Hoofdmenu openen

Huisarts of huisdokter is de benaming voor een gespecialiseerde arts die perifeer werkt, maar niet in een ziekenhuis. In het algemeen wordt de huisarts door mensen met gezondheidsproblemen in de ruimste zin als eerste aangesproken. De huisarts is zodoende de medisch specialist met als vak 'generalisme'.

Inhoud

OpleidingBewerken

BelgiëBewerken

Een Belgische huisarts heeft na de middelbare school eerst 7 jaar een universitaire basisopleiding geneeskunde gedaan (3 bachelorjaren en 4 masterjaren). In het 7de jaar kiest hij/zij voor de afstudeerrichting huisartsgeneeskunde. (Zijn collega's die gekozen hebben voor een medisch specialisme kiezen in hun zevende jaar de afstudeerrichting prespecialisatie en doen een "coassistentschap" in hun gekozen specialisatie.) Na dat jaar wordt het (basis-)artsdiploma uitgereikt. Na nog 2 jaar opleiding als haio (huisarts-in-opleiding), grotendeels bij een huisarts-praktijkopleider, eventueel gedeeltelijk ook in een ziekenhuis is men erkend huisarts en kan men een eigen praktijk opzetten, of aansluiten bij een bestaande huisartsenpraktijk. Er is een wijziging in het curriculum van de opleiding voorzien: de studenten vanaf 2012 volgen een basisopleiding geneeskunde van 6 jaar en doen nadien een driejarige master-na-masteropleiding huisartsgeneeskunde.

In Vlaanderen wordt de eigenlijke huisartsenopleiding georganiseerd door het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (ICHO). Deze organisatie organiseert de masteropleiding huisartsgeneeskunde voor de 4 Vlaamse Universiteiten (KULeuven, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel).

Een arts die in Vlaanderen de masteropleiding huisartsgeneeskunde volgt, wordt haio (huisarts-in-opleiding) genoemd. Voor 2006 sprak men van "hibo" (huisarts-in-beroepsopleiding). Zijn opleider in de huisartsenpraktijk heet de praktijkOpleider (PO) en zijn coördinator de STACO (stagemeester-coördinator). Deze stagemeester-coördinator begeleidt de haio's in hun volledige leertraject en leidt de regionale intervisiesessies van een twaalftal haio's.

OmnipracticusBewerken

Het vaak gebruikte woord omnipracticus werd vroeger in algemene zin begrepen als een synoniem voor huisarts. Nochtans betekent het een "beoefenaar van de algemene geneeskunde", hetgeen een ruimer veld bestrijkt. Een omnipracticus is niet noodzakelijk een huisarts. Hij kan ook, naast de specialisten en chirurgen, werkzaam zijn in ziekenhuizen en andere medische instellingen.

Het woord wordt in die zin in België algemeen gebruikt door de Orde van geneesheren, de universitaire medische faculteiten, de overheid (ministerie van Volksgezondheid), de ziekenkassen, ziekenhuizen, enz.

 
Huisartsenpraktijk in Steenwijk

NederlandBewerken

De Nederlandse opleiding tot huisarts begint met de opleiding geneeskunde, die bestaat uit een bachelorfase van 3 jaar en een masterfase van 3 jaar waarin coschappen worden gelopen. Dit zijn stages waarin de kandidaat zelf patiënten ziet. Door het afleggen van het artsexamen is de titel basisarts verkregen en kan worden begonnen met de specialisatie tot huisarts die drie jaar duurt.

In Nederland kan de opleiding tot huisarts gevolgd worden bij de universiteiten in Amsterdam (zowel VUmc als AMC), Leiden, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Nijmegen en Maastricht.

Een basisarts die in Nederland studeert voor het specialisme huisartsgeneeskunde wordt een AIOS, arts in opleiding tot specialist, genoemd. Ook de term HAIO (HuisArts In Opleiding) wordt nog vaak gebruikt maar deze term is in 2005 formeel afgeschaft. Een huisarts die een AIOS binnen zijn praktijk opleidt wordt een huisartsopleider (HAO) genoemd. Huisartsen die de AIOS begeleiden op de universiteit heten huisartsdocenten of huisartsbegeleiders (HAB's).

De huisartsenopleiding bestaat uit een eerste jaar in een huisartsenpraktijk. Het tweede jaar zijn stages bij de psychiatrie, de acute geneeskunde en de ouderenzorg. Het derde jaar is weer in een huisartsenpraktijk.

WerkzaamhedenBewerken

De taak van de huisarts is in eerste instantie aanspreekpunt zijn voor problemen met de gezondheid van zijn patiënten en overzicht te houden over de totale situatie van de patiënt. De kracht van de huisarts is erin gelegen dat hij of zij (meer dan 50% van de afstuderende huisartsen is vrouw, hoewel vrouwen gemiddeld veel korter werkzaam blijven als huisarts en vaak in deeltijd werken, wat inclusief diensten meestal nog steeds ruim meer dan 40 uur per week is):

  • een ruime medische kennis. Niet zoveel als een specialist, maar voldoende om te weten wanneer iets een kwestie is voor een specialist, en
  • dat hij/zij meer weet van de patiënt, diens omgeving en gezin dan de andere artsen en zorgverleners waar de patiënt mee in contact komt. Meestal kent de huisarts zijn/haar patiënten vele jaren.

De huisarts is zo ook de coördinator van alle benodigde zorg voor de patiënt.

Van alle problemen die aan de huisarts worden voorgelegd handelt hij/zij er ongeveer 90% zelf af en verwijst in de resterende 10% door naar een andere arts of hulpverlener.

ArbeidsvoorwaardenBewerken

NederlandBewerken

 
Een huisarts in Gramsbergen verzorgt een patiënt (1945)

Een Nederlandse huisarts werkt meestal als zelfstandig ondernemer. De praktijk is door de week geopend tussen 08.00 en 17.00 uur. Na 17.00 uur en in de weekenden is er een bereikbaarheidsdienst voor spoedgevallen. Bijna alle huisartsen zijn daarvoor aangesloten bij een huisartsenpost. Eens in de paar weken doet de huisarts ook zelf dienst op de huisartsenpost. Dit is ook verplicht om als huisarts geregistreerd te blijven. Op de huisartsenpost is vaak een callcenter aanwezig dat bemand wordt door ervaren doktersassistentes, om de eerste beoordeling van de binnenkomende oproepen te verzorgen. Dit wordt triage genoemd. Bij zo'n eerste beoordeling blijken veel patiënten geen directe beoordeling op de huisartsenpost nodig te hebben. De assistente zal de patiënt dan zelfstandig een advies geven. Al deze adviezen worden binnen een uur door een van de dienstdoende huisartsen op juistheid gecontroleerd. Tijdens een dienst zijn er één of meerdere huisartsen aanwezig, die meestal de beschikking hebben over een visiteauto met chauffeur. Aan boord is er een aanzienlijke hoeveelheid geneesmiddelen en medische apparatuur. De chauffeurs hebben een opleiding gedaan om de arts te kunnen ondersteunen bij medische handelingen.

Een deel van de Nederlandse huisartsen werkt in loondienst van een (groep van)huisarts(en). In dat geval spreekt men van hidha: huisarts in dienst van een andere huisarts. Ter ondersteuning hebben huisartsen soms praktijkondersteuners in dienst. Dit zijn doktersassistentes of verpleegkundigen die een speciale opleiding hebben gevolgd om zelfstandig patiëntenzorg te kunnen verrichten in de huisartsenpraktijk. Het gaat meestal om chronische zorg bij bijvoorbeeld diabetespatiënten of ouderen.

De Nederlandse huisartsen zijn georganiseerd in landelijk verband via enkele organisaties, waarvan de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de grootste zijn. De taak van de LHV ligt voornamelijk op de belangenbehartiging, waaronder het onderhandelen met zorgverzekeraars en overheid. Het NHG houdt zich voornamelijk bezig met de inhoudelijke ontwikkeling van het vak en het bevorderen van de kwaliteit van de uitvoering ervan. De LHV heeft regionaal afdelingen, die 'Kringen' worden genoemd. Deze bestaan meestal uit enkele honderden huisartsen. In 2014 waren er 8812 huisartsen in 5068 huisartsenpraktijken. Vanaf 2018 is het aantal patienten per normpraktijk 2095. 99.9997% van alle Nederlanders zou ingeschreven staan bij een huisarts.[1]

Kaderhuisartsen of huisartsen met een bijzondere bekwaamheidBewerken

Kaderhuisartsen leveren in hun eigen praktijk op het gebied van diagnostiek, wijze van registreren of het formuleren van verbeteringen van de praktijkvoering zorg die als voorbeeld kan dienen voor collega-huisartsen. Hun bijzondere bekwaamheden liggen bij het ondersteunen van collega-huisartsen in de patiëntenzorg. Zij hebben bijvoorbeeld een bijzonder patiëntenaanbod op het gebied van oogheelkunde, verloskunde, reizigersvaccinatie of echografie.

Kaderhuisartsen hebben zich geregistreerd bij het College voor Huisartsen met een Bijzondere Bekwaamheid (CHBB).

Huisartsen in fictieBewerken

Schrijvende Nederlandse huisartsen waren en zijn onder meer Simon Vestdijk, J. Slauerhoff, Cola Debrot, Belcampo, Willem Brakman en Toon Tellegen.[2]Werken zijn onder meer:[3]

RomansBewerken

  • Bert Keizer: Het refrein is Hein(1994) over een verpleeghuisarts
  • Herman Koch: Zomerhuis met zwembad (2011)
  • Willem Jan Otten: Ons mankeert niets (1994)
  • Thomas Rosenboom: Publieke werken(1999)
  • Simon Vestdijk: De dokter en het lichte meisje (1951)

Overzichten geven Norman Cousins (ed.): The physician in literature, London: Saunders, 1982 en Salomon Posen: The doctor in Literature, satis-faction or resentment?, Oxford: Radcliffe, 2005

ToneelBewerken

  • J.B.F. van Gils: De dokter in de oude Nederlandsche tooneelliteratuur (1917)

Externe linksBewerken