Resolutie 1734 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1734 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 22 december 2006 en verlengde het geïntegreerd VN-kantoor in Sierra Leone tot eind 2007.

Resolutie 1734
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 22 december 2006
Nr. vergadering 5608
Code S/RES/1734
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Burgeroorlog in Sierra Leone
Beslissing Verlengde het UNIOSIL-kantoor met 12 maanden.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2006
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van Rusland Rusland · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Argentinië Argentinië · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Denemarken Denemarken · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Griekenland Griekenland · Vlag van Japan Japan · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Slowakije Slowakije · Vlag van Tanzania Tanzania
De campagne voor de presidentsverkiezingen (foto: augustus 2007).

Achtergrond Bewerken

  Zie Sierra Leoonse Burgeroorlog voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In Sierra Leone waren al jarenlang etnische spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen. In 1978 werd het een eenpartijstaat met een regering die gekenmerkt werd door corruptie en wanbeheer van onder meer de belangrijke diamantmijnen. Intussen was in buurland Liberia al een bloedige burgeroorlog aan de gang, en in 1991 braken ook in Sierra Leone vijandelijkheden uit. In de volgende jaren kwamen twee junta's aan de macht, waarvan vooral de laatste een schrikbewind voerde. Zij werden eind 1998 met behulp van buitenlandse troepen verjaagd, maar begonnen begin 1999 een bloedige terreurcampagne. Pas in 2002 legden ze de wapens neer.

Inhoud Bewerken

Waarnemingen Bewerken

De secretaris-generaal beval aan en de president van Sierra Leone vroeg dat de UNIOSIL-kantoor met een jaar zou worden verlengd. In juli 2007 waren belangrijke verkiezingen gepland die het verdere verloop van de missie in het land zouden bepalen. Intussen werd ook vooruitgang geboekt in de hervorming van leger en politie in Sierra Leone.

Handelingen Bewerken

De Veiligheidsraad verlengde het mandaat van het Geïntegreerd VN-Kantoor in Sierra Leone (UNIOSIL) tot 31 december 2007. De secretaris-generaal werd verder toegestaan van 1 januari tot 31 oktober 2007 meer personeel in te zetten bij het kantoor om de ondersteuning van de verkiezingen te verbeteren en de andere taken beter uit te voeren.

Alle partijen in Sierra Leone werden opgeroepen achter het democratische proces te staan. De overheid, UNIOSIL en anderen werden opgeroepen meer te doen om goed bestuur te promoten; onder meer door corruptie te bestrijden, de aansprakelijkheid te verhogen en de ontwikkeling van de private economie te stimuleren.

Verwante resoluties Bewerken