Resolutie 1665 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1665 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 29 maart 2006 unaniem aangenomen door de VN-Veiligheidsraad en verlengde het panel van experts dat toezag op de uitvoering van maatregelen die waren getroffen tegen eenieder die vrede in Darfur in de weg stond met een half jaar.

Resolutie 1665
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 29 maart 2006
Nr. vergadering 5402
Code S/RES/1665
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Conflict in Darfur
Beslissing Verlengde het panel van experts dat toezag op de maatregelen tegen de partijen in Darfur met 6 maanden.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2006
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van Rusland Rusland · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van Argentinië Argentinië · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Denemarken Denemarken · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Griekenland Griekenland · Vlag van Japan Japan · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Slowakije Slowakije · Vlag van Tanzania Tanzania
Darfur.

Achtergrond Bewerken

  Zie Conflict in Darfur voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Al in de jaren 1950 was het zwarte zuiden van Soedan in opstand gekomen tegen het overheersende Arabische noorden. De vondst van aardolie in het zuiden maakte het conflict er enkel maar moeilijker op. In 2002 kwam er een staakt-het-vuren en werden afspraken gemaakt over de verdeling van de olie-inkomsten. Verschillende rebellengroepen waren hiermee niet tevreden en in 2003 ontstond het conflict in Darfur tussen deze rebellen en de door de regering gesteunde Janjaweed-milities. Die laatsten gingen over tot etnische zuiveringen en in de daaropvolgende jaren werden in Darfur grove mensenrechtenschendingen gepleegd waardoor miljoenen mensen op de vlucht sloegen.

Inhoud Bewerken

Waarnemingen Bewerken

Bij alle partijen die deelnamen aan de gesprekken in Abuja werd er nog eens op aangedrongen dat ze snel tot een akkoord zouden komen, dat als basis voor vrede, verzoening, stabiliteit en gerechtigheid kon dienen in Soedan.

Handelingen Bewerken

De Veiligheidsraad besloot het mandaat van het panel van experts dat oorspronkelijk was opgericht met resolutie 1591 te verlengen tot 29 september. Dit panel werd gevraagd om binnen de 90 dagen een tussentijds verslag uit te brengen van zijn werk en zeker 30 dagen voor het einde van zijn mandaat met een eindrapport te komen. Ten slotte werden alle landen, de VN-agentschappen, de Afrikaanse Unie en andere betrokkenen opgeroepen met het panel mee te werken.

Verwante resoluties Bewerken