Kamer van volksvertegenwoordigers (samenstelling 1981-1985)

De lijst van leden van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers van 1981 tot 1985. De Kamer van volksvertegenwoordigers telde toen nog 212 leden. Het federale kiesstelsel was in die periode gebaseerd op algemeen enkelvoudig stemrecht voor alle Belgen van 18 jaar en ouder, volgens een systeem van evenredige vertegenwoordiging op basis van de Methode-D'Hondt, gecombineerd met een districtenstelsel.

De 45ste legislatuur van de Kamer van volksvertegenwoordigers liep van 27 november 1981 tot 2 september 1985 en volgde uit de verkiezingen van 8 november 1981.

Tijdens deze legislatuur was de regering-Martens V in functie, die steunde op een meerderheid van christendemocraten (CVP/PSC) en liberalen (PRL/PVV). De oppositie bestond dus uit PS, SP, Volksunie, Agalev, Ecolo, FDF, RW, KPB-PCB, UDRT-RAD en Vlaams Blok.

ZittingenBewerken

In de 45ste zittingsperiode (1981-1985) vonden vier zittingen plaats. Van rechtswege kwamen de Kamers ieder jaar bijeen op de tweede dinsdag van oktober.

Zitting Opening Sluiting
1ste zitting 1981-1982 27 november 1981 11 oktober 1982
2de zitting 1982-1983 12 oktober 1982 10 oktober 1983
3de zitting 1983-1984 11 oktober 1983 8 oktober 1984
4de zitting 1984-1985 9 oktober 1984 2 september 1985

De Kamers werden ontbonden door het koninklijk besluit van 2 september 1985 houdende ontbinding van de Wetgevende Kamers en van de provinciale raden.

SamenstellingBewerken

Begin legislatuur (1981) Einde legislatuur (1985)
Fractie Zetels Fractie Zetels
CVP 43 CVP 43
PS 35 PS 36
PVV 28 PVV 28
SP 26 SP 26
PRL 24 PRL 24
Volksunie 20 Volksunie 20
PSC 18 PSC 18
FDF-RW 8 FDF 4
Agalev-Ecolo 4 Agalev-Ecolo 4
UDRT-RAD 3 UDRT-RAD 2
KPB-PCB 2 KPB-PCB 2
Vlaams Blok 1 RW 2
Vlaams Blok 1
Onafhankelijk 2

Wijzigingen in fractiesamenstelling:

  • In 1983 verlaat Roger Nols zijn partij FDF. Hij zetelt vanaf dan als onafhankelijke, ook al stapt hij in 1984 over naar de PRL.
  • In 1984 verlaat Thomas Delahaye zijn partij UDRT-RAD.
  • In 1983 verlaten RW-verkozenen Henri Mordant en Mathilde Boniface, de gezamenlijke FDF-RW-fractie en vormen vanaf dan de RW-fractie.
  • In 1983 verlaat Henri Simonet zijn partij PS. In 1984 neemt hij ontslag en wordt vervangen door Edgard D'Hose (PS). Hierdoor behoudt de partij zijn aantal zetels.
  • In 1985 verlaat Léon Defosset zijn partij FDF en stapt over naar de PS.

Lijst van de volksvertegenwoordigersBewerken

Volksvertegenwoordiger Partij Kieskring Taalgroep Opmerkingen
Tindemans, Leo Leo Tindemans CVP Antwerpen Nederlands
Franck, Baudouin Baudouin Franck CVP Antwerpen Nederlands Vervangt vanaf 9 oktober 1984 Karel Blanckaert, die rechter aan het Arbitragehof wordt. Blanckaert was voorzitter van de CVP-fractie tot 10 september 1984.
Suykerbuyk, Herman Herman Suykerbuyk CVP Antwerpen Nederlands
Swaelen, Frank Frank Swaelen CVP Antwerpen Nederlands
Ansoms, Jos Jos Ansoms CVP Antwerpen Nederlands
Demeester, Wivina Wivina Demeester CVP Antwerpen Nederlands
Hancké, Lode Lode Hancké SP Antwerpen Nederlands Vervangt vanaf 27 januari 1983 Bob Cools, die burgemeester van Antwerpen wordt.
Lefeber, Olga Olga Lefeber SP Antwerpen Nederlands Vervangt vanaf 18 januari 1983 Jan Mangelschots, die schepen van Antwerpen wordt.
Van Elewyck, Jos Jos Van Elewyck SP Antwerpen Nederlands
Colla, Marcel Marcel Colla SP Antwerpen Nederlands
Detiège, Leona Leona Detiège SP Antwerpen Nederlands
Grootjans, Frans Frans Grootjans PVV Antwerpen Nederlands Tot 6 januari 1985 ondervoorzitter en voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken.
Buchmann, Jacky Jacky Buchmann PVV Antwerpen Nederlands
Beysen, Ward Ward Beysen PVV Antwerpen Nederlands
de Groot, Etienne Etienne de Groot PVV Antwerpen Nederlands Vanaf 9 oktober 1984 voorzitter van de commissie Volksgezondheid, Gezin en Leefmilieu.
Schiltz, Hugo Hugo Schiltz Volksunie Antwerpen Nederlands
De Beul, André André De Beul Volksunie Antwerpen Nederlands Secretaris tot 7 januari 1982.
Meyntjens, Oktaaf Oktaaf Meyntjens Volksunie Antwerpen Nederlands
Dillen, Karel Karel Dillen Vlaams Blok Antwerpen Nederlands
Dierickx, Ludo Ludo Dierickx Agalev Antwerpen Nederlands Voorzitter van de Ecolo-Agalev-fractie.
Verhaegen, Guido Guido Verhaegen CVP Mechelen Nederlands
Van den Brande, Luc Luc Van den Brande CVP Mechelen Nederlands Voorzitter van de CVP-fractie vanaf 9 oktober 1984.
Ramaekers, Jef Jef Ramaekers SP Mechelen Nederlands Ondervoorzitter tot 26 mei 1983 en voorzitter van de commissie Onderwijs, Wetenschapsbeleid en Cultuur.
Van de Velde, Lucien Lucien Van de Velde PVV Mechelen Nederlands
Somers, Joos Joos Somers Volksunie Mechelen Nederlands Secretaris vanaf 11 oktober 1983.
Geyselings, Fernand Fernand Geyselings Agalev Mechelen Nederlands
Dupré, Jos Jos Dupré CVP Turnhout Nederlands
Van Rompaey, Hugo Hugo Van Rompaey CVP Turnhout Nederlands
Peeters, Renaat Renaat Peeters CVP Turnhout Nederlands Secretaris.
Raeymaekers, Zefa Zefa Raeymaekers CVP Turnhout Nederlands
Sleeckx, Jef Jef Sleeckx SP Turnhout Nederlands
Taelman, Willy Willy Taelman PVV Turnhout Nederlands Ondervoorzitter vanaf 17 januari 1985.
Belmans, Jozef Jozef Belmans Volksunie Turnhout Nederlands
Steyaert, Rika Rika Steyaert CVP Brussel Nederlands
De Keersmaeker, Paul Paul De Keersmaeker CVP Brussel Nederlands
Diegenant, Achille Achille Diegenant CVP Brussel Nederlands
Cardoen, Georges Georges Cardoen CVP Brussel Nederlands
Vanden Boeynants, Paul Paul Vanden Boeynants PSC Brussel Frans
Desmarets, José José Desmarets PSC Brussel Frans
Thys, Jean-Louis Jean-Louis Thys PSC Brussel Frans
D'Hose, Edgard Edgard D'Hose PS Brussel Frans Vervangt vanaf 22 mei 1984 Henri Simonet, die zijn zetel aan zijn partij teruggeeft. Simonet zetelde van 27 oktober 1983 tot 22 mei 1984 als onafhankelijke.
Moureaux, Philippe Philippe Moureaux PS Brussel Frans
Guillaume, François François Guillaume PS Brussel Frans
Brouhon, Hervé Hervé Brouhon PS Brussel Frans Voorzitter van de PS-fractie tot 18 december 1981.
De Wulf, Roger Roger De Wulf SP Brussel Nederlands
Vanderheyden, Victor Victor Vanderheyden SP Brussel Nederlands
Cortois, Willy Willy Cortois PVV Brussel Nederlands Vervangt vanaf 31 juli 1984 August De Winter, die lid wordt van het Europees Parlement. De Winter was van 18 december 1981 tot 24 juli 1984 voorzitter van de PVV-fractie.
Horlait, Dieudonné Dieudonné Horlait PVV Brussel Nederlands Vervangt vanaf 9 oktober 1984 Louis De Grève, die rechter aan het Arbitragehof wordt. De Grève was tot 10 september 1984 voorzitter van de commissie Volksgezondheid, Gezin en Leefmilieu.
Neyts, Annemie Annemie Neyts PVV Brussel Nederlands
Henrion, Robert Robert Henrion PRL Brussel Frans Voorzitter van de PRL-fractie vanaf 18 december 1981.
Mundeleer, Georges Georges Mundeleer PRL Brussel Frans Secretaris.
Klein, Edouard Edouard Klein PRL Brussel Frans
Huylebrouck, Omer Omer Huylebrouck PRL Brussel Frans
De Decker, Armand Armand De Decker PRL Brussel Frans
Anciaux, Vic Vic Anciaux Volksunie Brussel Nederlands
Valkeniers, Jef Jef Valkeniers Volksunie Brussel Nederlands Secretaris van 8 januari 1982 tot 11 oktober 1983.
Vervaet, Daan Daan Vervaet Volksunie Brussel Nederlands
Spaak, Antoinette Antoinette Spaak FDF Brussel Frans
Defosset, Léon Léon Defosset FDF Brussel Frans Stapt op 18 maart 1985 over naar de PS-fractie. Defosset is secretaris.
Nols, Roger Roger Nols FDF Brussel Frans Zetelt vanaf 28 april 1983 als onafhankelijke.
Outers, Lucien Lucien Outers FDF Brussel Frans
Clerfayt, Georges Georges Clerfayt FDF Brussel Frans
Risopoulos, Basile-Jean Basile-Jean Risopoulos FDF Brussel Frans Voorzitter van de FDF-RW/FDF-fractie.
Hendrick, Robert Robert Hendrick UDRT-RAD Brussel Frans
Delahaye, Thomas Thomas Delahaye UDRT-RAD Brussel Nederlands Zetelt vanaf 28 februari 1984 als onafhankelijke. Delahaye was tot 28 februari 1984 voorzitter van de UDRT-RAD-fractie.
Deroubaix, Pascal Pascal Deroubaix UDRT-RAD Brussel Frans
Deleuze, Olivier Olivier Deleuze Ecolo Brussel Frans
Eyskens, Mark Mark Eyskens CVP Leuven Nederlands
Devos, Godelieve Godelieve Devos CVP Leuven Nederlands Vanaf 25 november 1982 voorzitter van de commissie Landbouw en Middenstand.
Piot, Fernand Fernand Piot CVP Leuven Nederlands
Tobback, Louis Louis Tobback SP Leuven Nederlands Voorzitter van de SP-fractie.
Bogaerts, August August Bogaerts SP Leuven Nederlands
Sprockeels, Georges Georges Sprockeels PVV Leuven Nederlands
Pans, Louis Louis Pans PVV Leuven Nederlands
Daems, Jan Jan Daems PVV Leuven Nederlands
Vanhorenbeek, Luk Luk Vanhorenbeek Volksunie Leuven Nederlands Vervangt vanaf 31 juli 1984 Willy Kuijpers, die lid wordt van het Europees Parlement. Kuijpers was quaestor tot 21 juni 1984.
Féaux, Valmy Valmy Féaux PS Nijvel Frans
Michel, Louis Louis Michel PRL Nijvel Frans
Kubla, Serge Serge Kubla PRL Nijvel Frans
Boniface, Mathilde Mathilde Boniface RW[1] Nijvel Frans
Bajura, Didier Didier Bajura KPB-PCB Nijvel Frans Vervangt vanaf 11 oktober 1983 Jacques Nagels, die lid wordt van het Politiek Bureau van de KPB-PCB en dit niet wil combineren met het mandaat van parlementslid.
Coens, Daniel Daniel Coens CVP Brugge Nederlands
Desutter, Emmanuel Emmanuel Desutter CVP Brugge Nederlands
Leclercq, Jan Jan Leclercq SP Brugge Nederlands Vervangt vanaf 18 januari 1983 Frank Van Acker, die burgemeester van Brugge wordt.
Claes, Albert Albert Claes PVV Brugge Nederlands
Declercq, Raf Raf Declercq Volksunie Brugge Nederlands
Olivier, Marc Marc Olivier CVP Kortrijk Nederlands
Steverlynck, Antoon Antoon Steverlynck CVP Kortrijk Nederlands
Derycke, Erik Erik Derycke SP Kortrijk Nederlands Vervangt vanaf 31 januari 1984 de overleden Marc Bourry.
Bossuyt, Gilbert Gilbert Bossuyt SP Kortrijk Nederlands
Kempinaire, André André Kempinaire PVV Kortrijk Nederlands
Vansteenkiste, Franz Franz Vansteenkiste Volksunie Kortrijk Nederlands
Marchand, Cyriel Cyriel Marchand CVP Veurne-Diksmuide-Oostende Nederlands
Laridon, Alfons Alfons Laridon SP Veurne-Diksmuide-Oostende Nederlands
Bonnel, Raoul Raoul Bonnel PVV Veurne-Diksmuide-Oostende Nederlands Secretaris.
Heughebaert, Marcel Marcel Heughebaert PVV Veurne-Diksmuide-Oostende Nederlands
Desseyn, Julien Julien Desseyn Volksunie Veurne-Diksmuide-Oostende Nederlands
Bourgeois, André André Bourgeois CVP Roeselare-Tielt Nederlands
Vankeirsbilck, Erik Erik Vankeirsbilck CVP Roeselare-Tielt Nederlands
Van Steenkiste, Roger Roger Van Steenkiste SP Roeselare-Tielt Nederlands Vervangt vanaf 14 februari 1984 Roger Hostekint, die op pensioen gaat.
Bril, Louis Louis Bril PVV Roeselare-Tielt Nederlands
Van Biervliet, Lode Lode Van Biervliet Volksunie Roeselare-Tielt Nederlands
Breyne, Paul Paul Breyne CVP Ieper Nederlands
Boeraeve-Derycke, Cecile Cecile Boeraeve-Derycke CVP Ieper Nederlands
Van Wambeke, Hubert Hubert Van Wambeke CVP Aalst Nederlands
Willems, Ghisleen Ghisleen Willems CVP Aalst Nederlands
Galle, Marc Marc Galle SP Aalst Nederlands
De Loor, Herman Herman De Loor SP Aalst Nederlands
Van Renterghem, Willy Willy Van Renterghem PVV Aalst Nederlands
Caudron, Jan Jan Caudron Volksunie Aalst Nederlands Quaestor vanaf 21 juni 1984.
Tant, Paul Paul Tant CVP Oudenaarde Nederlands
Bockstal, Elie Elie Bockstal CVP Oudenaarde Nederlands
De Croo, Herman Herman De Croo PVV Oudenaarde Nederlands
Martens, Wilfried Wilfried Martens CVP Gent-Eeklo Nederlands
d'Alcantara, Adhémar Adhémar d'Alcantara CVP Gent-Eeklo Nederlands Voorzitter van de commissie Financiën.
Deneir, Adhémar Adhémar Deneir CVP Gent-Eeklo Nederlands Quaestor.
Coppieters, Alfons Alfons Coppieters CVP Gent-Eeklo Nederlands
Temmerman, Gilbert Gilbert Temmerman SP Gent-Eeklo Nederlands Ondervoorzitter vanaf 26 mei 1983.
Van den Bossche, Luc Luc Van den Bossche SP Gent-Eeklo Nederlands
Verhofstadt, Guy Guy Verhofstadt PVV Gent-Eeklo Nederlands Vervangt vanaf 7 januari 1985 Willy De Clercq, die lid van de Europese Commissie wordt.
Flamant, Emile Emile Flamant PVV Gent-Eeklo Nederlands Voorzitter van de PVV-fractie vanaf 31 juli 1984.
Van Belle, Ignace Ignace Van Belle PVV Gent-Eeklo Nederlands
Denys, André André Denys PVV Gent-Eeklo Nederlands
Baert, Frans Frans Baert Volksunie Gent-Eeklo Nederlands Voorzitter van de Volksunie-fractie vanaf 18 december 1981.
Van Grembergen, Paul Paul Van Grembergen Volksunie Gent-Eeklo Nederlands Voorzitter van de Volksunie-fractie tot 18 december 1981.
Smet, Miet Miet Smet CVP Sint-Niklaas Nederlands
Willockx, Freddy Freddy Willockx SP Sint-Niklaas Nederlands
Anthuenis, Georges Georges Anthuenis PVV Sint-Niklaas Nederlands
Verniers, Jan Jan Verniers Volksunie Sint-Niklaas Nederlands
Lenssens, Jan Jan Lenssens CVP Dendermonde Nederlands
De Batselier, Norbert Norbert De Batselier SP Dendermonde Nederlands
Verberckmoes, Frans Frans Verberckmoes PVV Dendermonde Nederlands
De Mol, Johan Johan De Mol Volksunie Dendermonde Nederlands Vervangt vanaf 2 juli 1983 Jul Van Boxelaer, die wegens een afspraak binnen de Volksunie ontslag neemt.
Maystadt, Philippe Philippe Maystadt PSC Charleroi Frans
le Hardÿ de Beaulieu, Gérard Gérard le Hardÿ de Beaulieu PSC Charleroi Frans Quaestor.
Lemoine, Roland Roland Lemoine PS Charleroi Frans Vervangt vanaf 27 juni 1984 Ernest Glinne, die lid wordt van het Europees Parlement. Glinne zelf verving van 28 april 1983 tot 26 juni 1984 Jean-Claude Van Cauwenberghe, die burgemeester van Charleroi werd.
Henry, Jean-Pol Jean-Pol Henry PS Charleroi Frans Vervangt vanaf 28 april 1983 Jacques Van Gompel, die schepen van Charleroi wordt.
Baudson, André André Baudson PS Charleroi Frans Ondervoorzitter en voorzitter van de commissie Infrastructuur.
Busquin, Philippe Philippe Busquin PS Charleroi Frans
Harmegnies, Marc Marc Harmegnies PS Charleroi Frans
Collart, Jacques Jacques Collart PS Charleroi Frans
Knoops, Etienne Etienne Knoops PRL Charleroi Frans Voorzitter van de PRL-fractie tot 17 december 1981.
Petitjean, Charles Charles Petitjean PRL Charleroi Frans
Liénard, Albert Albert Liénard PSC Bergen Frans Secretaris.
Urbain, Robert Robert Urbain PS Bergen Frans
Biefnot, Yvon Yvon Biefnot PS Bergen Frans
Harmegnies, Yvon Yvon Harmegnies PS Bergen Frans
Lafosse, Maurice Maurice Lafosse PS Bergen Frans
Ghevaert-Croquet, Jacqueline Jacqueline Ghevaert-Croquet PRL Bergen Frans Vervangt vanaf 20 december 1984 de overleden Jacques Mevis. Mevis zelf verving van 10 juni 1983 tot 19 december 1984 Michel Tromont, die provinciegouverneur van Henegouwen werd.
Jérôme, René René Jérôme PSC Zinnik Frans
Gondry, Richard Richard Gondry PS Zinnik Frans
Delhaye, Jean Jean Delhaye PS Zinnik Frans
Pierard, Guy Guy Pierard PRL Zinnik Frans Quaestor.
Lernoux, Albert Albert Lernoux PSC Thuin Frans
Burgeon, Willy Willy Burgeon PS Thuin Frans
Henrotin, Paul Paul Henrotin PRL Thuin Frans Vervangt vanaf 31 juli 1984 Daniel Ducarme, die lid wordt van het Europees Parlement.
Detremmerie, Jean-Pierre Jean-Pierre Detremmerie PSC Doornik-Aat-Moeskroen Frans
Lestienne, Marc Marc Lestienne PSC Doornik-Aat-Moeskroen Frans
Delhaye, Jean-Baptiste Jean-Baptiste Delhaye PS Doornik-Aat-Moeskroen Frans Secretaris en voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Openbaar Ambt.
Perdieu, Jean-Pierre Jean-Pierre Perdieu PS Doornik-Aat-Moeskroen Frans
Brenez, Georgette Georgette Brenez PS Doornik-Aat-Moeskroen Frans
Bertouille, André André Bertouille PRL Doornik-Aat-Moeskroen Frans
D'hondt, Denis Denis D'hondt PRL Doornik-Aat-Moeskroen Frans
Coëme, Guy Guy Coëme PS Hoei-Borgworm Frans
Collignon, Robert Robert Collignon PS Hoei-Borgworm Frans
Fedrigo, Daniel Daniel Fedrigo KPB-PCB Hoei-Borgworm Frans
Grafé, Jean-Pierre Jean-Pierre Grafé PSC Luik Frans
Hansenne, Michel Michel Hansenne PSC Luik Frans
Cools, André André Cools PS Luik Frans
Dejardin, Claude Claude Dejardin PS Luik Frans
Mathot, Guy Guy Mathot PS Luik Frans Voorzitter van de PS-fractie van 18 december 1981 tot 1 maart 1983
Van der Biest, Alain Alain Van der Biest PS Luik Frans Voorzitter van de PS-fractie vanaf 1 maart 1983.
Onkelinx, Gaston Gaston Onkelinx PS Luik Frans
Mottard, Jean Jean Mottard PS Luik Frans
Rigo, Edmond Edmond Rigo PS Luik Frans Rigo overlijdt op 24 augustus 1985, maar wordt niet meer vervangen.
Gol, Jean Jean Gol PRL Luik Frans
Defraigne, Jean Jean Defraigne PRL Luik Frans Parlementsvoorzitter vanaf 20 december 1981 en vanaf 7 januari 1985 voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken.
Monfils, Philippe Philippe Monfils PRL Luik Frans
Mordant, Henri Henri Mordant RW[1] Luik Frans
Daras, José José Daras Ecolo Luik Frans
Wathelet, Melchior Melchior Wathelet PSC Verviers Frans
Gehlen, Albert Albert Gehlen PSC Verviers Frans
Ylieff, Yvan Yvan Ylieff PS Verviers Frans
Damseaux, André André Damseaux PRL Verviers Frans
Evers, Alfred Alfred Evers PRL Verviers Frans
Dhoore, Luc Luc Dhoore CVP Hasselt Nederlands
Beerden, Georges Georges Beerden CVP Hasselt Nederlands
Claes, Willy Willy Claes SP Hasselt Nederlands
Baldewijns, Eddy Eddy Baldewijns SP Hasselt Nederlands Secretaris.
Vreven, Alfred Alfred Vreven PVV Hasselt Nederlands Voorzitter van de PVV-fractie tot 17 december 1981.
Vanden Poel-Welkenhuysen, Marilou Marilou Vanden Poel-Welkenhuysen PVV Hasselt Nederlands
Desaeyere, Willy Willy Desaeyere Volksunie Hasselt Nederlands Voorzitter van de commissie Bedrijfsleven.
Kelchtermans, Lambert Lambert Kelchtermans CVP Tongeren-Maaseik Nederlands Ondervoorzitter en voorzitter van de commissie Tewerkstelling en Sociaal Beleid.
Moors, Chris Chris Moors CVP Tongeren-Maaseik Nederlands
Kelchtermans, Theo Theo Kelchtermans CVP Tongeren-Maaseik Nederlands
Vanvelthoven, Louis Louis Vanvelthoven SP Tongeren-Maaseik Nederlands Quaestor.
Peuskens, Vic Vic Peuskens SP Tongeren-Maaseik Nederlands Vervangt vanaf 31 januari 1984 de overleden Hubert Rubens.
Colla, Fernand Fernand Colla PVV Tongeren-Maaseik Nederlands Quaestor.
Gabriëls, Jaak Jaak Gabriëls Volksunie Tongeren-Maaseik Nederlands
Nothomb, Charles-Ferdinand Charles-Ferdinand Nothomb PSC Aarlen-Marche-Bastenaken Frans
Santkin, Jacques Jacques Santkin PS Aarlen-Marche-Bastenaken Frans Vervangt vanaf 31 juli 1984 Marcel Remacle, die lid wordt van het Europees Parlement.
Olivier, Louis Louis Olivier PRL Aarlen-Marche-Bastenaken Frans Ondervoorzitter tot 17 december 1981.
Michel, Joseph Joseph Michel PSC Neufchâteau-Virton Frans Parlementsvoorzitter tot 18 december 1981 en ondervoorzitter vanaf 8 januari 1982.
Militis, Jean Jean Militis PRL Neufchâteau-Virton Frans
Wauthy, Emile Emile Wauthy PSC Dinant-Philippeville Frans Voorzitter van de PSC-fractie.
Delizée, Roger Roger Delizée PS Dinant-Philippeville Frans
Cornet d'Elzius, Charles Charles Cornet d'Elzius PRL Dinant-Philippeville Frans
Remacle, Léon Léon Remacle PSC Namen Frans Voorzitter van de commissie Justitie.
Denison, Robert Robert Denison PS Namen Frans Quaestor.
Anselme, Bernard Bernard Anselme PS Namen Frans
Poswick, Charles Charles Poswick PRL Namen Frans Voorzitter van de commissie Landsverdediging.
Barzin, Jean Jean Barzin PRL Namen Frans

CommissiesBewerken

Op 6 juni 1985 werd een parlementaire onderzoekscommissie opgericht naar de oorzaken, de omstandigheden en de lessen die moeten worden getrokken uit het Heizeldrama van 29 mei 1985.

Zie ookBewerken