Fundamentalisme

het teruggrijpen op normen en waarden zoals deze oorspronkelijk het meest bekend en vaak ook algemeen gebruikelijk waren
Voor fundamentalisme binnen de kennistheorie, zie foundationalisme.

Fundamentalisme is het teruggrijpen op normen en waarden zoals deze oorspronkelijk het meest bekend en vaak ook algemeen gebruikelijk waren. Ook wordt het toegepast op kunstvormen, opvattingen, politieke en religieuze leerstellingen. In religieus verband kan het voortvloeien uit orthodoxie wanneer deze radicale vormen aanneemt.

De benaming is afkomstig uit de Verenigde Staten en is van oorsprong de naam van een 20e-eeuwse beweging in het Amerikaanse protestantisme, die de letterlijke interpretatie van de Bijbel van fundamenteel belang acht voor het persoonlijke en maatschappelijke leven. De term fundamentalist wordt tegenwoordig doorgaans in een veel bredere betekenis gebruikt, namelijk iemand die op strikte en letterlijke wijze vasthoudt aan bepaalde grondbeginselen.[1] De term fundamentalisme wordt vaak ervaren als een vijandige en beledigende term, die op bekrompenheid, fanatisme, obscurantisme en sektarisme duidt.[2]

Zie ook bewerken

Religieus fundamentalisme bewerken

Niet-religieus fundamentalisme bewerken