Resolutie 1673 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1673 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 27 april 2006 en verlengde het 1540-comité, opgericht in resolutie 1540, met twee jaar.

Resolutie 1673
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 27 april 2006
Nr. vergadering 5429
Code S/RES/1673
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Massavernietigingswapens
Beslissing Verlengde het 1540-comité met 2 jaar.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2006
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van Rusland Rusland · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Argentinië Argentinië · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Denemarken Denemarken · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Griekenland Griekenland · Vlag van Japan Japan · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Slowakije Slowakije · Vlag van Tanzania Tanzania
Een chemische bom (VS, mrt 1964).

Inhoud Bewerken

Waarnemingen Bewerken

De Veiligheidsraad bevestigde dat de proliferatie van kern-, chemische en biologische wapens de internationale vrede en veiligheid bedreigde.

Niet alle landen hadden – zoals in resolutie 1540 gevraagd was – gerapporteerd over de stappen die ze namen om diezelfde resolutie uit te voeren.

De volledige uitvoering van deze resolutie was een werk van lange adem dat inspanningen zou vragen op nationaal, regionaal en internationaal niveau.

Handelingen Bewerken

Alle landen die dit nog niet gedaan hadden werden opgeroepen onverwijld te rapporteren over de ondernomen stappen om resolutie 1540 uit te voeren. De andere landen werden aangemoedigd het comité bijkomende informatie te verschaffen.

Het mandaat van het 1540-Comité werd alvast verlengd met twee jaar, tot 27 april 2008. Het comité moest meer doen om de uitvoering van resolutie 1540 te promoten via een werkprogramma inzake aansprakelijkheid, bescherming, grenscontrole en ordehandhaving en uitvoer en doorvoer van goederen.

Ten slotte werd het comité gevraagd tegen 27 april 2008 opnieuw te rapporteren over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van resolutie 1540.

Verwante resoluties Bewerken