Provinciale weg 384

weg in Friesland, Nederland

De provinciale weg 384 (N384) is een provinciale weg in de provincie Friesland. De weg vormt een verbinding tussen de N393 bij Tzummarum en de N354 bij Deersum. Ten noorden van Franeker sluit de weg aan op de A31 richting Harlingen en Leeuwarden.

Provinciale weg 384
Bij Dongjum
Bij Dongjum
Bij Dongjum
Provinciale weg 384
Provinciale weg 384
Provinciale weg 384
Land Nederland
Provincie Friesland
Lengte 24,8 km
Portaal  Portaalicoon   Verkeer & Vervoer
Traject
Kruising Tzummarum N393
Begin stad Dongjum
Toerit naar snelweg 20 Harlingen, Leeuwarden A31
Begin stad Franeker
Brug over het water Van Harinxmakanaal
Kruising Lutjelollum
Kruising Welsrijp
Brug over het water Franekervaart
Toerit naar snelweg Winsum N359
Brug over het water Bolswardertrekvaart
Rotonde Oosterlittens
Begin stad Wieuwerd
Rotonde Deersum N354

De weg is uitgevoerd als tweestrooks-gebiedsontsluitingsweg met buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 80 km/h. In de gemeente Waadhoeke heet de weg achtereenvolgens Kade, Hegesylsterwei, Tzummarumerweg, Franekerweg, Hertog van Saxenlaan, Burgemeester J. Dijkstraweg, Welsrijperweg en Suderpolderwei. In de gemeente Súdwest-Fryslân heet de weg Froonackerdijk en Harstawei.

De N384 bij Tzummarum