EIDAS (electronic IDentification Authentication and trust Services) is een Europese verordening "betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt". "Deze verordening heeft tot doel het vertrouwen in elektronische transacties in de interne markt te vergroten door te voorzien in een gemeenschappelijke grondslag voor veilige elektronische interactie tussen burgers, bedrijven en overheden, en bijgevolg ook de doeltreffendheid van publieke en private onlinediensten, e-business en elektronische handel in de Unie te verhogen."[bron?] "Europese burgers, consumenten en vertegenwoordigers van bedrijven moeten vanaf september 2018 bij alle Nederlandse organisaties in de publieke sector kunnen inloggen met hun eigen nationale inlogmiddel."[bron?] Grensoverschrijdend zakendoen levert meer gemak op voor gebruikers en vermindert de administratieve lasten. Idensys is de Nederlandse invulling van de eIDAS-verordening, maar ook eHerkenning wordt op de verordening aangepast.

EU-vertrouwensmerk voor gekwalificeerde vertrouwensdiensten.
De digitale markt in de EU en het faciliteren van overheidsdiensten over grenzen heen.

De door eIDAS vervangen Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad had betrekking op elektronische handtekeningen zonder een uitgebreid grens- en sectoroverschrijdend kader te bieden voor veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke elektronische transacties. Deze verordening voorziet in een versterking en uitbreiding van de verworvenheden van die richtlijn.

ProjectBewerken

Voortvloeiend uit de eIDAS-verordening is STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed) een pilotproject waar 19 EU-lidstaten aan meedoen. PEPS (Pan European Proxy Server) is ontwikkeld in STORK en is verantwoordelijk voor de routing, authenticatie, datatransformatie, controle en voor bilateral trust management met andere landen.[1] De PEPS is vervangen door de eIDAS-node.[2]

NederlandBewerken

In Nederland gaat de Uitvoeringswet eIDAS-verordening invulling geven aan de eIDAS-verordening.[3] Nederland is als eerste Europese lidstaat gekoppeld met Duitsland, waardoor de dienstverleners die al zijn aangesloten op de Nederlandse eIDAS-infrastructuur kunnen voldoen aan de eIDAS-verordening.[4]

BelgiëBewerken

In België worden IDAS-koppelingen verzorgd door de dienst CSAM van de federale overheid. In 2020 zijn koppelingen mogelijk met Duitsland, Estland, Spanje, Kroatië, Italië, Luxemburg, Letland, Portugal en Slowakije.[5]

European Self-Sovereign Identity FrameworkBewerken

De Europese Unie ontwikkelt een eIDAS compatibel European Self-Sovereign Identity Framework (ESSIF).

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken