Resolutie 1713 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1713 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 29 september 2006 met unanimiteit door de VN-Veiligheidsraad aangenomen. De resolutie verlengde het panel van experts dat toezag op de uitvoering van maatregelen die waren getroffen tegen eenieder die vrede in Darfur in de weg stond met een jaar.

Resolutie 1713
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 29 september 2006
Nr. vergadering 5543
Code S/RES/1713
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Conflict in Darfur
Beslissing Verlengde het panel van experts dat toezag op de maatregelen tegen de partijen in Darfur met 1 jaar.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2006
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van Argentinië Argentinië · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Denemarken Denemarken · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Griekenland Griekenland · Vlag van Japan Japan · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Slowakije Slowakije · Vlag van Tanzania Tanzania
Vluchtelingenkampen in Darfur en buurland Tsjaad.

Achtergrond

bewerken
  Zie Conflict in Darfur voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Al in de jaren 1950 was het zwarte zuiden van Soedan in opstand gekomen tegen het overheersende Arabische noorden. De vondst van aardolie in het zuiden maakte het conflict er enkel maar moeilijker op. In 2002 kwam er een staakt-het-vuren en werden afspraken gemaakt over de verdeling van de olie-inkomsten. Verschillende rebellengroepen waren hiermee niet tevreden en in 2003 ontstond het conflict in Darfur tussen deze rebellen en de door de regering gesteunde Janjaweed-milities. Laatstgenoemden gingen over tot etnische zuiveringen. In de daaropvolgende jaren werden er in Darfur grove mensenrechtenschendingen gepleegd, waardoor miljoenen mensen op de vlucht sloegen.

Waarnemingen

bewerken

Het geweld en de straffeloosheid in Darfur gingen nog steeds door waardoor de humanitaire situatie er bleef verslechteren. Men was ook bezorgd om de veiligheid van de bevolking, hulpverleners en de toegang tot humanitaire hulp.

Middels resolutie 1591 had de Veiligheidsraad een panel van experts opgericht om toe te zien op sancties die met diezelfde resolutie waren opgelegd.

Handelingen

bewerken

Het mandaat van dat panel werd voor de 3de keer verlengd, tot 29 september 2007. Ook werd de secretaris-generaal gevraagd een 5de expert aan te stellen zodat het panel zijn missie beter zou kunnen uitvoeren.

Het panel zelf werd gevraagd tegen 29 maart 2007 een samenvatting te geven over het werk dat het had verricht, binnen een termijn van 90 dagen een tussenrapport in te dienen en tot 30 dagen voor het einde van het mandaat een eindrapport met zijn bevindingen en aanbevelingen te bezorgen. Ten slotte werd bij alle landen en organisaties aangedrongen op hun medewerking.

Verwante resoluties

bewerken