Resolutie 1725 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1725 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 6 december 2006 unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen en autoriseerde de IGAD om een beschermings- en opleidingsmacht, IGASOM, in te zetten in Somalië.

Resolutie 1725
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 6 december 2006
Nr. vergadering 5579
Code S/RES/1725
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Somalische burgeroorlog
Beslissing Autoriseerde een troepenmacht van de IGAD.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2006
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van Rusland Rusland · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Argentinië Argentinië · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Denemarken Denemarken · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Griekenland Griekenland · Vlag van Japan Japan · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Slowakije Slowakije · Vlag van Tanzania Tanzania
Een bijeenkomst van de IGAD-lidstaten in Mogadishu in september 2016

Achtergrond Bewerken

In 1960 werden de voormalige kolonies Brits Somaliland en Italiaans Somaliland onafhankelijk en samengevoegd tot Somalië. In 1969 greep het leger de macht en werd Somalië een socialistisch-islamitisch land. In de jaren 1980 leidde het verzet tegen het totalitair geworden regime tot een burgeroorlog en in 1991 viel het centrale regime. Daarna beheersten verschillende groeperingen elk een deel van het land. Enkele delen scheurden zich ook af van Somalië. In 2006 werd het grootste deel van Somalië veroverd door de Unie van Islamitische Rechtbanken. Aan het einde van dat jaar werden zij echter door troepen uit buurland Ethiopië verjaagd. In 2008 werd piraterij voor de kust een groot probleem.

Inhoud Bewerken

Waarnemingen Bewerken

De Veiligheidsraad was bereid tot samenwerking met alle partijen in Somalië, waaronder de Unie van Islamitische Rechtbanken, die middels vreedzame dialoog tot een politieke regeling wilden komen. Op de overgangsinstellingen en de UIR werd aangedrongen tot zo'n dialoog. De UIR werd ook opgeroepen elke verdere militaire uitbreiding te staken en haar extremistische agenda en banden met terrorisme te verwerpen.

Handelingen Bewerken

De Veiligheidsraad herhaalde dat het federale overgangsbestuur van Somalië de enige mogelijkheid tot vrede en stabiliteit was. Op de overgangsinstellingen en de UIR werd aangedrongen zo snel mogelijk de vredesgesprekken te hervatten en de resultaten van hun dialoog na te leven. De Veiligheidsraad zelf zou maatregelen nemen tegen eenieder die probeerde de dialoog te blokkeren of de overgangsinstellingen omver te werpen.

De IGAD was van plan een vredesmissie naar Somalië te sturen. De IGAD en de AU-lidstaten werden alvast geautoriseerd om gedurende 6 maanden een beschermings- en opleidingsmissie te sturen om toe te zien op de uitvoering van de overeenkomsten tussen de overgangsinstellingen en de UIR en de veiligheid in Baidoa, leden van de overgangsinstellingen en belangrijke infrastructuur te beschermen en de veiligheidsdiensten van de overgangsinstellingen op te leiden.

Verwante resoluties Bewerken

Originele werken bij dit onderwerp zijn te vinden op de pagina United Nations Security Council Resolution 1725 op de Engelstalige Wikisource.