Resolutie 1699 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1699 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 8 augustus 2006. De resolutie vroeg meer samenwerking tussen de comités van de Raad die toezagen op de sancties die door de Raad werden opgelegd en Interpol.

Resolutie 1699
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 8 augustus 2006
Nr. vergadering 5507
Code S/RES/1699
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Samenwerking met Interpol.
Beslissing Vroeg dat die samenwerking werd uitgediept.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2006
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van Rusland Rusland · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Argentinië Argentinië · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Denemarken Denemarken · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Griekenland Griekenland · Vlag van Japan Japan · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Slowakije Slowakije · Vlag van Tanzania Tanzania
Het Interpol-hoofdkwartier in Lyon.

Inhoud Bewerken

Waarnemingen Bewerken

Met resolutie 1617 had de Veiligheidsraad meer samenwerking tussen Interpol en het 1267-Comité gevraagd (het 1267-Comité zag toe op de sancties die waren opgelegd tegen de Taliban).

Dergelijke samenwerking kon ervoor zorgen dat landen de sancties die de Veiligheidsraad oplegde beter konden uitvoeren.

Handelingen Bewerken

De secretaris-generaal werd gevraagd de samenwerking met Interpol uit te diepen zodat de comités (die toezagen op de sancties tegen verschillende landen en groeperingen) hun mandaten beter konden uitvoeren en zodat ook de lidstaten maatregelen als het bevriezen van geld, reisverboden en wapenembargo's beter konden uitvoeren.

Verwante resoluties Bewerken