Hoofdmenu openen

Een oproepkaart is een kaart waarmee kiezers worden opgeroepen om aan een stemming deel te nemen. In Vlaanderen wordt dit ook een kiesbrief genoemd.

NederlandBewerken

In Nederland wordt er in elke gemeente een register bijgehouden van alle kiesgerechtigden, meestal door middel van een aantekening in de Gemeentelijke Basisadministratie, voorheen het bevolkingsregister. Onder leiding van de burgemeester van de gemeente worden ongeveer drie weken voor de verkiezingen oproepen verstuurd per post aan alle mensen die op de dag van kandidaatstelling (42 dagen voor de dag van stemming) als kiesgerechtigd geregistreerd staan.

Voor deze oprroepen bestaan verschillende modellen, maar alle modellen hebben een paar gemeenschappelijke kenmerken:

  • Op de voorzijde staan de gegevens van de kiezer vermeld (naam, adres, geboortedatum)
  • Op de voorzijde staan vermeld het stemdistrict en volgnummer in het kiesregister, aslmede de locatie van het stembureau
  • Op de voorzijde staat de naam van de verkiezing, waarvoor wordt opgeroepen
  • Op de achterzijde is ruimte gemaakt voor het omzetten van de oproepkaart in een kiezerspas
  • Daarnaast moet er op de achterzijde ruimte zijn, waarop de kiezer een onderhandse volmacht kan afgeven.

Als er meerdere verkiezingen tegelijk worden gehouden, dan maakt de kleur van het papier het onderscheid tussen de verschillende verkiezingen uit. Verder moet de kleur van de oproepkaart sterk verschillen van de vorige stemming.

Een verloren of beschadigde oproepkaart kan vervangen worden door een duplicaat-oproepkaart. Voor de dag van de stemming kan dit bij het gemeentehuis gebeuren en zelfs op de dag van de stemming kan het eigen stembureau nog in een duplicaat-oproepkaart voorzien.

In gemeentes die meedoen aan het Experiment Stemmen in een Willekeurig Stembureau (SWS), ontvangen de kiezers geen oproepkaart, maar een stempas, die binnen de gemeentegrens als een kiezerspas kan worden beschouwd.

Toch zijn de SWS-gemeentes niet vrij van oproepkaarten, iemand die buiten de eigen gemeente wil stemmen, zal namelijk een kiezerspas moeten aanvragen en daarvoor wordt de stempas eerst omgeruild tegen een oproepkaart en daarna pas omgezet in een kiezerspas.