Ontginning (cultuur)

cultuur

Een ontginning is in cultuur gebrachte woeste grond voor agrarisch gebruik of bosbouw. Voorbeelden van ontginningen in Nederland zijn voormalige moeras-, veen-, heide- of duingebieden, kwelders en beeklanden. Bij een bosontginning wordt het bos gekapt voor de teelt van landbouwgewassen.

Ontginning kan eveneens zijn het productief maken van hulpbronnen zoals olie- en gasvelden, en ertslagen.

Zie ookBewerken