Wikipedia:Dit kan beter/Te veel nadruk op Nederland


Zie ook Sjabloon:Wereldwijd

 • Zwerfafval - beschrijft vrijwel niets anders dan het Nederlandse beleid hieromtrent. Apdency (overleg) 5 aug 2015 13:21 (CEST)
 • Schuld (strafrecht). Gaat over het Nederlandse strafrecht. Apdency (overleg) 5 aug 2015 12:08 (CEST)
 • Vrijspraak. Gaat vrijwel alleen over het Nederlandse strafrecht. Apdency (overleg) 5 aug 2015 12:08 (CEST)
 • Computervredebreuk. Gaat vrijwel alleen over het Nederlandse strafrecht. Apdency (overleg) 5 aug 2015 12:08 (CEST)
 • Bedreiging (strafrecht). Gaat vrijwel alleen over het Nederlandse strafrecht. Apdency (overleg) 5 aug 2015 12:08 (CEST)
 • Ringen (ornithologie) - Beschrijft voornamelijk Nederlandse organisaties. --MichielDMN 🐘 (overleg) 17 jun 2015 22:37 (CEST)
 • Bluetooth-meetsysteem - Aangezien er voor Nederland een apart kopje is voorzien, vermoed ik dat het ook elders bestaat. Misschien ook niet, maar dat is niet duidelijk af te leiden uit het artikel. --MichielDMN 🐘 (overleg) 4 jun 2015 09:51 (CEST)
 • Publieke_sector - beschrijft enkel situatie in Nederland Bvlg (overleg) 29 apr 2015 13:55 (CEST)
 • Verpakkingsafval - beschrijft vrijwel niets anders dan het Nederlandse beleid hieromtrent. Apdency (overleg) 7 apr 2015 12:34 (CEST)
 • Rivierprik - voornamelijk op Nederland gericht terwijl de soort in nagenoeg heel Europa voorkomt. Nick (overleg) 4 apr 2015 09:57 (CEST)
 • Rijvaardigheid - Bespreekt alleen de Nederlandse wetgeving, tevens het overgrote deel van het artikel. Als je alle letterlijk gekopieerde teksten weghaalt blijft er weinig over. De Wikischim (overleg) 2 mrt 2015 10:08 (CET)
 • Pensioenfonds - in het artikel zelf staat het al: "Dit artikel beschrijft een pensioenfonds enigszins vanuit de Nederlandse situatie". Lijkt me een understatement. Apdency (overleg) 31 jan 2015 21:59 (CET)
 • Doodskist - Alleen de Nederlandse wetgeving hieromtrent komt aan bod. De Wikischim (overleg) 28 dec 2014 22:53 (CET)
 • Drinkwater - Een hele sectie uitsluitend over de situatie in Nederland. Mijn voorstel is dit deel af te splitsen naar een nieuw artikel Drinkwater in Nederland. (Zie voor een parallel voorbeeld en:wp. De Wikischim (overleg) 13 dec 2014 22:20 (CET)
 • Webwinkel - artikel belicht voornamelijk de Nederlandse situatie en geeft Nederlandse voorbeelden. --MichielDMN 🐘 (overleg) 21 nov 2014 23:17 (CET)
 • Naturisme - sectie over Nederland is verhoudingsgewijs erg lang (ook nog na een recente inkorting). De Wikischim (overleg) 16 aug 2014 11:33 (CEST)
 • Informatiebeveiliging - alleen de Nederlandse wetgeving staat erin, veel voorbeelden over standaarden zijn (of lijken althans) specifiek voor Nederland. --MichielDMN 🐘 (overleg) 15 aug 2014 15:45 (CEST)
 • Multinationale onderneming - Uitgerekend in een artikel waarin het wereldwijde aspect centraal staat gaat bijna alle aandacht naar Nederland. De Wikischim (overleg) 21 jul 2014 23:01 (CEST)
 • Kenniseconomie - Slechts een paar zinnen over kenniseconomie als zodanig, verder een relatief groot stuk dat uitweidt over de Nederlandse context. De Wikischim (overleg) 16 jul 2014 16:02 (CEST)
 • Verkeerseducatie - Alleen de intro (3 zinnen) gaat over verkeerseducatie als zodanig, de rest handelt uitsluitend over verkeerseducatie binnen Nederland. De Wikischim (overleg) 30 jun 2014 23:10 (CEST)
 • Waterlinie - Noemt uitsluitend Nederlandse voorbeelden en de tekst gaat op geen enkel ander land in het bijzonder in. De Wikischim (overleg) 24 jun 2014 21:32 (CEST)
 • Bluegrass - Wel een aparte sectie over Nederland maar niet over andere landen. De Wikischim (overleg) 22 jun 2014 17:57 (CEST)
 • Kabinetscrisis - De aangehaalde voorbeelden (o.a. onder "Historische kabinetscrises") betreffen uitsluitend Nederland. De Wikischim (overleg) 15 jun 2014 19:05 (CEST)
 • Wildplassen - Alleen de wetgeving hiervoor in Nederland wordt momenteel nog besproken. De Wikischim (overleg) 15 jun 2014 12:27 (CEST)
 • Cassatie (recht) - Onevenredig veel aandacht voor de situatie in Nederland. De Wikischim (overleg) 12 jun 2014 16:02 (CEST)
 • Zure regen - Weidt enkel uit over de maatregelen die in Nederland zijn genomen om zure regen tegen te gaan en de resultaten daarvan. De Wikischim (overleg) 4 jun 2014 15:06 (CEST)
 • Herenboer - zie OP. --Labrys Staatliche Antikensammlungen.jpg Datu overleg 21 mei 2014 22:11 (CEST)
 • Particulier onderzoeker - alleen de Nederlandse wetgeving is opgenomen --MichielDMN 🐘 (overleg) 13 apr 2014 21:09 (CEST)
 • Schuldhulpverlening - Ik weet niet of dit een typisch NL-verschijnsel is. Een kleine aanvulling en/of bevestiging hier dat dit elders in dit taalgebied niet bestaat? Frank Geerlings (overleg) 10 apr 2014 16:11 (CEST)
 • Geschiedenis van de Lage Landen - De eeuwen dat Vlaanderen territoriale leider op alle gebied was worden in een enkel zinnetje samengevat. De Republiek daarentegen uitgebreid weergegeven onder een grote titel. Zie in dit verband ook de recente geschiedenis van het lemma. --Labrys Staatliche Antikensammlungen.jpg Datu overleg 9 feb 2014 10:19 (CET)
 • Arbeiderswoningen - Werden in België al vroeg van staatswege opgericht. --Labrys Staatliche Antikensammlungen.jpg Datu overleg 30 jan 2014 22:40 (CET)
 • Ridderschap (instituut): Het ridderschap (de ridderscap) bestaat al in de hoge middeleeuwen. Labrys Staatliche Antikensammlungen.jpg Datu overleg 23 jan 2014 10:17 (CET)
 • Polder - Heeft natuurlijk wel een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis, maar wordt hier desondanks te veel voorgesteld als een "typisch Nederlands" verschijnsel. Vgl. bijv. het Engelse artikel, en:Polder#Examples of polders. De plaatjes hebben ook uitsluitend betrekking op Nederland (het neerlandocentrisme was eerst nog erger voordat ik iets verwijderde). De Wikischim (overleg) 8 jan 2014 17:41 (CET)
 • Franco-Vlaamse School: De term 'Nederlanden' dateert van na de Bourgondische tijd, maar het artikel stond bol van deze term en zijn afgeleide ('Nederlands'). Poging ondernomen één en ander te relativeren. Labrys Staatliche Antikensammlungen.jpg Datu overleg 8 jan 2014 19:11 (CET)
 • Milieueffectrapportage: geeft enkel de Nederlandse procedure, moet aangevuld met de Vlaamse (en niet te vergeten de Europese regelgeving die de basis vormt), plus historisch overzicht (Amerika!) en nog meer - Toegevoegd op 21 jan 2005 door gebruiker:Klever Revisited 27 aug 2013 00:38 (CEST)
 • Demissionair - alleen Nederlandse situatie. Andere regeringen kunnen net zo goed demissionair zijn. Toegevoegd op 9 mrt 2005 door gebruiker:Bontenbal Revisited 27 aug 2013 00:38 (CEST)
 • Milieubeweging Toegevoegd op 26 apr 2005 door gebruiker:Door de wol geverfd Revisited 27 aug 2013 00:38 (CEST)
 • autoweg dit kan (veel) beter Toegevoegd op 3 mei 2005 dor gebruiker:Door de wol geverfd Revisited 26 aug 2013 12:53 (CEST)
 • Kadaster Toegevoegd op 4 mei 2005 door gebruiker:Door de wol geverfd Revisited 28 aug 2013 01:05 (CEST)
 • graaf Toegevoegd op 11 mei 2005 door gebruiker:81.11.217.226 Revisited 28 aug 2013 01:05 (CEST)
 • Bachelor of Science - enkel Nederlandse situatie Toegevoegd op 7 jul 2005 door gebruiker:Henna Revisited 28 aug 2013 01:05 (CEST)
 • 1973 (muziek) Toegevoegd op 9 sep 2005 door gebruiker:Riki Revisited 26 aug 2013 12:53 (CEST) Revisited 28 aug 2013 01:05 (CEST)
 • Bij alle jaartallen, zoals 1980, 1981, etc, staat een top tien van muziek, maar dit gaat alleen over de Nederlandse top tien. Toegevoegd op 10 sep 2005 door gebruiker:Riki Revisited 28 aug 2013 01:05 (CEST)
 • Horeca - enkel Nederlandse structuren Toegevoegd op 18 sep 2005 door gebruiker:Riki Revisited 26 aug 2013 12:53 (CEST) Revisited 28 aug 2013 01:05 (CEST)
 • gebrandschilderd glas Toegevoegd op 21 nov 2005 door gebruiker:Door de wol geverfd Revisited 28 aug 2013 01:05 (CEST)
 • Wetenschappelijke promotie Toegevoegd op 3 dec 2005 door gebruiker:Cicero Revisited 28 aug 2013 01:05 (CEST)
 • columnist Toegevoegd op 22 mrt 2006 door gebruiker:Door de wol geverfd Revisited 28 aug 2013 01:05 (CEST)
 • Strafblad - alleen verwijzing naar de Nederlandse wetgeving Toegevoegd op 17 jun 2006 door gebruiker:Riki Revisited 28 aug 2013 01:05 (CEST)
 • Legitieme portie - bijna niets over de Belgische wetgeving Toegevoegd op 3 jul 2006 door gebruiker:Riki Revisited 28 aug 2013 01:05 (CEST)
 • Wolkbreuk - overkomt de Belgen ook af en toe Toegevoegd op 15 jan 2007 door gebruiker:Door de wol geverfd Revisited 26 aug 2013 12:53 (CEST)
 • Pluimveehouderij - lijkt me dat de Belgen, Surinamers, Turken, Oekraïners en Chilenen, ook kippen en ander pluimvee houden. Toegevoegd op 22 jan 2007 door gebruiker:Jeroenvrp Revisited 26 aug 2013 12:53 (CEST) Revisited 28 aug 2013 01:05 (CEST)
 • Watersnood van 1953 - Beschrijf vrijwel uitsluitend Nederland. Evenals Nederlandse bronnen: die vermelden hooguit dat België en Engeland ook getroffen werden, maar laten het daar verder bij. Aanvulling uit België en uit Belgische bronnen is zeer welkom. The Banner Overleg 26 aug 2013 00:42 (CEST)
 • Intensieve veehouderij - vrijwel alleen over Nederland, ook al zal er veel over België hetzelfde zijn. De wereld is echter groter dan de Benelux! --.....jeroen..... 21 apr 2008 23:10 (CEST) Revisited 26 aug 2013 12:53 (CEST)
 • Internettap - Lijkt er van uit te gaan dat dit alleen in Nederland bestaat. Riki 10 aug 2008 20:47 (CEST) Revisited 26 aug 2013 12:53 (CEST)
 • Novum (recht) - er wordt enkel uitgelegd hoe de term zich verhoudt tot Nederland. Nederduivel 5 apr 2009 19:25 (CEST) Revisited 28 aug 2013 01:05 (CEST)
 • Zakelijke dienstverlening - Vrijwel geheel gebaseerd op de in Nederland gehanteerde CBS-definities. Fruggo 2 jan 2010 16:20 (CET) Revisited 28 aug 2013 01:05 (CEST)
 • Paspoort - Terwijl paspoorten vaak (EU)-gestandaardiseerd zijn. Kattenkruid 13 jan 2010 13:59 (CET) Belgisch paspoort krijgt nauwelijks meer aandacht dan dierenpaspoort Revisited 28 aug 2013 01:05 (CEST)
 • Zakelijk recht - gaat hoofdzakelijk over zakelijk recht in Nederland. Daarnaast mist het artikel ook referenties. De Wikischim 24 feb 2010 22:11 (CET) Revisited 28 aug 2013 01:05 (CEST)
 • Extreemrechts - POV en gaat met name over Nederland The Banner Overleg 26 aug 2013 00:37 (CEST)
 • Extreemlinks - POV en gaat met name over Nederland The Banner Overleg 26 aug 2013 00:37 (CEST)
 • Thaiboksen - over de situatie in België staat onderaan 1 slechts zinnetje. Muijz 5 jun 2010 10:46 (CEST) Revisited 28 aug 2013 01:05 (CEST)
 • Stadsvernieuwing - gaat zelfs in de introzin over Nederland alleen. Lymantria overleg 10 jun 2010 08:57 (CEST) Revisited 28 aug 2013 01:05 (CEST)
 • Relaiszender Enkel een overzicht van zenders uit Nederland - Erik'80 · 16 sep 2010 08:06 (CEST) Revisited 26 aug 2013 12:53 (CEST)
 • Bio-industrie - Wereldwijde situatie zou ook encyclopedischer zijn --MichielDMN 🐘 (overleg) 5 okt 2010 14:59 (CEST) Revisited 26 aug 2013 12:53 (CEST)
 • Telecommunicatie - Een hele subkop over uitsluitend de Nederlandse wet m.b.t. telecommunicatiediensten, die in geen verhouding staat tot de rest van het artikel (dat sowieso zeer onder de maat is). De Wikischim 23 nov 2010 21:09 (CET) Revisited 28 aug 2013 01:05 (CEST)
 • Kerkgenootschap - Alleen Nederlandse wetgeving De Wikischim (overleg) 16 aug 2011 14:18 (CEST) Revisited 26 aug 2013 12:53 (CEST)
 • Kapper - Enkel de opleiding in Nederland is hierin verwerkt. --MichielDMN 🐘 (overleg) 25 aug 2011 14:51 (CEST) Revisited 26 aug 2013 12:53 (CEST)
 • Radiotherapeutisch laborant - Enkel Nederlandse opleiding wordt vermeld --MichielDMN 🐘 (overleg) 5 nov 2011 09:49 (CET) Revisited 28 aug 2013 01:05 (CEST)
 • Waterkwaliteit - Commentaar overbodig. De Wikischim (overleg) 27 jan 2012 23:20 (CET) Revisited 28 aug 2013 01:05 (CEST)
 • Bereden politie - zeker in de Randstad nog volop aanwezig, maar bestaat het in België nog? Zo ja, toevoegen gaarne. Zo niet, dan moet het artikel op zijn minst vermelden wanneer het is afgeschaft. Steinbach (overleg) 16 feb 2012 18:27 (CET) Revisited 28 aug 2013 01:05 (CEST)
 • Polemologie - Als ik het zo lees lijkt het alsof het enkel bestaat aan de Nederlandse universiteiten.. Meglosko (overleg) 28 aug 2012 10:06 (CEST) Revisited 28 aug 2013 01:05 (CEST)
 • Peloton (krijgsmacht) - De tekst suggereert dat de term peloton alleen in Nederland van toepassing is.|| Ancient Greek Pegasus icon.pngBellepheron _xXx_ 7 nov 2012 21:14 (CET) Revisited 26 aug 2013 12:53 (CEST)
 • Koek - Ook Belgen en in andere landen zijn er praktiserende beoefenaars. || Ancient Greek Pegasus icon.pngBellepheron _xXx_ 8 nov 2012 16:44 (CET) Revisited 26 aug 2013 12:53 (CEST)
 • Duurzame ontwikkeling --MichielDMN 🐘 (overleg) 5 mrt 2013 21:24 (CET)
 • Papier- en kartonafval - Gaat vrijwel geheel over Nederland. --MichielDMN 🐘 (overleg) 7 mrt 2013 13:41 (CET)
 • Lijkschouw - Ik schreef dit artikel omdat ik een Nederlandse gemeentelijk lijkschouwer ben. Maar ik weet totaal niets over de Belgische situatie. Wie helpt dat aan te vullen? Erik Wannee (overleg) 12 aug 2013 09:15 (CEST)
 • IBA (afvalwater) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Sander1453 (overleg · bijdragen)
 • Verzekeringsmaatschappij -- geen enkele verwijzing naar maatschappijen en structuren buiten Nederland Bvlg (overleg) 6 sep 2013 23:29 (CEST)
 • Bouwmateriaal -- uitsluitend bespreking van de Nederlandse wetgeving Bvlg (overleg) 10 sep 2013 00:37 (CEST)
 • Hoogbouw - De tweede zin al een niet zo'n goed begin, maar er is ook een kopje Europa beetje positief blijven. Nick (overleg) 13 sep 2013 19:26 (CEST)
 • Postzegelveiling - Er zijn toch zeker wel meer postzegelveilingen in België dan alleen Van Looy & Van Looy? Sijtze Reurich (overleg) 30 okt 2013 08:23 (CET)
 • Godslastering - Onevenredig veel aandacht voor de situatie en allerlei relatief onbeduidende gebeurtenissen in Nederland. Voorstel: dat gedeelte inkorten en de rest juist aanvullen. De Wikischim (overleg) 31 okt 2013 11:13 (CET)
 • Droogmakerij - Is natuurlijk historisch gezien heel belangrijk voor Nederland, maar gebeurt zeker ook in andere delen van de wereld, bijv. China [1] De Wikischim (overleg) 12 dec 2013 11:22 (CET)
 • Rijstpellerij – Ik kan hieruit niet destilleren wat voor alleen Nederland geldt, iemand anders wel? –Frank Geerlings (overleg) 27 mei 2015 11:59 (CEST)
 • Hockey – Sectie over deze sport in Nederland is disproportioneel lang. Voorstel: afsplitsen in een nieuw artikel Hockey in Nederland. De Wikischim (overleg) 7 jun 2015 16:53 (CEST)
 • Wenskaart - De situatie in Nederland komt wel ter sprake, maar niet die in andere landen. Los daarvan vraag ik me ook af waarom het jaartal 2005 hier speciaal moet worden uitgelicht? De Wikischim (overleg) 19 aug 2015 15:55 (CEST)
 • Ontvlechten van verkeersstromen - uitsluitend Nederlandse voorbeelden. Overigens vraag ik me af of dit onderwerp zich wel echt leent voor een eigen artikel. De Wikischim (overleg) 31 okt 2015 12:20 (CET)
 • Kamerheer - Focus ligt vrijwel uitsluitend op voorbeelden uit Nederland. De Wikischim (overleg) 2 nov 2015 11:34 (CET)
 • Vleetvisserij - Vrijwel uitsluitend vanuit Nederlands perspectief geschreven. De Wikischim (overleg) 19 dec 2015 22:37 (CET)
 • Integratie (sociologie) - Grootste deel past beter op bijv. immigratie in Nederland. Overigens heeft het artikel ook nog veel te weinig bronnen. De Wikischim (overleg) 12 mrt 2016 23:18 (CET)
 • Belangenverstrengeling - Wel een aparte sectie over Nederland, maar niet voor andere landen. De Wikischim (overleg) 20 mrt 2016 20:42 (CET)
 • Zwemdiploma - Alleen aandacht voor Nederland en België. De Wikischim (overleg) 23 nov 2016 16:22 (CET)
 • Spreekrecht - Alleen de Nederlandse situatie. Terwijl in de interwiki's eevoudig meer info over andere landen te vinden is. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 30 nov 2016 10:56 (CET)
 • Voorrang - Er wordt enkel ingegaan op de verkeerssituatie in Nederland. De Wikischim (overleg) 29 jul 2017 12:38 (CEST)
 • Tankkazemat - Alleen Nederland wordt verder uitgewerkt. Encycloon (overleg) 25 apr 2018 16:02 (CEST)
 • Burgemeester - het ambt in België wordt nog wel omschreven, en het ambt in andere landen dan Nederland ook wel, maar er licht veruit een enorm zwaartepunt op het "Burgemeesterschap in Nederland"; misschien dat dit anders uit het artikel gelicht kan worden voor een zelfstandig artikel, en het ambt in dit artikel dan op dezelfde korte manier beschreven wordt als van de andere landen, met een verwijzing naar het dan nieuwe "hoofdartikel" "Burgemeester(schap) in Nederland"? Bijvoorbeeld. -- martix (overleg) 4 mei 2018 16:07 (CEST)
 • Tearoom - Er waren buiten Nederland ook wel theesalons. Ik zie in ieder geval al en:Tearoom (UK and US). Encycloon (overleg) 24 mei 2018 22:47 (CEST)
 • Kinderprogramma - Andere landen dan Nederland kennen ook kinderprogramma's. De Wikischim (overleg) 6 jun 2018 12:41 (CEST)
 • Huisarts - Vrijwel alleen aandacht voor Nederland en België. De Wikischim (overleg) 24 jun 2018 14:24 (CEST)
 • eIDAS - De wet heeft volgens de inleiding impact op "Nederlandse organisaties in de publieke sector", maar ik kan me niet voorstellen dat Europese wetten alleen voor Nederlandse organisaties worden gemaakt. Er is een kopje "Nederland", terwijl de inleiding minstens op twee plaatsen over een Nederlandse situatie spreekt. MichielDMN 🐘 (overleg) 8 jul 2018 21:15 (CEST)
 • Religieuze film - Het artikel gaat enkel over Nederlandse religieuze films, in tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden (namelijk dat het over religieuze films van over heel de wereld gaat). OrviIIe (overleg) 1 aug 2018 16:56 (CEST)
 • Verkeersongeval - Focust vrijwel uitsluitend op de Nederlandse situatie. (Overigens zou Auto-ongeluk beter geen redirect daarheen kunnen zijn, maar een zelfstandig artikel.) De Wikischim (overleg) 17 sep 2018 11:18 (CEST)
 • Zuivelfabriek - met name doordat er een ellenlange/uitputtende lijst van Nederlandse zuivelfabrieken, -locaties en -dependances in is opgenomen (maar niet voor andere landen); er is (boven voornoemde lijst) wél weer een lijst met de grootste zuivelproducenten wereldwijd (naar omzet of afzet), maar daarna gaat het mondiale karakter van het artikel mank. M.i. kan de specifieke 'Nederlandse lijst' eruit of naar een eigen lijst-artikel. Zie ook de betreffende overlegpagina -- martix (overleg) 19 nov 2018 23:16 (CET)
 • Rel - Alleen Nederlandse situatie (en daarbij ook nog eens alleen recente rellen, terwijl historische oproeren minstens zo interessant zijn). Encycloon (overleg) 30 nov 2018 10:33 (CET)
 • Factuur - handelt – behalve over de opmaak – grotendeels vanuit het perspectief met Nederlandse wetgeving, besluiten en BTW, alleen aan het einde een twee-zinner over België -- martix (overleg) 9 jan 2019 22:56 (CET)
 • Drinkwater - Het leeuwendeel van het artikel gaat – op een enkele passage hier en daar na – vooral over drinkwater (en winning) in Nederland en de daar geldende tarieven, toeslagen, belastingen, etc. -- martix (overleg) 20 jan 2019 19:09 (CET)
 • Paling en Ko - er staat een heel stuk bij over publicatieproblemen in Nederland, maar het is niet duidelijk of dit betekent "in het Nederlands" en of de situatie in België anders was, of simpelweg de Nederlandse moest volgen. MichielDMN 🐘 (overleg) 20 jan 2019 20:47 (CET)
 • Circus (attractie) - Nagenoeg alleen Nederlandse voorbeelden, ook het geschiedenisgedeelte gaat vrijwel alleen maar over het circus in Nederland. De Wikischim (overleg) 24 feb 2019 10:50 (CET)
 • Ontginning (cultuur) - Sowieso nog veel te kort, verder wordt er speciaal gefocust op Nederland terwijl dat in een algemeen artikel als dit niet zou moeten. De Wikischim (overleg) 3 mrt 2019 13:04 (CET)
 • Oproepkaart - Vreemd genoeg kom ik hier terecht als ik vanuit stempas de route volg naar de Belgische oproepingsbrief. In het artikel niets over de Belgische situatie, niets over de Engelse poll card, maar wel de Nederlandse situatie van 2006, met het Experiment Stemmen in een Willekeurig Stembureau (SWS). Volgens mij is dit experiment al even geleden succesvol afgesloten, en mag ik al vele jaren bij een willekeurig stembureau binnen mijn gemeente binnenlopen. Wie weet hier meer over te vertellen? Alvast bedankt, RonnieV (overleg) 6 mrt 2019 15:07 (CET)
 • Schoenmaker (beroep) - Er wordt alleen even kort ingegaan op de opleidingen hiervoor in Nederland. De Wikischim (overleg) 23 mrt 2019 13:16 (CET)
 • Scheepsjongen - Bijna alleen maar Nederlandse voorbeelden. Ook komt alleen de Nederlandse wetgeving ter sprake. De Wikischim (overleg) 24 mrt 2019 17:39 (CET)
 • De artikelen uit het sjabloon:Zijbalk urbanisatie in Nederland (en het sjabloon zelf ook); dit fenomeen is niet uniek voor Nederland. Encycloon (overleg) 5 apr 2019 11:38 (CEST)
 • Aasgarnalen (familie) – bevat (t.a.v. waargenomen soorten) alléén een kopje "In Nederland waargenomen soorten". De lijsten met vele, vele rode wikilinks van alle beschreven soorten zijn wellicht ook een DKB-overpeinzing waard. -- martix (overleg) 5 mei 2019 22:43 (CEST)
 • Doelgroepstrook - Bestaat dit alleen maar op Nederlandse snelwegen? Lijkt me nogal sterk. De Wikischim (overleg) 23 dec 2019 19:43 (CET)
 • Vitale infrastructuur - Vergelijk Engelstalige Wp –Theo Oppewal (overleg) 23 dec 2019 20:49 (CET)
 • Waterstofauto - Ongeveer de helft van de tekst gaat uitsluitend over ontwikkelingen in Nederland (inclusief allerlei details die voor dit algemene artikel van weinig of geen belang lijken), terwijl dit een wereldwijd fenomeen is. De Wikischim (overleg) 7 mrt 2020 23:56 (CET)
 • Autorijles - Er wordt alleen maar in detail ingegaan op rijlessen zoals die in Nederland (en België) worden gegeven. Nog geheel los van het voorgaande is de info op sommige punten wellicht ook verouderd, het artikel is al jaren niet meer inhoudelijk bijgewerkt. De Wikischim (overleg) 14 mrt 2020 12:27 (CET)
 • Haptonomie - Alleen de Nederlandse opleiding en erkenning wordt beschreven. Of het in België of elders bestaat, is niet duidelijk. MichielDMN 🐘 (overleg) 6 mei 2020 21:49 (CEST)
 • Footgolf beschrijft enkel Nederlandse spelers en verwezelijkingen, terwijl het ook in België bestaat. Themanwithnowifi (overleg) 15 mei 2020 08:38 (CEST)
 • Itinerarium Antonini, steden in België toe te voegen SpamHunters (overleg) 28 jun 2020 15:24 (CEST)
 • Beschermd stadsgezicht - Beschrijft alleen Nederland. MichielDMN 🐘 (overleg) 6 sep 2020 21:59 (CEST)
 • Aardbeving - Komen wereldwijd voor en zijn er in de geschiedenis van de Aarde altijd geweest, maar de sectie "Nederland en België" beslaat ongeveer een derde van het artikel. Zie ook de OP. De Wikischim (overleg) 13 sep 2021 11:08 (CEST)
 • 5G - Het artikel gaat bijna uitsluitend over Nederland, met daarnaast een kleine sectie over België (waarmee in het artikel als geheel de aandacht dus nog steeds alleen maar op het Nederlandse taalgebied ligt). (Los daarvan is de informatie hier en daar inmiddels zwaar gedateerd; zo wordt er bijv. geschreven alsof 2020 nog in de toekomst ligt). De Wikischim (overleg) 28 okt 2021 18:54 (CEST)