Resolutie 1723 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1723 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 28 november 2006 unaniem aangenomen door de VN-Veiligheidsraad, en stemde op vraag van Irak in met de voortzetting van de door de Verenigde Staten geleide multinationale bezettingsmacht in het land.

Resolutie 1723
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 28 november 2006
Nr. vergadering 5574
Code S/RES/1723
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Irakoorlog
Beslissing Stemde op vraag van Irak zelf in met het behoud van de multinationale bezettingsmacht.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2006
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van Rusland Rusland · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Argentinië Argentinië · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Denemarken Denemarken · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Griekenland Griekenland · Vlag van Japan Japan · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Slowakije Slowakije · Vlag van Tanzania Tanzania
Iraakse troepen anno augustus 2006.

Achtergrond Bewerken

  Zie Irakoorlog voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Op 2 augustus 1990 viel Irak zijn zuiderbuur Koeweit binnen en bezette dat land. De Veiligheidsraad veroordeelde de inval diezelfde dag middels resolutie 660, en later kregen de lidstaten carte blanche om Koeweit te bevrijden. Eind februari 1991 was die strijd beslecht en legde Irak zich neer bij alle aangenomen VN-resoluties. Het land werd vervolgens verplicht te ontwapenen door onder meer al zijn massavernietigingswapens te vernietigen. Daaraan werkte Irak echter met grote tegenzin mee, tot grote woede van de Verenigde Staten, die het land daarom in 2003 opnieuw binnenvielen.

Een door de VN geleide overgangsregering werd in 2004 opgevolgd door een Iraakse. In 2005 werd een nieuwe grondwet aangenomen en vonden verkiezingen plaats, waarna een coalitie werd gevormd. In de tussentijd werd het land echter geplaagd door sektarisch geweld en bleven er vele slachtoffers vallen door de talloze terreuraanslagen.

Inhoud Bewerken

Waarnemingen Bewerken

Op een dag moest het Iraakse leger opnieuw zelf instaan voor de veiligheid van Irak. Intussen werd vooruitgang geboekt met de opleiding en uitrusting van dat leger, dat reeds de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in Muthanna en Dhi Qar had gekregen.

Ook werd nog voortgewerkt aan een democratisch verenigd Irak waarin de mensenrechten worden gerespecteerd. De dialoog en verzoening waren vitaal en sektarisme werden verworpen. Van hen die het politieke proces met geweld probeerden tegen te houden werd geëist dat ze de wapens neerlegden en deelnamen.

Handelingen Bewerken

Op vraag van Irak zelf was de multinationale troepenmacht in het land nog steeds aanwezig. Het mandaat van die macht werd verlengd tot 31 december 2007. Dat mandaat zou uiterlijk op 15 juni 2007 herzien worden, maar kon ook op verzoek van Irak ook al eerder beëindigd worden.

Voorts werden ook de met resolutie 1483 getroffen regelingen inzake de Iraakse olie-inkomsten verlengd tot eind 2007.

Annex I Bewerken

Net als bij de vorige verlenging was ook bij deze resolutie een brief van de Eerste Minister van Irak, nu Nuri Kamel al-Maliki, gevoegd waarin deze de verlenging van de door de VS geleide macht vroeg.

Annex II Bewerken

Eveneens was opnieuw een brief van de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice toegevoegd, waarin zij verklaarde dat haar land bereid was de multinationale macht die het leidde voort te zetten.

Verwante resoluties Bewerken

Originele werken bij dit onderwerp zijn te vinden op de pagina United Nations Security Council Resolution 1723 op de Engelstalige Wikisource.