Resolutie 1671 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1671 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 25 april 2006 en autoriseerde een tijdelijke EUFOR-macht in de Democratische Republiek Congo.

Resolutie 1671
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 25 april 2006
Nr. vergadering 5421
Code S/RES/1671
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Congolese burgeroorlog
Beslissing Autoriseerde een tijdelijke EUFOR-macht.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2006
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van Rusland Rusland · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Argentinië Argentinië · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Denemarken Denemarken · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Griekenland Griekenland · Vlag van Japan Japan · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Slowakije Slowakije · Vlag van Tanzania Tanzania
Het roundel van EUFOR.

Achtergrond Bewerken

  Zie Congolese Burgeroorlog voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In 1994 braken in de Democratische Republiek Congo etnische onlusten uit die onder meer werden veroorzaakt door de vluchtelingenstroom uit de buurlanden Rwanda en Burundi. In 1997 beëindigden rebellen de lange dictatuur van Mobutu en werd Kabila de nieuwe president. In 1998 escaleerde de burgeroorlog toen andere rebellen Kabila probeerden te verjagen. Zij zagen zich gesteund door Rwanda en Oeganda. Toen hij in 2001 omkwam bij een mislukte staatsgreep werd hij opgevolgd door zijn zoon. Onder buitenlandse druk werd afgesproken verkiezingen te houden die plaatsvonden in 2006 en gewonnen werden door Kabila. Intussen zijn nog steeds rebellen actief in het oosten van Congo en blijft de situatie er gespannen.

Inhoud Bewerken

Waarnemingen Bewerken

De bevolking van Congo-Kinshasa had door middel van een succesvolle volksraadpleging de ontwerpgrondwet die op 18 februari van kracht werd goedgekeurd. Om tot duurzame vrede, stabiliteit en verzoening te komen waren ook verkiezingen nodig en voorts moest ook de rechtsstaat worden hersteld. De Europese Unie ging tijdens die verkiezingen een macht sturen om de MONUC-vredesmacht te ondersteunen.

Handelingen Bewerken

De Veiligheidsraad autoriseerde de inzet van EUFOR in Congo tot vier maanden na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Die zou bestaan uit een voorhoede in Kinshasa en elementen buiten Congo. Het gegeven mandaat mocht dat van MONUC niet overschrijden en zou zodoende mee herzien worden op 30 september. De secretaris-generaal werd gevraagd bij de Congolese autoriteiten te informeren naar het tijdsschema voor de verkiezingen.

De EUFOR-macht werd geautoriseerd om alle maatregelen te treffen om volgende taken uit te voeren:

a. MONUC bijstaan met het stabiliseren van de situatie als het daarbij problemen ondervond,
b. De bevolking mee beschermen als die rechtstreeks in gevaar was,
c. Bijdragen aan de bescherming van de luchthaven in Kinshasa,
d. Haar eigen bewegingsvrijheid en veiligheid en die van haar installaties verzekeren,
e. Beperkte operaties uitvoeren om personen in gevaar te ontzetten.

Op Congo en de EU werd aangedrongen zo snel mogelijk een status of forces-akkoord af te sluiten. Ook werden alle lidstaten, en vooral die in de buurt van Congo, gevraagd de nodige steun te verlenen. MONUC werd geautoriseerd om de nodige logistieke steun te bieden.

Verwante resoluties Bewerken