Ontginning (cultuur)

cultuur

Een ontginning is in cultuur gebrachte woeste grond. In Nederland bijvoorbeeld een voormalig moeras-, veen-, heide- of duingebied. Bij een bosontginning wordt het bos gekapt voor de teelt van landbouwgewassen. Ontginning kan eveneens zijn het productief maken van hulpbronnen zoals olie- en gasvelden, en ertslagen.

Zie ookBewerken