat. ((Meen je dat echt ? Er was helemaal geen communicatie omdat die betreffende Goden helemaal niet bestaan)). Ik schreef duidelijk dat de (vermeende) manier van communicatie van God met Paulus en Mohammed (beiden op epilepsie lijkende aanvallen, die van Paulus staat zelfs omschreven in Handelingen. Die van Mohammed in de hadith) veel eenvoudiger plaats vond met de personen die in die "openbaringen" zelf vermeld worden. Terwijl Paulus en Mohammed spartelend op de grond vielen en stemmen hoorden communiceerde God gewoon met Kain (genesis 4:9).

Dat staat dus ook helemaal los van wat jij aanhaalde. Ik verwees daar namelijk op het feit dat jij meent dat er buiten joden, christenen en moslims geen mensen zouden bestaan die ook in een enkele God geloven. Ook dat is namelijk een bijzondere manier van communiceren c.q. oplopen van mensenkennis. En natuurlijk gaat "geloof in een enkele God" als definitie van monotheisme acuut terug. Limbo 2 jun 2007 21:31 (CEST)[]

OK. Op het eerste punt (al dan niet vermeende openbaringen van Paulus en Mohammed) heb ik gereageerd op Overleg:Openbaring. Dat de betreffende goden niet bestaan is overigens een net zo onbewijsbare stelling als dat ze wel bestaan. Het lijkt me goed om daar in je formulering rekening mee te houden.
Het tweede punt gaat over monotheïsme. Anders dan je beweert is het geen feit dat ik meen dat er buiten joden, christenen en moslims geen monotheïsten zouden bestaan. Sterker nog: dat heb ik in mijn reactie op Overleg:monotheïsme juist ontkend. De eerste keer dat je deze toevoeging had gemaakt, heb ik deze teruggedraaid omdat je 'm zo had verwoord dat wat je zei een contradictio in terminis was ('niet religieuze monotheïsten'). Toen je daarna je opmerking hebt teruggeplaatst met een iets andere, betere verwoording heb ik daar nog een aanpassing in gemaakt, namelijk dat ik het heb weggehaald onder een apart kopje en het heb verwerkt in het artikel zelf. De informatie die je toevoegde (nl dat er ook monotheïsten zijn die zich niet tot een georganiseerde godsdienst rekenen) heb ik dus laten staan, ik heb het alleen op een andere plek vermeld, waar het beter past gezien de opbouw van heel het artikel. Ik snap dus werkelijk niet waar jouw gedachte (die je hier als "feit" herhaalt) nu vandaan komt dat ik het bestaan van monotheïsten buiten joden, christenen en moslims zou willen ontkennen. Machaerus 3 jun 2007 14:23 (CEST)[]

verzoekenBewerken

Beste,

Je hebt zonet enkele bijdragen gedaan op Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Torero. Deze verzoeken/klachten staan daar evenwel niet op hun plaats. Mag ik je bij aandrang vragen om deze verzoeken op de juiste plaatsen. De pagina's van de arbitragecommissie bevinden zich onder Wikipedia:Arbitragecommissie en voor verzoeken aan moderatoren kan je terecht op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren. Ik wil je echter met aandrang vragen om op een beleefde wijze je ongenoegen te uiten en zeker geen gebruik te maken van drukletterschrijftstijl.

Annabel(overleg) 2 jun 2007 22:10 (CEST)[]

Gewoon op je aangeven pagina geklikt op verzoeken. Dus moet het wel goed zijn Limbo 2 jun 2007 22:13 (CEST)[]
Nee, omdat je de pagina van een zaak hebt bewerkt. Graag dan ook je verzoeken verplaatsen naar de juiste pagina's. Annabel(overleg) 2 jun 2007 22:15 (CEST)[]
PS: het gaat hier niet om verzoeken voor de arbitragecommissie
Ik heb je bijdragen op Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Torero weggehaald, omdat deze niets met deze pagina te maken hebben. Ik zag dat je odnertussen ook bezig bent met de verzoeken. Mag ik je nogmaals vragen om geen HOOFDLETTER verzoeken te plaatsen. Dit leest niet alleen slecht, maar komt ook heel bruuskerend over. Annabel(overleg) 2 jun 2007 22:33 (CEST)[]
Bedankt dat je mij er op wees dat mijn verzoeken verkeerd terecht waren gekomen. Nogmaals ik had gewoon de aanwijzingen gevolgd. Ik heb er 2 kunnen overplaatsen. Limbo 2 jun 2007 22:35 (CEST)[]


Sinds wanneer is monotheisme niet meer het geloof in het bestaan van een enkele God?Bewerken

(verplaatst naar hier vanaf mijn eigen overlegpagina   MoiraMoira overleg 3 jun 2007 14:26 (CEST))
Sinds wanneer is monotheisme niet meer het geloof in het bestaan van een enkele God? monotheisme. Verzoek "monotheisme is de ..., filosofie of geloof in het bestaan van een enkele God" terug te plaatsen. En waar blijf je met je reactie op mijn verzoek om in plaats van dat ik moet bewijzen dat er behalve joden, christenen en moslism ook andere monotheisten bestaan jij maar eens moet bewijzen dat er naast joden, christenen en moslims geen anderen monotheisten bestaan ? - De voorgaande niet ondertekende opmerking werd toegevoegd door Limbo (overleg|bijdragen) op {{{2}}}. []

Hallo Limbo. Allereerst het (ook al door anderen gedane verzoek overal) of je alsjeblieft je bijdragen wilt ondertekenen. Dan het volgende: Ik vind inhoudelijk eigenlijk heel weinig over al je bijdragen. Eerlijk gezegd: persoonlijk gezien deel ik een aantal van jouw opvattingen wel eens. Maar daar gaat het niet om, want de pagina's waarop jij qua onderwerpen bewerkt bemoei ik mij inhoudelijk niet mee als bijdragende Wikipediaan. Waarom ik (net als anderen) wél af en toe jouw bewerkingen terugdraai is simpel: ze zijn vaak niet encyclopedisch, soms sterk "point of view" en betogend, soms niet kloppend of missen enige relevantie of missen bewijskracht, hebben geen draagvlak vaak in de gemeenschap, worden vaak teruggedraaid en dan begin je op verscheidene pagina's een editwar door steeds weer bewerkingen zonder overleg terug te zetten wat er toe heeft geleid dat ik één pagina zelfs heb moeten beveiligen. Dan reageer je op overlegpagina's vaak onbeleefd, soms anoniem, soms betogend (compleet vergetend dat het hier een encyclopedie en geen discussieforum over religies betreft) en doet soms een persoonlijke aanval naar andere gebruikers. Kortom - een hele waslijst van gedragingen die gewoon niet leuk zijn en waarover je ook op je eigen overlegpagina al tijden door vele mensen op bent aangesproken en die er telkenmale toe leiden dat je voor steeds oplopende periodes niet kan bewerken. Kortom - zolang je bijdragen niet encyclopedisch relevanter zijn en je je véél socialer gaat opstellen in dit gemeenschapsproject, zul je problemen blijven houden. Ik hoop echt dat deze (wat mij betreft laatste poging) tot uitleg je helpt om op een veel betere en constructievere manier dan tot op heden bij te gaan dragen. Als je op dezelfde manier doorgaat dan adviseer ik je dringend Wikipedia te laten voor wat het is en internetdiscussieforums over de onderwerpen die je zo interesseren op te zoeken. Met vriendelijke groet,   MoiraMoira overleg 3 jun 2007 13:57 (CEST)[]
Dus daarom hoef je niet te reageren op mijn vraag of monotheisme niet gewoon het geloof in het bestaan van een enkele God is. Waarom heet zo'n pagina dan overleg. En verder over "anoniem". Dat is gewoon alleen omdat ik soms Limbo 6 jun 2007 18:54 (CEST) vergeet in te drukken. Thans staan er ook POV op wikipedia. Waarom is het bijvoorbeeld nu zo lastig om "religieuze processen waarin volgens gelovigen een God spreekt". En natuurlijk gaf je geen antwoord op mijn vraag waarom monotheisme niet gewoon het geloof in het bestaan van een enkele God is. Limbo 6 jun 2007 18:54 (CEST)[]
Valse beschuldiging van (expres) anoniem reageren. "Dan reageer je op overlegpagina's vaak onbeleefd, soms anoniem". Heb je IP adressen er bij moeten halen om daar achter te komen ? Of was het door mij gewoon vergeten om Limbo 8 jun 2007 21:30 (CEST) te plaatsen ? Limbo 8 jun 2007 21:30 (CEST)[]

TerugdraaienBewerken

Hoi Limbo, ondanks je waarschijnlijk goede bedoelingen heb ik opnieuw een bijdrage van jou verwijderd Dit kun je beter via overleg doen want nu is het eerste vrij POV en het tweede doet niet ter zake als zijnde trivia. Simon-sake 3 jun 2007 23:26 (CEST)[]

Verwijderingsnominatie IslamofilieBewerken

Beste Limbo, één of meerdere pagina's die jij hebt gestart zijn genomineerd voor verwijdering. Het gaat om Islamofilie. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20070609 en dat is ook de plek waar je kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Aangezien dit bericht automatisch is geplaatst, heeft het geen zin hier te reageren. NB Deze pagina is niet door Erwin85Bot genomineerd. Erwin85Bot stelt je slechts op de hoogte van de nominatie. --E85Bot 10 jun 2007 02:13 (CEST)[]

Edits mbt enkele moderatorenBewerken

Hoi Limbo, Het valt me op dat je in discussies telkens blijft herhalen dat een moderator iets van jou zou denken of vinden (zoals recentelijk in deze edit [1]), ondanks dat de moderator in kwestie hierop destijds al heeft gereageerd. Ook valt me op dat je MoiraMoira maar bepaalde standpunten in de schoenen blijft schuiven (zoals recentelijk in deze edit [2]), ondanks dat zij hierboven reeds heeft toegelicht dat haar actie helemaal niet uit haar eventuele standpunten over dit onderwerp voorkomt. (dit zijn recente voorbeelden, maar het is me de afgelopen periode al meerdere malen opgevallen)

Ik zou je de tip willen geven dit soort opmerkingen niet meer te maken. Doordat ze nl. op de persoon zijn gericht en niet op de zaak die besproken wordt, ontkrachten ze in mijn ogen de dingen die je zegt eerder dan dat ze hieraan een positieve bijdrage leveren.

Verder moet me van het hart dat ik me persoonlijk aan dit soort opmerkingen stoor en ik kan me voorstellen dat dit voor meerdere gebruikers geldt. Ook om die reden zou ik je vriendelijk willen vragen hiermee te stoppen. Je hebt de opmerkingen in kwestie voorgelegd aan de arbitragecommissie. Prima, dat is jouw goed recht, maar laat het daar dan bij en wacht af hoe deze commissie over de zaak oordeelt, zonder telkens op allerlei andere pagina's deze issues weer op te rakelen.

Tenslotte nog een tip: als je zelf uitgaat van de goede bedoelingen van anderen, maak je het anderen ook gemakkelijker van jouw goede bedoelingen uit te gaan. Beschouw dit als een goedbedoelde tip, want ik denk dat het voor iedereen, ook voor jou, bevredigender is om over de inhoud van gedachten te wisselen dan over personen.

Hartelijke groet, Machaerus 10 jun 2007 17:05 (CEST)[]

Moiramoira is partijdig. Dat blijkt uit het beveiligen van monotheisme nadat ik de definitie van Vandale erbij heb gehaalt. En als iemand nu echt gelooft dat alle monotheisten alleen maar christen, jood of moslim zijn. En ze heeft daarop niet geantwoord. Limbo 10 jun 2007 17:10 (CEST)[]
Hoi Limbo, dat zie ik toch iets anders. Ik denk dat zij heeft gezien dat je veel edits maakte in het artikel die door anderen werden teruggedraaid. In dergelijke situaties grijpt een moderator vaker in door het artikel in kwestie te beveiligen, zodat degenen die met het artikel bezig zijn eerst op de overlegpagina tot overeenstemming kunnen komen en er niet een editwar in het artikel ontstaat. Dit is een normale manier van handelen voor een moderator, zoals vermeld in de richtlijnen voor moderatoren. Het is ook normaal dat de beveiliging op een versie van het artikel wordt geplaatst waarvan verwacht mag worden dat deze versie op brede steun kan rekenen. Ik zie MoiraMoira's handelen in dezen dan ook niet als uiting van haar persoonlijke mening, maar als een normale manier van handelen voor een moderator, conform de richtlijnen. Hartelijke groet, Machaerus 11 jun 2007 08:41 (CEST)[]
Limbo, dit soort edits bedoel ik dus. Je reageert totaal niet op de bezwaren die worden aangedragen, maar speelt 'op de man' (vrouw in dit geval). Ik zou je nogmaals willen vragen hiermee te stoppen. Dit draagt niet bij aan een betere encyclopedie. Groet, Machaerus 13 jun 2007 21:26 (CEST)[]
Toch wel Moiramoira wil islamofiel verwijderen. Maar gedraagt zich zelf als een islamofiel. Vind je het ook niet bezwaarlijk dat een moderator geen antwoord geeft op de vraag waarom de definitie van Van Dale uit monotheisme wordt verwijdert en daarna op slot gegooid.Limbo 14 jun 2007 19:24 (CEST)[]

~

Hallo Limbo, dan maar ff officieel - dit soort aantijgingen zijn onbehoorlijk en zeker niet op Wikipedia thuishorend. Ik heb je herhaalde malen proberen uit te leggen dat je wijze van bijdragen voor jezelf en anderen problemen geeft. Persoonlijke aanvallen en insinuaties kunnen niet op Wikipedia. Ik wil je dan nu maar formeel ff een waarschuwing geven om hier mee op te houden. Ik heb geen enkele bemoeienis inhoudelijk met de artikelen die jij bewerkt maar constateer wel dat jouw bewerkingen en je manier van communiceren vaak niet constructief zijn. Herlees wat Machaerus en vele anderen je op deze pagina hebben proberen uit te leggen en doe er je voordeel mee of zoek een ander podium op.   MoiraMoira overleg 14 jun 2007 19:32 (CEST)[]
Nee jij hoort met het niet beantwoorden van een simpele vraag als waarom haal je de Van Dale definitie weg uit [monotheisme]] zelf niet op een onafhankelijk podium, wat wikipedia meent te zijn, thuis hoort. Jij bent niet onafhankelijk. Getuige ook het feit dat je islamofiel wilt verwijderen terwijl elk fatsoenlijk podium dat de omstreden neogolisme "islamofoob" opneemt ook haar tegenpool dient op te nemen. Maar dat is waarschijnlijk een open deur. Over je beschuldiging/zwartmakerij dat ik bewust af en toe de vier ~ vergeet/vergat zal ik het maar niet hebben. Limbo 14 jun 2007 19:38 (CEST)[]
Limbo, ik heb je nu verschillende malen vriendelijk gevraagd hiermee op te houden, maar je gaat maar door en hebt nu zelfs je gebruikerspagina ingericht als name and shame campagne. Ik geef je hiervoor officieel een waarschuwing en voeg die toe aan de dossier (voor het eerst van mijn hand!). Dit is geen constructieve manier van met elkaar omgaan. MoiraMoira heeft nu meerdere malen aangegeven dat haar acties onder normale moderatorhandelingen vallen en losstaan van haar persoonlijke overtuigingen, maar desondanks blijf je jouw ideeën over haar maar spuien, zonder dat je reageert op wat zij nu zegt.
Ik constateer dat ik je dit nu voor de derde maal zeg. Ik word kennelijk een hangende grammofoonplaat en stop hier dus mee. Jammer dat je wel hard om je heen roept, maar niet luistert naar wat anderen tegen jou proberen te zeggen. Groet, Machaerus 15 jun 2007 08:58 (CEST)[]
PS wellicht overbodige vraag, maar ik zou je willen vragen je gebruikerspagina over jezelf in te richten of over je hobby's of die leeg te laten, maar er geen andere gebruikers op aan te vallen. Machaerus 15 jun 2007 08:59 (CEST)[]

AbrahamBewerken

Beste Limbo,

Zou je niet steeds een bijdrage over de Minangkabau op Abraham willen plaatsen? Dit is (daar) niet relevant.

CaAl (overleg) 10 jun 2007 21:11 (CEST)[]

Hoezo. Het is toch OOK een gemeenschappelijke voorouder verhaal. ? Vraagje, geloof jij soms in Abraham, Isaac en Ismael ? Limbo 11 jun 2007 06:05 (CEST)[]
En Abba begint ook met Ab. Lichte overeenkomst maakt het nog niet relevant. CaAl (overleg) 11 jun 2007 09:11 (CEST)[]

Verwijderingsnominatie MariaverschijningBewerken

Beste Limbo, één of meerdere pagina's die jij hebt gestart zijn genomineerd voor verwijdering. Het gaat om Mariaverschijning. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20070610 en dat is ook de plek waar je kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Aangezien dit bericht automatisch is geplaatst, heeft het geen zin hier te reageren. NB Deze pagina is niet door Erwin85Bot genomineerd. Erwin85Bot stelt je slechts op de hoogte van de nominatie. --E85Bot 11 jun 2007 02:02 (CEST)[]

Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Limbo vs. MoiraMoiraBewerken

De commissie heeft besloten dit verzoek niet in behandeling te nemen. Namens de commissie, «Niels» zeg het eens.. 15 jun 2007 10:58 (CEST)[]

Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Limbo verzoekt deblokkadeBewerken

Beste Limbo,

in de door u aanhangig gemaakte zaak over uw blokkade heeft de arbitragecommissie uitspraak gedaan. Deze is te vinden op Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/Limbo verzoekt deblokkade.

Namens de arbitragecommissie, Elly 26 jun 2007 19:52 (CEST)[]

En natuurlijk was mijn klacht afgewezen. Eigenlijk niet vreemd gezien een mod alle ruimte had om mij islamofoob en vergif te noemen. Verder is het "leuk" om om te zien dat mijn veranderingen onder monotheisme na de hulp van medeuser Guido (daar voor mijn dank) er nog steeds staan. Dus er staan nog precies die veranderingen ("geloof" i.p.v. "filosofie of leer" en "en er zijn monotheisten die zich niet tot een georganiseerde godsdienst rekenen") die er toe hebben geleid dat ik 3 maanden geblokkeerd ben door mod 'Moiramoira'. Alleen maar omdat ze als reactie op mijn opmerking over haar verwijderingen ze met de dooddoener kwam "Wikipedia is geen discussieforum". Volgens mij kan dit voorval in de boeken over de werkwijze van de wiki-crew. Samen uiteraard met de ban destijds dat ik niets terug mocht zeggen toen ik door een andere mod ben uitgemaakt voor "islamofoob" en "vergif". Limbo 17 sep 2007 14:15 (CEST)[]

Vewijderingsnominatie Selffullfilling prophecyBewerken

Beste Limbo, ik heb je artikel Selffullfilling prophecy ter beoordeling aan de gemeenschap voorgelegd, omdat ik het (in deze vorm) niet geschikt acht voor Wikipedia. Wellicht heb je er iets aan om de conventies door te lezen; daar kun je zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Denk er ook om dat je geen reclame mag maken, niet zomaar teksten van andere bronnen mag overnemen en dat je altijd objectief moet blijven.

Op de lijst met te verwijderen artikelen staan alle genomineerde artikelen met de reden voor het verwijderverzoek. Over twee weken wordt het artikel verwijderd, tenzij het dusdanig wordt aangepast dat het verzoek door een medegebruiker kan worden ingetrokken. Wanneer je denkt dat het artikel compleet in orde is, vermeld dat dan op de genoemde lijst.

Voor vragen kun je altijd terecht bij onze helpdesk of (als je er echt niet uitkomt) onderaan mijn overlegpagina.

Vriendelijke groeten,

Erik'80 · 25 dec 2007 21:40 (CET)[]

Waar haal je de vermeende consensus over je definitie van profeet vandaan ?Bewerken

verhuisd naar je eigen overleg   MoiraMoira overleg
En waarom reageerde je niet op de overlegpagina waar ik in de beknopte weergave van mijn bewerking naar verwees ? Jouw definitie van profeet :"Een profeet is een term voor een persoon die (iets) verkondigt in de naam van God of een (andere, limbo) godheid". Want wat zou dan een zogenaamde valse profeet dan zijn ? Limbo 26 dec 2007 11:01 (CET)[]

Hallo Limbo, als je ingrijpende wijzigingen doet op een artikel overleg daarover eerst en voeg pas bij consenus zaken toe. Je bent in het verleden al te veel malen in pov-bewerkingsoorlogen betrokken geraakt met vele gebruikers en daardoor zijn er op Wikipedia vele malen artikelbeveiligingen geweest én ben je zelf voor steeds oplopende perioden omdat je maar doorging geblokkeerd. Ook nogmaals (in geval je weer klaarlbijkelijk denkt dat elke moderator inhoudelijk betrokken is hetgeen niet zo is): mijn bemoeienis is *niet* inhoudelijk maar procedureel. Ik weet/vind niet veel inhoudelijk over dat onderwerp. Als je weer begint met editwarren dan zal ik het artikel moeten beveiligen. Als je zelf doorgaat elders dan zul je weer waarschuwingen en uiteindelijk bewerkingsblokkades krijgen ben ik bang. Tot slot: overleggen is niet hezelfde als je hierboven doet, namelijk nogal bot en onaardig en aanvallend en beschuldigend mensen attaqueren. Als je het na zo lange tijd nog steeds niet op kan brengen op een normale fatsoenlijke en vriendelijke manier met anderen te overleggen blijf dan weg van Wikipedia en begin je eigen website. Wikipedia is een gemeenschapsproject namelijk. Ik verhuis dit naar jouw eigen overlegpagina toe nu. Met vriendelijke groet,   MoiraMoira overleg 26 dec 2007 11:21 (CET)[]
Volgens mij ben jij de aanvallende partij. Gelijk gaan dreigen met bannen. Ik vraag je, of je user waar jij voor opkomt, simpel te reageren op de overlegpagina. Volgens mij heb ik namelijk een zeer goed punt. Dat is ten eerste dat mijn definitie in de Dikke van Dale staat. En ten tweede vraag ik als slechts "iemand die in naam van God verklaart" jouw definitie van profeet is, wat dan een valse profeet zou moeten inhouden. Als je het verleden er bij haalt, verwijs ik weer naar jouw blamage in je optreden rond de definitie van monotheisme waar ik louter en alleen aan jouw optreden een 3 maanden ban had te danken. Na mijn ban konden mijn wijzigingen immers WEL blijven staan Limbo 26 dec 2007 11:54 (CET)[]
Verder is je vermeende consensus van "iemand die in de naam van god spreekt" nog geen week of twee oud. !!!!!!!!! Limbo 26 dec 2007 12:34 (CET)[]
En zelf niet reageren in de overlegpagina's Limbo 26 dec 2007 22:40 (CET) (Waarom is was wel een bron vereist dat een enkele palestijn genaamd arafat de palestijnen ziet als afstammelingen en is geen bron vereist als ALLE palestijnen zich zouden zien als afstammelingen van de filistijen ?[]
En zelf dus wederom niet reageren op de overlegpagina. Als een profeet betekent iemand die "in naam van een godheid iets beweert" wat is dan een "valse profeet" en sinds wanneer is iets een consensus wat er nog geen 2 weken heeft gestaan. Limbo 26 dec 2007 22:40 (CET)[]

ProfeetBewerken

Gelet op de bovenstaande context van vandalisme of onzintoevoegingen, verwijs ik je naar mijn toelichting bij de laatste versie (van mij): http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Tjako_van_Schie#Profeet

DartelaarRobSchop [geef een gil!] 5 jan 2008 00:25 (CET)[]

Als je moderator bent, moet je het nu maar even zeggen. Want bovenstaande is gewoon een valse beschuldiging. Je hebt het over "bovenstaande context van vandalisme of onzintoevoegingen". Waar zijn mijn bijdragen onder profeet vandalisme of onzintoevoegingen. Als je mijn bijdragen onzin vind ga je maar bij de Dikke van Dale klagen. Daar haal ik immers de definitie van daan. Limbo 5 jan 2008 20:31 (CET)[]

Verwijderingsnominatie FundamentalismeBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor verwijdering. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Fundamentalisme dat is genomineerd door Josq. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20101217 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de verwijderlijst.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --E85Bot 18 dec 2010 01:03 (CET)[]

SensusBewerken

Beste Limbo, je hebt een artikeltje aangemaakt over Sensus en dat kan prima zijn. Alleen aarzel ik om het goed te keuren en anderen blijkbaar ook. Enkele suggesties: het artikel vermeldt niet wat Sensus nu eigenlijk is. Alleen "een onderdeel van" iets anders. Maar wat is het nu? Als je dit in de inleiding aangeeft en bronnen toevoegt, is het al een heel ander verhaal, denk ik. Veel schrijfplezier verder! Queeste (overleg) 5 nov 2016 17:23 (CET)[]

WindveldBewerken

Hallo Limbo, ik zag dat u een artikel hebt geschreven over Windveld. Dit artikel is naar mijn mening nu (nog) niet geschikt voor Wikipedia. Het betreft een soort woordenboekdefinitie, bronloos en twee zinnen slechts en geen af artikel. Het is daarom op de beoordelingslijst geplaatst en daar is ook de mogelijkheid op de geuite bezwaren te reageren. De komende twee weken kan iedereen daar zijn of haar mening geven. Bovendien kan iedereen het artikel in die periode nog verbeteren. Daarna beslist een van de moderatoren op grond van de argumenten op de beoordelingslijst en wegingscriteria of het artikel op Wikipedia kan blijven staan. Meer achtergrondinformatie is te vinden op Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst, Conventies waaraan artikelen na verloop van tijd (zouden moeten) voldoen, Relevantie van het onderwerp voor Wikipedia.   MoiraMoira overleg 9 jan 2017 21:09 (CET)[]

Zuivere stikstofBewerken

Hallo Limbo, je artikel Zuivere stikstof is door een andere gebruiker aan de gemeenschap voorgelegd, omdat die gebruiker meent dat het artikel (in deze vorm) niet geschikt is voor Wikipedia. Wellicht heb je er iets aan om de conventies door te lezen; daar kun je zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Denk er ook om dat je geen reclame mag maken, niet zomaar teksten van andere bronnen mag overnemen en dat je altijd objectief moet blijven. Voor vragen kun je altijd terecht bij onze helpdesk. Veel plezier op Wikipedia!

OptimizerBewerken

Beste Limbo, je hebt al een reeks lemmas gemaakt die voor verwijdering zijn voorgesteld. Links en rechts zijn er ook wat tips gegeven, misschien te weinig. Met een klein beetje meer aandacht voor form en inhoud, kan je frustratie bij jezelf en bij anderen verwijderen. Ook je lemma over de Optimizer gaat waarschijnlijk ter verwijdering voorgedragen worden. Spijtig want veel mensen inclusief mezelf willen zonnepanelen plaatsen, maar snappen het jargon niet. Met jou lemma wil je daar aan helpen, maar ik snap het nog steeds niet. Is die optimizer een stukje hardware, of eerder een soort opstelling? Heb je het alleen nodig als je panelen niet in serie liggen, of heeft het dan net geen nut? Zorgt het voor meer energieproductie (of minder verlies). De richting waarin je wil werken is zorgen dat er in de eerste lijn staat wat het echt is. Daarna wil je het probleem uitleggen dat de optimizer oplost zonder de optimizer te vermelden. Dan wil je zeggen hoe de optimizer dat probleem oplost. Oh, ja, je wil ook externe bronnen toevoegen. Groeten uit Brussel, SvenDK (overleg) 23 mrt 2017 05:42 (CET) ===Dank voor uw bericht.=== Het is inderdaad een stukje hardware.[]

Nogmaals AbrahamBewerken

Beste Limbo, sinds 2007 probeer je niet-encyclopedische passages in te voegen in het artikel Abraham - zie de lemma's hierboven. Gelieve daar mee op te houden. Voer liever eerst overleg, dat voorkomt eindeloos terugdraaien, weer plaatsen, terugdraaien en eventueel daaruit voortvloeiende edit-wars. Dank voor het bijdragen aan deze encyclopedie. Bertrand77 (overleg) 24 sep 2018 22:27 (CEST)[]

Limbo, houd op met POV-pushen. Je vraagt om een blokaanvraag op deze manier. Bertrand77 (overleg) 25 sep 2018 22:12 (CEST)[]
Betrand77, als heel de wereldbevolking gelooft dat Abraham bestaan heeft (terwijl de bijbel/Tenach de enige bron is met toch een hele serie wel erkende verhaalfiguren als adam en noach) hoeven wij dat ook niet te geloven. Anders is het argumentum ad populum.

En wederom plaats je min of meer dezelfde irrelevante tekst in het artikel over Abraham. Nogmaals het verzoek dit niet te doen of overleg te voeren waarom het zo belangrijk is te vermelden dat sommige niet-gelovigen ook denken dat Abraham werkelijk heeft bestaan. Plus een bron waar dat dan uit blijkt. In je vorige reactie (3 jaar geleden) draaide je het trouwens ook nog eens om. Een dermate kromme redenering dat het niet eens een reactie waard was. En in je toevoeging vandaag plaats je ook nog eens leeftijden van zijn zonen die niet kunnen kloppen volgens de tekst. Bertrand77 (overleg) 21 sep 2021 14:58 (CEST)[]

En weer een nutteloze bijdrage. Het lemma in kwestie gaat niet over de "historiciteit volgens de Bijbel", integendeel. Het gaat over de historiciteit volgens wetenschappelijke inzichten. Zoals velen voor mij dring ik nogmaals aan op: stoppen met dit soort onzin-wijzigingen of tenminste eerst eens overleg voeren. Bertrand77 (overleg) 22 sep 2021 19:25 (CEST)[]

Ter info: Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/RegBlok#Limbo. Bertrand77 (overleg) 22 sep 2021 19:59 (CEST)[]

Beste Limbo, in reactie op dit verzoek heb ik een deelblokkade opgelegd van onbepaalde duur voor de pagina Abraham. Dit houdt in dat de pagina Abraham door jou niet meer bewerkt kan worden. De bijbehorende overlegpagina kan je wel bewerken. Met vriendelijke groet, Natuur12 (overleg) 23 sep 2021 16:42 (CEST)[]
Het is in en in triest. "Historische gegevens volgens wetenschappelijk onderzoek" en dat terwijl volgens de Engelstalige wiki wetenschappers na 70 jaar onderzoek niet hebben kunnen aantonen dat Abraham werkelijk heeft bestaan. Graag zou ik dat gegeven op NL-se wiki dus willen plaatsen. Engelstalige wiki geeft ook een link naar de bron (van het werkelijke wetenschappelijke) onderzoek dus. Het is omkering van bewijslast dat ik moet bewijzen dat abraham niet heeft bestaan (zoals veel gelovigen stellen dat niet-gelovigen moeten bewijzen dat God niet bestaat) en dat terwijl, naar ik aanneem, volgens u in de Bijbel toch veelal personen worden genoemd die niet bestaan hebben (Adam, Eva, Abel, Kaïn, Noah). Volgens National Geografic is er ook geen enkel bewijs van de slavernij in Egypte en de 40 jarige doortocht in de Sinaï, en derhalve ook niet van de hoofdrolspeler daarin, Mozes. Limbo (overleg) 24 sep 2021 20:50 (CEST)[]

BatterijBewerken

Hoi, ik lees je artikel Edison batterij. Los van de verkeerde spelling (het zou Edisonbatterij moeten zijn, zonder spatie), vraag ik me af het wel de beste naam is voor de batterij. Op Nemo noemen 'm wel zo, maar verder heet dat ding overal 'nikkel-ijzerbatterij' (ook op Wikipedia, zie hier en in alle andere talen). Misschien zou de titel hernoemen een optie zijn?

Overigens kan je een woord als 'momenteel' beter vermijden in een artikel, want dat woord zegt niets als je het artikel over 5 jaar leest. Thieu1972 (overleg) 4 apr 2020 22:27 (CEST)[]

Dank voor uw bijdragen. De term edisonbatterij komt toch vrij vaak voor. Eenvandaag noemde het een of twee jaar terug zo. Het bijzondere van die (oplaadbare) batterij is immers ook dat het zo'n oude uitvinding is, vroeger ook veel gebruikt werd en met de benaming met de naam van de uitvinder wordt dat dan ook benadrukt.

Ik heb een rd aangemaakt, zodat nikkel-ijzerbatterij netjes doorlinkt naar Edisonbatterij. Opgelost :-) Thieu1972 (overleg) 5 apr 2020 17:44 (CEST)[]

Beoordelingsnominatie Waterstof bromide flow batterijBewerken

Hallo Limbo, ik zag dat je een artikel hebt geschreven over Waterstof bromide flow batterij. Dit artikel is naar mijn mening nu (nog) niet geschikt voor Wikipedia. Het is daarom op de beoordelingslijst geplaatst en daar is ook de mogelijkheid op de geuite bezwaren te reageren. De komende twee weken kan iedereen daar zijn of haar mening geven. Bovendien kan iedereen het artikel in die periode nog verbeteren. Daarna beslist een van de moderatoren op grond van de argumenten op de beoordelingslijst en de richtlijnen of het artikel op Wikipedia kan blijven staan. Meer achtergrondinformatie is te vinden op Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst, Conventies waaraan artikelen na verloop van tijd (zouden) moeten voldoen, Relevantie van het onderwerp voor Wikipedia. Zie ook WP:TIPS Arch (Overleg) 26 apr 2020 10:12 (CEST)[]

Buurtpoes BledderBewerken

Hallo Limbo, Omdat ik dit geen echt encyclopedisch onderwerp vind, heb ik het ter beoordeling voorgedragen - groeten, vis ←     → overleg 9 mei 2020 15:02 (CEST)[]

Ik heb buurtpoes bledder niet aangemaakt. Limbo (overleg) 4 okt 2021 22:10 (CEST)[]

BehaaglijkheidsdiagramBewerken

Dag Limbo, omdat ik dit artikel (nog) te weinig inhoud vind bevatten, heb ik het hier genomineerd. Hopelijk lukt het om dit nog verder uit te breiden. Mvg, Encycloon (overleg) 14 nov 2020 22:38 (CET)[]

Beoordelingsnominatie van WaterstofbromideflowbatterijBewerken

Hallo Limbo, ik zag dat je een artikel hebt geschreven over Waterstofbromideflowbatterij. Dit artikel is naar mijn mening nu (nog) niet geschikt voor Wikipedia. Net [Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20200426 zoals in april 2020] onbegrijpelijke inhoud. Mist ook bronnen. Het is daarom op de beoordelingslijst geplaatst en daar is ook de mogelijkheid op de geuite bezwaren te reageren. De komende twee weken kan iedereen daar zijn of haar mening geven. Bovendien kan iedereen het artikel in die periode nog verbeteren. Daarna beslist een van de moderatoren op grond van de argumenten op de beoordelingslijst en de richtlijnen of het artikel op Wikipedia kan blijven staan. Meer achtergrondinformatie is te vinden op Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst, Conventies waaraan artikelen na verloop van tijd (zouden) moeten voldoen, Relevantie van het onderwerp voor Wikipedia. Met vriendelijke groet, Crazyphunk 4 okt 2021 00:55 (CEST)[]