Resolutie 1720 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1720 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen op 31 oktober 2006 en verlengde het mandaat van de VN-missie in de Westelijke Sahara met een half jaar.

Resolutie 1720
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 31 oktober 2006
Nr. vergadering 5560
Code S/RES/1720
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Conflict om de Westelijke Sahara
Beslissing Verlengde de MINURSO-missie met 6 maanden.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2006
Permanente leden
Niet-permanente leden
Vlag van Argentinië Argentinië · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Denemarken Denemarken · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Griekenland Griekenland · Vlag van Japan Japan · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Slowakije Slowakije · Vlag van Tanzania Tanzania
De Westelijke Sahara.

De ontwerpresolutie bevatte ook een paragraaf die bezorgdheid uitdrukte over schendingen van de mensenrechten van zo'n 260.000 mensen in de Westelijke Sahara door Marokko. Veertien van de vijftien leden van de Veiligheidsraad stemden hiermee in, maar onder druk van Frankrijk werd de paragraaf uiteindelijk weggelaten[1].

Achtergrond

bewerken

Begin jaren 1970 ontstond een conflict tussen Spanje, Marokko, Mauritanië en de Westelijke Sahara zelf over de Westelijke Sahara dat tot dan in Spaanse handen was. Marokko legitimeerde de aanspraak die het maakte op basis van zijn historische banden met het gebied. Nadat Spanje het gebied opgaf bezette Marokko er twee derde van. Het land is nog steeds in conflict met Polisario dat met steun van Algerije de onafhankelijkheid blijft nastreven. Begin jaren 1990 kwam een plan op tafel om de bevolking van de Westelijke Sahara via een volksraadpleging zelf te laten beslissen over de toekomst van het land. Het was de taak van de VN-missie MINURSO om dat referendum op poten te zetten. Het plan strandde later echter door aanhoudende onenigheid tussen de beide partijen waardoor ook de missie nog steeds ter plaatse is.

Waarnemingen

bewerken

De partijen in de Westelijke Sahara en de landen in die regio werden nogmaals opgeroepen te blijven samenwerken met de VN om de impasse in het politieke proces te doorbreken.

Handelingen

bewerken

De lidstaten werden opgeroepen bij te dragen aan de financiering van vertrouwensmaatregelen waardoor gescheiden families elkaar konden opzoeken.

Het mandaat van de VN-missie in de Westelijke Sahara, MINURSO, werd vervolgens verlengd tot 30 april 2007.

Verwante resoluties

bewerken
Originele werken bij dit onderwerp zijn te vinden op de pagina United Nations Security Council Resolution 1720 op de Engelstalige Wikisource.