Resolutie 1663 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1663 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 24 maart 2006 unaniem aangenomen door de VN-Veiligheidsraad. De resolutie verlengde de vredesmissie naar de Soedanese regio Darfur met een half jaar.

Resolutie 1663
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 24 maart 2006
Nr. vergadering 5396
Code S/RES/1663
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Soedanese burgeroorlog
Beslissing Verlengde de UNMIS-vredesmissie met 6 maanden.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2006
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van Rusland Rusland · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Argentinië Argentinië · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Denemarken Denemarken · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Griekenland Griekenland · Vlag van Japan Japan · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Slowakije Slowakije · Vlag van Tanzania Tanzania
Soedan.

Achtergrond Bewerken

  Zie Tweede Soedanese Burgeroorlog voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Al in de jaren 1950 was het zwarte zuiden van Soedan in opstand gekomen tegen het overheersende Arabische noorden. De vondst van aardolie in het zuiden maakte het conflict er enkel maar moeilijker op. In 2002 kwam er een staakt-het-vuren en werden afspraken gemaakt over de verdeling van de olie-inkomsten. Verschillende rebellengroepen waren hiermee niet tevreden en in 2003 ontstond het conflict in Darfur tussen deze rebellen en de door de regering gesteunde Janjaweed-milities. Die laatsten gingen over tot etnische zuiveringen en in de volgende jaren werden in Darfur grove mensenrechtenschendingen gepleegd waardoor miljoenen mensen op de vlucht sloegen.

Inhoud Bewerken

Waarnemingen Bewerken

Alle partijen in Darfur werden nogmaals opgeroepen het geweld en de wreedheden ten einde te brengen. De gesprekken in Abuja moesten ook zo snel mogelijk tot een vredesakkoord leiden.

De Vredes- en Veiligheidsraad van de Afrikaanse Unie steunde nu de transitie van de AMIS-vredesmissie van de AU tot een VN-vredesoperatie.

Voorts was de Veiligheidsraad diep bezorgd over gewapende groepen die over de grenzen kwamen. Daarbij was ook het Verzetsleger van de Heer uit Oeganda wiens brutale invallen voor vele doden, ontvoeringen en ontheemden zorgen.

Handelingen Bewerken

Het mandaat van de UNMIS-vredesmissie werd verlengd tot 24 september. De missie moest nauw samenwerken met de AMIS-missie van de AU. De secretaris-generaal werd gevraagd die laatste missie ook zo veel mogelijk te ondersteunen.

Verder veroordeelde de Veiligheidsraad de activiteiten van milities en gewapende groepen die de bevolking bleven aanvallen en mensenrechtenschendingen pleegden. In resolutie 1653 was aan de secretaris-generaal gevraagd om voorstellen te doen over hoe de VN, en in het bijzonder UNMIS, hier iets aan konden doen.

Verwante resoluties Bewerken