Resolutie 1674 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1674 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 28 april 2006. De resolutie veroordeelde het gebruik om met opzet de bevolking te treffen in tijden van gewapend conflict.

Resolutie 1674
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 28 april 2006
Nr. vergadering 5430
Code S/RES/1674
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Burgers in gewapende conflicten.
Beslissing Veroordeelde het met opzet treffen van de bevolking tijdens gewapende conflicten.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2006
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van Rusland Rusland · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Argentinië Argentinië · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Denemarken Denemarken · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Griekenland Griekenland · Vlag van Japan Japan · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Slowakije Slowakije · Vlag van Tanzania Tanzania
Verwoeste huizen in Noord-Somalië (foto: 1991).

Inhoud Bewerken

Waarnemingen Bewerken

Vrede, veiligheid, ontwikkeling en mensenrechten zijn de pijlers van het VN-systeem en deze vier zijn met elkaar verbonden en wederzijds versterkend. De Veiligheidsraad betreurde dat het merendeel van de slachtoffers van gewapende conflicten burgers waren en was ook bezorgd om het effect van de illegale handel in natuurlijke rijkdommen en wapens op de bevolking.

Onderwijs kon een belangrijke rol spelen om de misbruiken tegen de bevolking tijdens conflicten tegen te gaan. De partijen in die conflicten droegen de verantwoordelijkheid om de bevolking te beschermen.

Handelingen Bewerken

Voorts was het van belang dat gewapende conflicten werden voorkomen door economische groei, de uitroeiing van armoede, ontwikkeling, nationale verzoening, goed bestuur, democratie, de rechtsstaat en respect voor de mensenrechten. Het met opzet treffen van de bevolking in een conflict was een flagrante schending van dat laatste en dit gebruik, waaronder marteling, seksueel geweld, geweld tegen kinderen, het rekruteren van kindsoldaten, mensenhandel, gedwongen verhuizing en het ontzeggen van humanitaire hulp, werd streng veroordeeld. Verder moest ook de straffeloosheid ter zake beëindigd worden.

Verwante resoluties Bewerken