Klasse van de hoogveenbulten en natte heiden

klasse van plantengemeenschappen
(Doorverwezen vanaf Oxycocco-Sphagnetea)

De klasse van de hoogveenbulten en natte heiden (Oxycocco-Sphagnetea) is een klasse van plantengemeenschappen die enkel voorkomen in hoogveengebieden en in natte heiden. De voornaamste vertegenwoordiger in Nederland en Vlaanderen is de associatie van gewone dophei.

Klasse van de hoogveenbulten en natte heiden
Associatie van gewone dophei (zomeraspect)
Associatie van gewone dophei (zomeraspect)
Syntaxonomische indeling
Klasse
Oxycocco-Sphagnetea
Br.-Bl. & Tx. ex. Westh., Dijk & Passchier, 1946
Afbeeldingen op Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Naamgeving en coderingBewerken

 • Synoniemen: Vaccinio oxycocco-Sphagnetea magellanici Br.-Bl. et Tx. 1943 corr. Julve 1993
 • Nederlands: Klasse der hoogveenbulten en natte heiden, Klasse van de natte heide
 • Duits: Hochmoorbultengesellschaften
 • Syntaxoncode voor Nederland (RVvN): r11

De wetenschappelijke naam Oxycocco-Sphagnetea is afgeleid van de botanische namen van twee algemene kensoorten binnen deze klasse, kleine veenbes (Vaccinium oxycoccos, syn. Oxycoccus palustris) en het geslacht veenmos (Sphagnum spp.).

KenmerkenBewerken

AlgemeenBewerken

De klasse van de hoogveenbulten en natte heiden omvat plantengemeenschappen met heideachtige dwergstruiken, grassen en grasachtige planten, mossen en levermossen op natte, zure zand-, zandleem- of leemgrond.

Ze komen voor op plaatsen waar het in verhouding zure neerslagwater zich verzamelt en de invloed van basisch grondwater minimaal is. De pH van de bodem is laag. In deze omstandigheden wordt dood plantenmateriaal niet verteerd, met als gevolg een voedselarme bodem.

VegetatiestructuurBewerken

Deze klasse wordt gekenmerkt door de volledige afwezigheid van een boomlaag. De struiklaag is vertegenwoordigd door dwergstruiken als de gewone dophei en de lavendelhei.

De kruidlaag is soortenarm maar zeer specifiek, met onder andere eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum) en ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia).

Er is een sterk ontwikkelde moslaag met talrijke soorten voornamelijk veenmossen, maar ook andere bladmossen en levermossen.

Onderliggende syntaxa in Nederland en VlaanderenBewerken

De klasse van de hoogveenbulten en natte heiden wordt in Nederland en Vlaanderen vertegenwoordigd door twee orden met allebei een onderliggend verbond.

 • Rompgemeenschap van struikhei en wollegrassen (RG Calluna vulgaris-Eriophorum-[Oxycocco-Sphagnetea])
 • Rompgemeenschap van eenarig wollegras (RG Eriophorum vaginatum-[Oxycocco-Sphagnetea/Scheuchzerietea])
 • Rompgemeenschap van pijpenstrootje en veenpluis (RG Molinio caerulea-Eriophorum angustifolium-[Oxycocco-Sphagnetea])

Romp- en derivaatgemeenschappenBewerken

De klasse telt verscheidene rompgemeenschappen, vegetatietypes die enkel kensoorten en differentiërende soorten bezit van een hoger syntaxonomisch niveau dan de associatie, samen met nog begeleidende soorten.

Rompgemeenschap van wilde gagelBewerken

De rompgemeenschap van wilde gagel (RG Myrica gale-[Oxycocco-Sphagnetea]) komt voor aan de rand van voedselarme veenmoerassen, zure vennen en depressies in natte heide, maar ook in duinvalleien in het Waddengebied. Het zijn standplaatsen waar zowel regen- of beekwater als grondwater een rol spelen.

De struiklaag van deze rompgemeenschap wordt gedomineerd door wilde gagel (Myrica gale).

Deze rompgemeenschap kan ook beschouwd worden als een rompgemeenschap van het verbond van de wilgenbroekstruwelen (RG Myricetum gale-[Salicion cinereae]).

De syntaxoncode voor Nederland is 40RG01, BWK-karteringseenheden voor Vlaanderen is het gagelstruweel (sm).

Diagnostische taxa voor Nederland en VlaanderenBewerken

In de onderstaande tabel staan de belangrijkste soorten voor de klasse van de hoogveenbulten en natte heiden in Nederland en Vlaanderen.

BoomlaagBewerken

Geen soorten

 
Gewone dophei

StruiklaagBewerken

Kensoort Diff.soort Abundantie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
kK D gewone dophei Erica tetralix
A/F struikhei Calluna vulgaris
 
Ronde zonnedauw
 
Veenpluis

KruidlaagBewerken

Kensoort Diff.soort Abundantie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
kK A/F ronde zonnedauw Drosera rotundifolia ook in de klasse van de kleine zeggen
D/A pijpenstrootje Molinia caerula
A/F veenpluis Eriophorum angustifolium
 
Rood viltmos
 
Glanzend maanmos

MoslaagBewerken

Kensoort Diff.soort Abundantie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
kK O roodviltmos Aulacomnium palustre
kK O glanzend maanmos Cephalozia connivens
kK Z gewoon spinragmos Kurzia pauciflora
kK Z aarmaanmos Cephalozia macrostachya
kK Z fijn draadmos Cephaloziella elachista

VerspreidingBewerken

De verspreiding van de klasse van de hoogveenbulten en natte heiden is beperkt tot de Atlantische provincie: de kuststrook van West-Europa, Groot-Brittannië en Ierland. Het is een typische vegetatie die zich thuis voelt in streken met een maritiem klimaat, met hoge luchtvochtigheid, niet te warme zomers en geen strenge winters.

Bedreiging en beschermingBewerken

Vegetaties van de klasse van de hoogveenbulten en natte heiden kunnen enkel gedijen op natte, voedselarme bodems, in langdurig ongestoorde omstandigheden. De bedreigingen zijn talloos: verdroging, overbemesting, versnippering, ... Het is dus niet verwonderlijk dat deze vegetaties tot de meest bedreigde in België en Nederland behoren, temeer omdat het ontwikkelen van nieuwe hoogveenvegetaties zeer veel tijd neemt en dus eigenlijk enkel aan herstel kan gedacht worden.

De belangrijkste bedreigingen zijn:

 • brand heeft als gevolg dat de levende veenmoslaag verdwijnt en er zich een nieuwe veenmosgemeenschap moet vormen, wat meerdere jaren in beslag kan nemen. Ook neemt de voedselrijkdom toe.
 • ontwatering (onder andere voor turfsteken) leidt vrij snel tot het afsterven van de veenmossen, een toename van de voedselrijkdom en een dominantie van de soorten van de associatie van gewone dophei.
 • een toename van de voedselrijkdom, door directe bemesting via het grondwater, door atmosferische stikstofdepositie of door ontwatering en branden, kan een algenbloei tot gevolg hebben met nadelige gevolgen voor de moslaag.

Om dit soort vegetaties te kunnen behouden, zijn dus verschillende soorten beleidsmaatregelen noodzakelijk:

 • de beheersing van de grondwaterstand door waterbouwkundige maatregelen;
 • beperken van menselijke activiteit, zoals turfstekerij en landbouw, en ronde hoogveengebieden;
 • preventie tegen bosbranden;

Zie ookBewerken

Zie de categorie Oxycocco-Sphagnetea van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.