Resolutie 1660 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1660 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 28 februari 2006. Deze resolutie stond de secretaris-generaal toe om reserverechters toe te wijzen aan rechtszaken van het Joegoslavië-tribunaal voor het geval andere rechters wegvielen.

Resolutie 1660
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 28 februari 2006
Nr. vergadering 5382
Code S/RES/1660
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Joegoslavië-tribunaal
Beslissing Stond toe dat reserverechters werden toegewezen aan rechtszaken.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2006
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van Rusland Rusland · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Argentinië Argentinië · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Denemarken Denemarken · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Griekenland Griekenland · Vlag van Japan Japan · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Slowakije Slowakije · Vlag van Tanzania Tanzania
Een cel van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag.

Achtergrond bewerken

  Zie Oorlogen in Joegoslavië voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In 1980 overleed de Joegoslavische leider Tito, die decennialang de bindende kracht was geweest tussen de zes deelstaten van het land. Na zijn dood kende het nationalisme een sterke opmars en in 1991 verklaarde Bosnië en Herzegovina zich onafhankelijk. De Servische minderheid in het land kwam hiertegen in opstand en begon een burgeroorlog, waarbij ze probeerden de Bosnische volkeren te scheiden. Tijdens die oorlog vonden massamoorden plaats waarbij tienduizenden mensen omkwamen. In 1993 werd het Joegoslavië-tribunaal opgericht, dat de oorlogsmisdaden die hadden plaatsgevonden moest berechten.

Inhoud bewerken

Waarnemingen bewerken

De voorzitter van het Joegoslavië-tribunaal had voorgesteld dat secretaris-generaal Kofi Annan op zijn vraag ad litemrechters als reserverechters zou aanstellen in een bepaalde zaak, om desgevallend rechters die niet langer konden zetelen te vervangen.

Handelingen bewerken

Zodoende werden de artikelen °12 en °12 uit de statuten van het tribunaal vervangen door de versies in bijlage.

Annex bewerken

  • Artikel °12 — Samenstelling van de kamers, punt °5 bepaalde nu dat de secretaris-generaal reserverechters kon aanstellen die een rechtszaak mee volgden en indien nodig een van de rechters konden vervangen.
  • Artikel °13 — Status van ad litem-rechters, punt °3 bepaalde dat die reserverechters dezelfde voordelen genoten als de permanente rechters.

Verwante resoluties bewerken