Resolutie 1661 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1661 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 14 maart 2006 en verlengde de waarnemingsmissie aan de grens tussen Ethiopië en Eritrea met een maand.

Resolutie 1661
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 14 maart 2006
Nr. vergadering 5384
Code S/RES/1661
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Eritrees-Ethiopische Oorlog
Beslissing Verlengde de UNMEE-waarnemingsmissie met 1 maand.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2006
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van Rusland Rusland · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Argentinië Argentinië · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Denemarken Denemarken · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Griekenland Griekenland · Vlag van Japan Japan · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Slowakije Slowakije · Vlag van Tanzania Tanzania
Ethiopië.

Achtergrond bewerken

Na de Tweede Wereldoorlog werd Eritrea bij Ethiopië gevoegd als een federatie. In 1962 maakte keizer Haile Selassie er een provincie van, waarop de Eritrese Onafhankelijkheidsoorlog begon. In 1991 bereikte Eritrea na een volksraadpleging die onafhankelijkheid. Er bleef echter onenigheid over een aantal grensplaatsen.

In 1998 leidde een grensincident tot een oorlog waarbij tienduizenden omkwamen. Pas in 2000 werd een akkoord bereikt en een 25 kilometer brede veiligheidszone ingesteld die door de UNMEE-vredesmacht werd bewaakt. Een gezamenlijke grenscommissie wees onder meer de stad Badme toe aan Eritrea, maar jaren later werd het gebied nog steeds door Ethiopië bezet.

Inhoud bewerken

Waarnemingen bewerken

Blijvende vrede tussen Ethiopië en Eritrea was slechts mogelijk als de grens tussen beide landen volledig werd afgebakend. Beide landen hadden eerder hun akkoord gegeven de beslissing van de grenscommissie met deze taak te zullen aanvaarden.

Handelingen bewerken

Het mandaat van de UNMEE-waarnemingsmacht (in de grensstreek) werd met een maand verlengd tot 15 april. De Veiligheidsraad eiste voorts dat de twee partijen voldeden aan resolutie 1640.

Verwante resoluties bewerken