Kunstwerk (bouwkundig)

bouwkundige constructie

Een (civiel) kunstwerk is, in bouwkundige zin, een door mensenhanden gemaakt, meestal niet voor bewoning bestemd bouwwerk. De term wordt heden ten dage voorbehouden aan onderdelen van infrastructuur (waaronder verkeersinfrastructuur en waterbouwkunde). Bij de aanleg van spoorwegen wordt voornamelijk gesproken over kunstwerken daar waar het bijzondere constructies betreft, meestal om andere infrastructuur te kruisen. Tijdens de aanleg moeten deze kunstwerken meestal veel eerder gestart worden dan de spoorlegging zelf om het hele project op tijd klaar te hebben.

Falkirk-wiel in Schotland
Erasmusbrug in Rotterdam

Voorbeelden bewerken

Auteursrecht bewerken

In sommige landen worden kenmerkende bouwkundige kunstwerken auteursrechtelijk beschermd als artistiek kunstwerk van de architect en is reproductie, met bijvoorbeeld foto's, verboden zonder toestemming van de architect.