2,4,4-trimethyl-1-penteen

chemische verbinding

2,4,4-trimethyl-1-penteen of α-di-isobutyleen is een organische verbinding met als brutoformule C8H16. Het is een structuurisomeer van 1-octeen en 2,4,4-trimethyl-2-penteen of β-di-iso-butyleen. De stof komt voor als een kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur, die onoplosbaar is in water. Zowel de vloeistof als de damp zijn licht ontvlambaar.

2,4,4-trimethyl-1-penteen
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 2,4,4-trimethyl-1-penteen
Algemeen
Molecuulformule C8H16
IUPAC-naam 2,4,4-trimethyl-1-penteen
Andere namen α-di-isobutyleen
Molmassa 112,21264 g/mol
SMILES
CC(=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
CAS-nummer 107-39-1
EG-nummer 203-486-4
PubChem 7868
Beschrijving Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H225 - H411
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P273
Opslag Gescheiden van sterk oxiderende stoffen. Brandveilig, koel en in een goed verluchte ruimte bewaren.
EG-Index-nummer 601-031-00-8
VN-nummer 2050
ADR-klasse Gevarenklasse 3
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,7 g/cm³
Smeltpunt −93 °C
Kookpunt 101 °C
Vlampunt −5 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 391 °C
Dampdruk (bij 38°C) 10.000 Pa
Onoplosbaar in water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

De twee isomeren 2,4,4-trimethyl-1-penteen en 2,4,4-trimethyl-2-penteen worden ook iso-octeen genoemd. Iso-octeen is een dimeer van isobuteen. Het is een onverzadigde koolwaterstof die door hydrogenering omgezet kan worden in de verzadigde verbinding iso-octaan.

Toxicologie en veiligheidBewerken

2,4,4-trimethyl-1-penteen reageert hevig met oxiderende stoffen en zuurstof.

De stof is irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Blootstelling aan hoge concentraties (meer dan 300 ppm) kan bewusteloosheid veroorzaken.

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken