Stempas

Een stempas is in Nederland een verklaring in de vorm van een pas, waarmee een kiesgerechtigde wordt toegestaan binnen het gebied van het orgaan waarvoor een verkiezing wordt gehouden, meestal de gemeente of deelgemeente, aan de stemming deel te nemen. Het stemmen gebeurt in een stembureau naar keuze.

De stempas wordt door de gemeente verstrekt aan de hand van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Alleen mensen ingeschreven in de GBA kunnen stemmen.

In België kent men geen stempas maar wordt gebruikgemaakt van een oproepingsbrief.