Resolutie 1684 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1684 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aangenomen op 13 juni 2006, en verlengde de ambtstermijnen van de rechters van het Rwandatribunaal tot eind 2008.

Resolutie 1684
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 13 juni 2006
Nr. vergadering 5455
Code S/RES/1684
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Rwandese genocide
Beslissing Verlengde de ambtstermijnen van de rechters tot 31 december 2008.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2006
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van Argentinië Argentinië · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Denemarken Denemarken · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Griekenland Griekenland · Vlag van Japan Japan · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Slowakije Slowakije · Vlag van Tanzania Tanzania
Rwanda.

Achtergrond

bewerken
  Zie Rwandese Genocide en Rwandatribunaal voor de hoofdartikelen over dit onderwerp.

Toen Rwanda een Belgische kolonie was, werd de Tutsi-minderheid in het land verheven tot een elitie die de grote Hutu-minderheid wreed onderdrukte. Na de onafhankelijkheid werden de Tutsi verdreven en namen de Hutu de macht over. Het conflict bleef aanslepen, en in 1990 vielen Tutsi-milities verenigd als het FPR Rwanda binnen. Met westerse steun werden zij echter verdreven.

In Rwanda zelf werd de Hutu-bevolking opgehitst tegen de Tutsi. Dat leidde begin 1994 tot de Rwandese genocide. De UNAMIR-vredesmacht van de Verenigde Naties kon vanwege een te krap mandaat niet ingrijpen. Later dat jaar werd het Rwanda-tribunaal opgericht om de daders te vervolgen.

Op 31 januari 2003 had de Algemene Vergadering elf rechters verkozen voor een vierjarige ambtstermijn bij het Rwandatribunaal. Op 7 juli 2003 werd Mansoor Ahmed opgevolgd door Khalida Rachid Khan. Op 8 april 2004 werd Lloyd George Williams opgevolgd door Charles Michael Dennis Byron. En op 2 augustus werd Asoka de Zoysa Gunawardana opgevolgd door Asoka de Silva.

Op vraag van secretaris-generaal Kofi Annan werd de ambtstermijn van volgende rechters verlengd tot 31 december 2008: Dennis Byron, Asoka de Silva, Sergej Jegorov, Mehmet Güney, Khalida Khan, Erik Møse, Arlette Ramaroson, Jai Ram Reddy, William Sekule, Andrésia Vaz en Inés Weinberg de Roca.

Ten slotte werd de landen gevraagd te zorgen dat hun rechters in het tribunaal tot 31 december 2008 beschikbaar bleven.

Verwante resoluties

bewerken