Lijst van brutoformules C08

Wikimedia-lijst

Dit lemma is een onderdeel van de lijst van brutoformules met acht koolstofatomen.

Navigatie brutoformules

C8H0 - C8H5Bewerken

Brutoformule Naam
  2,3-dichloor-5,6-dicyano-1,4-benzochinon (DDQ)
  Chloorthalonil
  Octanitrocubaan
~ als derivaat van cubaan
  Perfluoroctaanzuur
~ Formule:  
~ en GenX
  Heptanitrocubaan
~ als derivaat van cubaan
  Kaliumftaalimide
~ uit ftaalimide
  1,4-fenyleendi-isocyanaat
  Ftaalzuuranhydride
in de bereiding van benzylbutylftalaat
  2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur
~ in Agent Orange
  Kaliumwaterstofftalaat
  Mangaancyclopentadienyltricarbonyl
  Ftaalimide
~ Ook wel: isoindool-1,3-dion

C8H6Bewerken

Brutoformule Naam
  Fenylacetyleen
~ IUPAC: fenylethyn
~ reactie met water tot acetofenon, 2-fenylacetaldehyde
~ bereiding van silabenzeen
  Broombenzylcyanide
~ IUPAC: 2-broom-2-fenylacetonitril
  2,5-dichloorbenzoëzuurmethylester
  Dicamba
  2,4-dichloorfenoxyazijnzuur
~ International Chemical Safety Card: 0033
~ als auxine
  Chinazoline
  Chinoxaline
  Cinnoline
  Ftaalazine
  Acibenzolar-S-methyl
  Nitrofurantoïne
  Benzofuraan
  Heliotropine
  Ftaalzuur
  Isoftaalzuur
~ IUPAC: benzeen-1,3-dicarbonzuur
  Tereftaalzuur
~ IUPAC: benzeen-1,4-dicarbonzuur
~ als grondstof voor polyethyleentereftalaat, aramide

C8H7Bewerken

Brutoformule Naam
  Chlooracetofenon
~ Ook wel: CN-gas, traangas
  Benzylchloorformiaat
  Benzylcyanide
~ Ook wel: 2-fenylacetonitril
  Indolizine
  Indool
~ als aprotisch oplosmiddel
~ indool als afbraakproduct van tryptofaan
  Indoxyl
  Mandelonitril
~ als cyanohydrine
  2H-benzothiazine
~ als benzothiazine
  4H-benzothiazine
~ als benzothiazine
  Luminol

C8H8Bewerken

Brutoformule Naam
  Barreleen
  Benzocyclobuteen
  Cubaan
  Cyclo-octatetraeen
~ als [8]annuleen, anti-aromatische verbinding
  Styreen
~ IUPAC: fenyletheen
~ Ook wel: ethenylbenzeen
  Polystyreen
  3,5-Dibroom-tricyclo(2,2,2,02,6)oct-7-een
~ uit barreleen
  1,2-Dibroom-1-fenylethaan
~ Ook wel: dibroomstyreen, styreendibromide
~ in bereiding van fenylacetyleen
  Clorsulon
  Fenchloorphos
~ in bereiding 2-nitroaniline
  Fenylkwikacetaat
  4-Nitroaceetanilide
~ in bereiding 4-nitroaniline
  Hydralazine
  Murexide
  Acetofenon
~ andere naam voor 1-fenylaceetaldehyde
~ uit fenylacetyleen
  Styreenoxide
  2-Fenylaceetaldehyde
~ uit fenylacetyleen
  Fenylacetaat
  Methylbenzoaat
~ als ester, dennen-essence
  4-Methoxybenzaldehyde
(Anijsaldehyde)
  2-Methoxybenzoëzuur
~ als anijszuur
  3-Methoxybenzoëzuur
~ als anijszuur
  4-Methoxybenzoëzuur
~ als anijszuur
  Amandelzuur
~ IUPAC: 2-hydroxy-2-ethyl-ethaanzuur
~ Ook wel: uromaline
  Methylparabeen
~ Ook wel: E214, methylis parahydroxybenzoas, Nipagin M
~ IUPAC: methyl 4-hydroxybenzoaat
  Euresol
Formule:  
~ IUPAC: mono-ester van 1,3-benzeendiol en ethaanzuur
~ als desinfectant
  Vanilline

C8H9 - C8H10Bewerken

Brutoformule Naam
  Chloorxylenol
~ IUPAC: 4-chloor-3,5-dimethylfenol
~ Ook wel: Dettol
  A22
~ S-(3,4-dichloorbenzyl)isothio-ureum, hydrochloride
  Indoline
  Iso-indoline
  Acetanilide
~ als anilide
~ in bereiding 4-nitroaniline
  Methylantranilaat
  Paracetamol
~ IUPAC: N-(4-hydroxyphenyl)acetamide
  Clavulaanzuur
  Ethylbenzeen
~ Ook wel: fenylethaan
  Xyleen
Formule:  
  1,2-dimethylbenzeen
~ Ook wel: o-xyleen, ortho-xyleen
  1,3-dimethylbenzeen
~ Ook wel: m-xyleen, meta-xyleen
  1,4-dimethylbenzeen
~ Ook wel: p-xyleen, para-xyleen
  2-(2-chloorfenyl)-ethylamine
~ in aromatische halogenering
  2-(4-chloorfenyl)-ethylamine
~ in aromatische halogenering
  Thiamethoxam
  Emtricitabine
  Cafeïne
~ IUPAC: 1,3,7-trimethylxanthine
~ Ook wel: coffeïne, theïne
  Ethylfenylether
~ IUPAC: ethoxybenzeen
ook: phenetol
  2-fenylethanol
  Xylenol
~ IUPAC: hydroxydimethylbenzeen (meerdere isomeren)
  1-hydroxy-2,3-dimethylbenzeen
~ als xylenol
  2,4-Xylenol
Ook wel: 1-hydroxy-2,4-dimethylbenzeen
~ als xylenol
  1-hydroxy-2,5-dimethylbenzeen
~ als xylenol
  1-hydroxy-2,6-dimethylbenzeen
~ als xylenol
  1-hydroxy-3,4-dimethylbenzeen
~ als xylenol
  1-hydroxy-3,5-dimethylbenzeen
~ als xylenol
  2-fenoxyethanol
~ in Europese standaardreeks
  1,2-dimethoxybenzeen
ook wel veratrol
~ als feromoon
  Hydroxytyrosol
  Penicillinezuur
~ IUPAC: |3-methoxy-5-methyl-4-oxo-2,5-hexadieenzuur

C8H11Bewerken

Brutoformule Naam
  Alfachloralose
  N,N-dimethylaniline
~ in de Vilsmeier-Haack-reactie
  Fenylethylamine
~ Ook wel: 2-fenylethaanamine, 2-fenylethylamine, ethylfenylamine, ethylaminobenzeen
~ reactie onder invloed van monoamino-oxidase
~ in aromatische halogenering
  2,3,4-trimethylpyridine
~ als collidine
  2,3,5-trimethylpyridine
~ als collidine
  2,3,6-trimethylpyridine
~ als collidine
  2,4,6-trimethylpyridine
~ als collidine
  3,4,5-trimethylpyridine
~ als collidine
  2,3-xylidine
~ als xylidine
  2,4-xylidine
~ als xylidine
  2,5-xylidine
~ als xylidine
  2,6-xylidine
~ als xylidine
  3,4-xylidine
~ als xylidine
  3,5-xylidine
~ als xylidine
  Tyramine
  Dopamine
~ synergie met metamfetamine
~ reactie o.i.v. monoamino-oxidase
  Noradrenaline
~ reactie o.i.v. monoamino-oxidase
  Pyridoxine
~ IUPAC: 4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol
~ Ook wel: vitamine B6

C8H12Bewerken

Brutoformule Naam
  1,5-cyclo-octadieen
~ in Cope-omlegging
~ uit 1,3-butadiëen
~ in bereiding polyoctenameer
  Cyclo-octyn
~ als cycloalkyn
  1,2-di-ethenylcyclobutaan
~ in Cope-omlegging
  Betahistine
  Hexamethyleendi-isocyanaat
  Pyridoxamine
~ IUPAC: 4-(aminomethyl)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol
~ Ook wel: vitamine B6
  Azobisisobutyronitril
~ Ook wel: azodi-isobutyronitril, AIBN
als bron van radicalen
  Di-tert-butylperoxide
  Vinylcyclohexaandiepoxide
  Tetramethylglycolide
~ IUPAC: 3,3,6,6-tetramethyl-1,4-dioxaan-2,5-dion
  Lood(IV)acetaat
~ Formule:  
~ in organoloodchemie

C8H13 - C8H16Bewerken

Brutoformule Naam
  9-borabicyclo(3.3.1)nonaan
  2-broom-4,4-dimethylcyclohexanon
  N-vinylcaprolactam
  Cyclo-octeen
  Polyoctenameer
  Atrazine
  Methylheptenon
  Cyclohexylacetaat
  Di-ethylsuccinaat
  Fructon
  Octaandizuur
~ Ook wel: kurkzuur
  1-butyl-3-methylimidazoliumhexafluorfosfaat
  Octaannitril
  Tropaan
  Famotidine
  Cyclo-octaan
  1-octeen
  2,4,4-trimethyl-1-penteen
  2,4,4-trimethyl-2-penteen
  Ethylhexaldehyde
  Cyclo-octanol
  Butylbutyraat
  2-ethylhexaanzuur
  Octaanzuur
  Cyclohexaandimethanol
  Hexylacetaat
  2,2,4,4-tetramethyl-1,3-cyclobutaandiol
  Valproïnezuur
~ IUPAC: 2-propylpentaanzuur
  metaldehyde

C8H17 - C8H18Bewerken

Brutoformule Naam
  1-broomoctaan
~ in fase-transfer-gekatalyseerde reactie
  Coniine
  Felinine
  2-methylheptaan
  iso-octaan
~ IUPAC: 2,2,4-trimethylpentaan
~ als isomeer van octaan
  n-octaan
  Tetramethylbutaan
~ Ook wel: hexamethylethaan
  Bis(t-butyl)berylium
~ als berylliumhydride
  (6-N,6-N)Dimethyllysine
~ als methyllysine
  Dibutylether
~ IUPAC: 1-butoxybutaan
  2-ethylhexanol
  1-octanol
  Dibutyltinoxide
  Butyldiglycol
  Ethylorthoacetaat
~ IUPAC: 1,1,1-tri-ethoxyethaan
~ als ortho-ester
  Ethoxytriglycol
  Tri-ethyleenglycoldimethylether
~ Ook wel: triglyme
  Bis(trimethylsilyl)acetyleen
~ Formule:  
~ Reactie met titanoceendichloride

C8H19 - C8HveelBewerken

Brutoformule Naam
  Di-isobutylaluminiumhydride
  Ethyldi-isopropylamine
~ uit di-isopropylamine
  Demeton-S
  Cycleen
  Tetraethylorthosilicaat
~ International Chemical Safety Card: 0008
~ ook wel: TEOS, ethylsilicaat
~ uit siliciumtetrachloride
  Sulfotep
  Tetra-ethyllood
~ Ook wel: loodtetraethyl, TEL
~ vervangen door methyl-tert-butylether, benzeen