Resolutie 1735 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1735 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 22 december 2006 unaniem aangenomen door de VN-Veiligheidsraad en verlengde de waarnemingsgroep die toezag op de uitvoering van maatregelen tegen terrorisme met anderhalf jaar.

Resolutie 1735
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 22 december 2006
Nr. vergadering 5609
Code S/RES/1735
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Maatregelen tegen terrorisme
Beslissing Verlengde de waarnemingsgroep die toezag op de uitvoering van maatregelen tegen terrorisme met 18 maanden.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2006
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van Rusland Rusland · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Argentinië Argentinië · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Denemarken Denemarken · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Griekenland Griekenland · Vlag van Japan Japan · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Slowakije Slowakije · Vlag van Tanzania Tanzania

Inhoud Bewerken

Waarnemingen Bewerken

De Veiligheidsraad zag terrorisme als een van de grootste bedreigingen van de internationale vrede en veiligheid. Opnieuw werden Al Qaida, Osama bin Laden, de Taliban en aanverwanten veroordeeld. Dit terrorisme kon enkel verslagen worden middels een omvangrijke aanpak met de actieve deelname en samenwerking van alle landen en internationale organisaties. De dialoog tussen het comité dat met resolutie 1267 was opgericht en de lidstaten was daarbij van vitaal belang. De Raad verwelkomde ook de verbeterde samenwerking met Interpol na resolutie 1699.

De Veiligheidsraad was ook bezorgd om het misbruik dat terreurgroepen maakten van het internet en merkte op dat de bedreiging die zij vormden aan het veranderen was; vooral de manier waarop ze hun ideologieën promootten.

Handelingen Bewerken

Maatregelen Bewerken

Alle landen moesten de eerder tegen Al Qaida, Osama bin Laden en de Taliban opgelegde maatregelen uitvoeren:

a. Financiële middelen bevriezen,
b. Leden van hun grondgebied weren,
c. Wapenleveringen verbieden.

Oplijsting Bewerken

Landen konden nog steeds namen indienen voor toevoeging aan de lijst waartegen deze sancties golden. Ze werden gevraagd daarvoor het document dat in bijlage zat te gebruiken.

Waarnemingsteam Bewerken

Het mandaat van het waarnemingsteam in New York werd verlengd met achttien maanden. De taken hiervan waren opgesomd in bijlage II.

Annex I Bewerken

De eerste bijlage was het document dat landen werden gevraagd te gebruiken als ze personen voor wie de sancties golden aan de lijst wilden toevoegen.

Annex II Bewerken

De tweede bijlage omvatte de taken van het waarnemingsteam dat onder leiding van het 1267-Comité werkte. Het zag onder meer toe op de uitvoering van de maatregelen en deed aanbevelingen ter zake.

Verwante resoluties Bewerken