Resolutie 1730 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1730 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 19 december 2006 en nam de procedure aan die moest worden gevolgd om iemand of een entiteit te schrappen van de lijst waartegen ingestelde sancties golden[1].

Vlag van Verenigde Naties
Resolutie 1730
Van de VN-Veiligheidsraad
Datum 19 december 2006
Nr. vergadering 5599
Code S/RES/1730
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Sancties
Beslissing Nam de procedure aan om geschrapt te worden van de lijst van personen en entiteiten waartegen sancties golden.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2006
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van Argentinië Argentinië · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Denemarken Denemarken · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Griekenland Griekenland · Vlag van Japan Japan · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Slowakije Slowakije · Vlag van Tanzania Tanzania
Een Amerikaanse kruiser inspecteert een schip dat verdacht werd de sancties tegen Irak te schenden (foto: nov 1996).
Een Amerikaanse kruiser inspecteert een schip dat verdacht werd de sancties tegen Irak te schenden (foto: nov 1996).

InhoudBewerken

WaarnemingenBewerken

Sancties waren een belangrijk instrument van de Veiligheidsraad om de internationale vrede en veiligheid te handhaven en te herstellen. Alle lidstaten waren verplicht opgelegde sancties uit te voeren. Er moesten duidelijke richtlijnen zijn voor het plaatsen op en schrappen van personen en entiteiten op de sanctielijsten.

HandelingenBewerken

De Veiligheidsraad vraagt bij deze de schrappingprocedure in bijlage aan en vroeg de secretaris-generaal om binnen het Secretariaat van de Verenigde Naties een punt op te richten dat vragen om van een sanctielijst te worden geschrapt moest ontvangen. Ook werden de sanctiecomités (als sancties werden ingesteld werd ook een comité opgericht om erop toe te zien) opgedragen hun richtlijnen aan te passen.

SchrappingprocedureBewerken

Het punt binnen het Secretariaat moest de aanvragen voor schrapping ontvangen en behandelen. De aanvraag moest worden doorgestuurd naar de betrokken overheden (die van burgerschap en verblijfplaats) die hun zeg moesten kunnen doen. Die aanbevelingen gingen dan samen met de aanvraag naar het betrokken sanctiecomité. Als één van diens leden achter de schrapping stond kwam dat op de agenda van dat comité en werd zo een beslissing genomen. Ander was de aanvraag verworpen.

Verwante resolutiesBewerken