Provinciale weg 359

weg in Friesland, Nederland

De provinciale weg 359 (N359) is een provinciale weg in de provincie Friesland. De weg vormt een verbinding tussen de N31 ten zuiden van Leeuwarden via Bolsward met de A6 bij Lemmer. Bij Bolsward heeft de weg een aansluiting op de A7 richting Den Helder/Amsterdam en Sneek/Groningen.

Provinciale weg 359
Provinciale weg 359
Provinciale weg 359
Provinciale weg 359
Land Nederland
Provincie Vlag Friesland Friesland
Lengte 63,2 km
Portaal  Portaalicoon   Verkeer & Vervoer
Traject
van/naar Leeuwarden
Toerit naar snelweg 24 Harlingen - Drachten / Heerenveen (A32) N31
Rotonde Deinum
Begin autoweg Autoweg
Afrit weg  Hijlaard
Brug over het water Bolswardertrekvaart
Kruising Huins / Lions
Afrit weg  Winsum N384
Brug over het water Franekervaart
Parkeerplaats Parkeerplaats
Kruising Edens / Spannum
Kruising Wommels / Kubaard
Brug over het water Kubaardervaart
Kruising Burgwerd / Witmarsum
Parkeerplaats Parkeerplaats
Brug over het water Harlingervaart
Parkeerplaats Parkeerplaats
Kruising Bolsward-Noord / Witmarsum
Brug over het water Witmarsumervaart
Kruising Bolsward
Toerit naar snelweg 17 Amsterdam - Heerenveen A7E22
Kruising Tjerkwerd
Viaduct Van Panhuysbrug (Van Panhuyskanaal)
Rotonde Parrega / Ferwoude
Kruising Parrega
Kruising Workum
Viaduct Sudergoabrug (Diepe Dolte)
Rotonde Workum / Ind. Horsa
Parkeerplaats Parkeerplaats
Overweg Leeuwarden - Stavoren
Kruising Hindeloopen
Kruising Koudum
Einde autoweg Autowegeinde
Rotonde Koudum / Galamadammen
Tunnel Galamadammen Akwadukt
Brug over het water Johan Frisokanaal
Begin autoweg Autoweg
Rotonde Hemelum / Oudega
Kruising Rijs
Rotonde Oudemirdum
Kruising Ruigahuizen
Einde autoweg Autowegeinde
Rotonde Balk N928
Begin autoweg Autoweg
Brug over het water Luts
Kruising Balk-Zuid
Rotonde Sondel / Wijckel
Parkeerplaats Parkeerplaats
Brug over het water Ee
Einde autoweg Autowegeinde
Rotonde Brekkenpolder / Ind. Lemsterhoek
Viaduct Prinses Margrietsluis
Brug over het water Prinses Margrietkanaal
Brug over het water Stroomkanaal
Begin stad Lemmer
Kruising Strand
Viaduct Zijlroedebrug (Zijlroede)
Kruising Centrum / Ind. Lemsterpark
Toerit naar snelweg 17 Emmeloord - Joure A6
van/naar Oosterzee

De weg is buiten de bebouwde kom uitgevoerd als tweestrooks-autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/h. In de gemeente Waadhoeke heet de weg Westergoawei, in de gemeente Súdwest-Fryslân Westergoawei, Sudergoawei, Bolswarderweg, Jousterperweg en Slaperdijk. In de gemeente De Friese Meren heet de weg wederom Sudergoawei, Sudersewei en Plattedijk.

Plaatsen bewerken

Wanneer men de provinciale weg 359 volgt passeert men van noord naar zuid de volgende plaatsen:

Kunstwerken bewerken

In de N359 ligt een aantal kunstwerken waaronder:

Afbeeldingen bewerken

 
Rotonde waar de N359 aansluit op de N928 ter hoogte van Balk.
 
Detailkaart traject