Tetraethylorthosilicaat

chemische verbinding

Tetraethylorthosilicaat, ook wel TEOS of ethylsilicaat genoemd, is een kleurloze, ontvlambare vloeistof. Het is de ethylester van orthokiezelzuur. Het is vrijwel onoplosbaar in water. In contact met vocht ontbindt het langzaam tot siliciumdioxide (silica) en ethanol, een proces dat versneld kan worden met zowel een zure als een alkalische katalysator(bijvoorbeeld ammoniak[1]):

Tetraethylorthosilicaat
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van tetraethylorthosilicaat
Algemeen
Molecuulformule Si(OC2H5)4 of C8H20O4Si
IUPAC-naam tetraethoxysilaan
Andere namen tetraethyl orthosilicaat, TEOS, tetraethylsilicaat, ethylsilicaat
Molmassa 208,33 g/mol
SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1/C8H20O4Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
CAS-nummer 78-10-4
EG-nummer 201-083-8
PubChem 6517
Wikidata Q421458
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijk
Waarschuwing
H-zinnen H226 - H319 - H332 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P261 - P280 - P303+P361+P353 - P312 - P340 - P370+P378
EG-Index-nummer 014-005-00-0
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,94 g/cm³
Smeltpunt −77 °C
Kookpunt 166-169 °C
Vlampunt 45 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 225 °C
Goed oplosbaar in alcohol
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Dit is een sol-gel-proces, waarop talrijke toepassingen van de stof gebaseerd zijn.

Synthese

bewerken

TEOS wordt gevormd door de reactie van siliciumtetrachloride (SiCl4) met ethanol:

 

of de reactie van metallisch silicium met ethanol:

 

Toepassingen

bewerken

Toepassingen van tetraethylorthosilicaat zijn onder meer:

  • Bindmiddel bij de fabricage van gietvormen voor verloren wasgieten.
  • Bindmiddel in anti-roestverven die een hoog gehalte aan zinkpoeder hebben.
  • Bij het crosslinken in kunstharsen, onder meer siliconenrubber en epoxyharsen.
  • Aanbrengen van zeer dunne (sub-micrometer) maar harde en krasbestendige SiO2-bekledingen op polycarbonaat, acrylharsen en andere kunststoffen die zelf niet krasbestendig zijn (dit is een voorbeeld van een sol-gel-proces waarbij TEOS als precursor van SiO2 optreedt).
  • Aanbrengen van een beschermende hitte- en weerbestendige coating op allerlei materialen, onder meer om de verwering van stenen gebouwen tegen te gaan.
  • Bij de fabricage van weer- en zuurbestendige mortels en cement.

Toxicologie en veiligheid

bewerken

De stof is irriterend voor de ogen en slijmvliezen. Inademing van hoge concentraties kan leiden tot bewusteloosheid.

bewerken