Resolutie 1755 Veiligheidsraad Verenigde Naties

resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Resolutie 1755 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd op 30 april 2007 met unaniem door de VN-Veiligheidsraad aangenomen en verlengde de VN-vredesmacht in Soedan met een half jaar.

Resolutie 1755
Van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
Datum 30 april 2007
Nr. vergadering 5670
Code S/RES/1755
Stemming
voor
15
onth.
0
tegen
0
Onderwerp Soedanese burgeroorlog
Beslissing Verlengde de UNMIS-vredesmacht met 6 maanden.
Samenstelling VN-Veiligheidsraad in 2007
Permanente leden
Vlag van China China · Vlag van Frankrijk Frankrijk · Vlag van Rusland Rusland · Vlag van het Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk · Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
Niet-permanente leden
Vlag van België België · Vlag van Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville · Vlag van Ghana Ghana · Vlag van Indonesië Indonesië · Vlag van Italië Italië · Vlag van Panama Panama · Vlag van Peru Peru · Vlag van Qatar Qatar · Vlag van Zuid-Afrika Zuid-Afrika · Vlag van Slowakije Slowakije
Het Soedanese district Abyei.

Achtergrond bewerken

  Zie Tweede Soedanese Burgeroorlog voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Al in de jaren 1950 was zwarte zuiden van Soedan in opstand gekomen tegen het overheersende Arabische noorden. De vondst van aardolie in het zuiden maakte het conflict er enkel maar moeilijker op. In 2002 kwam er een staakt-het-vuren en werden afspraken gemaakt over de verdeling van de olie-inkomsten. Verschillende rebellengroepen waren hiermee niet tevreden en in 2003 ontstond het conflict in Darfur tussen deze rebellen en de door de regering gesteunde janjaweed-milities. Die laatsten gingen over tot etnische zuiveringen en in de volgende jaren werden in Darfur grove mensenrechtenschendingen gepleegd waardoor miljoenen mensen op de vlucht sloegen.

Inhoud bewerken

Waarnemingen bewerken

De uitvoering van het vredesakkoord uit 2005 in Soedan maakte vooruitgang. De komende verkiezingen waren nu een belangrijke mijlpaal. Ook was voor het eerst een terugkeer van ontheemden georganiseerd. Men was wel bezorgd om bureaucratische beperkingen waaraan de UNMIS-vredesmacht was onderworpen en die de uitvoering van het mandaat hinderden. Verder waren ook de verslechterende humanitaire situatie en de voortdurende aanvallen op de bevolking in Darfur redenen tot zorgen. Ook waren op 19 januari personeelsleden van de VN, de AMIS-missie van de Afrikaanse Unie en van NGO's gearresteerd in Zuid-Darfur.

Handelingen bewerken

Het mandaat van de UNMIS-vredesmacht werd verlengd tot 31 oktober 2007. Ook werd de secretaris-generaal gevraagd dringend een nieuwe speciale vertegenwoordiger voor Soedan aan te stellen.

De partijen van het vredesakkoord werden opgeroepen hun toezeggingen na te komen en:

  • De ontwapening, demobilisatie en herintegratie van strijders nieuw leven in te blazen,
  • Troepen terug te trekken,
  • De grens tussen noord en zuid precies af te bakenen,
  • De kwestie-Abyei op te lossen,
  • Daar een administratie op te richten,
  • De nationale verkiezingen binnen de voorziene tijd te houden.

Verwante resoluties bewerken