Resolutie 1744 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1744 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 21 februari 2007 unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen. De resolutie autoriseerde de lidstaten van de Afrikaanse Unie om hun geplande vredesmissie in Somalië te ontplooien.

Resolutie 1744
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 21 februari 2007
Nr. vergadering 5633
Code S/RES/1744
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Somalische burgeroorlog
Beslissing Autoriseerde de AMISOM-vredesmissie van de Afrikaanse Unie.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2007
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van België België · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Indonesië Indonesië · Vlag van Italië Italië · Vlag van Panama Panama · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika · Vlag van Slowakije Slowakije
Een VN-konvooi in Mogadishu.

Achtergrond bewerken

In 1960 werden de voormalige kolonies Brits Somaliland en Italiaans Somaliland onafhankelijk en samengevoegd tot Somalië. In 1969 greep het leger de macht en werd Somalië een socialistisch-islamitisch land. In de jaren 1980 leidde het verzet tegen het totalitair geworden regime tot een burgeroorlog en in 1991 viel het centrale regime. Vanaf dan beheersten verschillende groeperingen elk een deel van het land en enkele delen scheurden zich ook af van Somalië. In 2006 werd het grootste deel van Somalië veroverd door de Unie van Islamitische Rechtbanken. Op het einde van dat jaar werden zij echter door troepen uit buurland Ethiopië verjaagd. In 2008 werd piraterij voor de kust een groot probleem.

Inhoud bewerken

Waarnemingen bewerken

De vredes- en veiligheidsraad van de Afrikaanse Unie had op 19 januari aangekondigd de vredesmissie AMISOM gedurende zes maanden te zullen inzetten in Somalië. Die missie zou dan vervolgens overgaan in een VN-operatie. Ondertussen was Ethiopië al begonnen met de terugtrekking van zijn troepen. Verder veroordeelde de Veiligheidsraad het geweld en extremisme in Somalië en betreurde hij de recente bomaanslagen in Mogadishu.

Handelingen bewerken

De overheidsinstellingen van Somalië hadden beslist een inter-Somalisch politiek proces te starten met onder meer een verzoeningscongres met alle politieke leiders, clanleiders, religieuze leiders en vertegenwoordigers van de maatschappij. De secretaris-generaal werd gevraagd daarmee te helpen en dit proces ook te promoten.

De AU-lidstaten werden geautoriseerd om gedurende zes maanden een missie op te richten in Somalië die ook alle nodige maatregelen mocht treffen om:

a. Te zorgen voor bewegingsvrijheid van alle bij het politiek proces betrokkenen,
b. Waar nodig de overgangsinstellingen en belangrijk infrastructuur te beschermen,
c. Te helpen met het uitvoeren van het nationaal veiligheids- en stabilisatieplan,
d. Bij te dragen aan de veiligheid van de humanitaire hulp,
e. Het eigen personeel en installaties te beschermen.

Ten slotte werd, in het licht van de AU-missie, de autorisatie van de IGAD beëindigd.

Verwante resoluties bewerken