Resolutie 1678 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1678 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 15 mei 2006 en verlengde de waarnemingsmissie aan de grens tussen Ethiopië en Eritrea met een halve maand.

Resolutie 1678
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 15 mei 2006
Nr. vergadering 5437
Code S/RES/1678
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Eritrees-Ethiopische Oorlog
Beslissing Verlengde de UNMEE-waarnemingsmissie met 2 weken.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2006
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van Rusland Rusland · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Argentinië Argentinië · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Denemarken Denemarken · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Griekenland Griekenland · Vlag van Japan Japan · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Slowakije Slowakije · Vlag van Tanzania Tanzania
Resolutie 1678 Veiligheidsraad Verenigde Naties

Achtergrond Bewerken

Na de Tweede Wereldoorlog werd Eritrea bij Ethiopië gevoegd als een federatie. In 1962 maakte keizer Haile Selassie er een provincie van, waarop de Eritrese Onafhankelijkheidsoorlog begon. In 1991 bereikte Eritrea na een volksraadpleging die onafhankelijkheid. Er bleef echter onenigheid over een aantal grensplaatsen.

In 1998 viel Eritrea de stad Badme binnen, gevolgd door de bezetting van de rest van de Yirga Driehoek. Volgens Eritrea ging het historisch gezien om Eritrees grondgebied. Het lukte Ethiopië het gebied uiteindelijk weer in handen te krijgen, maar de gevechten kostten beide landen duizenden levens en miljarden dollars.

In 2000 werd in Algiers een akkoord bereikt en een 25 kilometer brede veiligheidszone ingesteld die door de UNMEE-vredesmacht wordt bewaakt. Een gezamenlijke grenscommissie wees onder meer de stad Badme toe aan Eritrea, maar anno 2018 wordt het gebied nog steeds door Ethiopië bezet.

Inhoud Bewerken

Waarnemingen Bewerken

Tijdens de vergadering van de Ethiopisch-Eritrese grenscommissie in Londen op 10 maart was vooruitgang geboekt en de Veiligheidsraad verwachtte ook een positief resultaat van de vergadering op 17 mei.

Handelingen Bewerken

Intussen werd het mandaat van de UNMEE-waarnemingsmacht op de grens tussen de twee landen verlengd tot 31 mei. De Veiligheidsraad eiste dat de partijen zouden voldoen aan resolutie 1640. Als dat niet het geval was, dan zou het mandaat en het troepenaantal van UNMEE worden bijgesteld. Ten slotte werd secretaris-generaal Kofi Annan gevraagd hier binnen de zeven dagen over te rapporteren.

Verwante resoluties Bewerken