Gagelstruweel

Gagelstruweel

Het gagelstruweel is een karteringseenheid met voornamelijk wilde gagel in de Biologische Waarderingskaart (BWK) van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als code 'sm'.

In de vegetatiekunde wordt dit biotoop vertegenwoordigd door een vier rompgemeenschappen van uiteenlopende vegetatietypes, respectievelijk het verbond van zwarte zegge, de klasse van de hoogveenbulten en natte heiden, het verbond van de wilgenbroekstruwelen en het verbond van de berkenbroekbossen.

Het gagelstruweel staat gewaardeerd als 'Biologisch zeer waardevol'.

Naamgeving, etymologie en coderingBewerken

KenmerkenBewerken

Gagelstruwelen vinden we vooral op natte, voedselarme tot matig voedselrijke bodems op veen, zand of lichte zandleemgronden. Ook komen ze voor in voedselarme broekbossen.

SoortensamenstellingBewerken

Gagelstruwelen worden, zoals de naam het zegt, gedomineerd door de indicatorsoort wilde gagel, meestal in combinatie met pijpenstrootje, en soms begeleid door soorten van natte heide, laagveen of vennen.

Verspreiding en voorkomenBewerken

Gagelstruwelen komt in Vlaanderen bijna uitsluitend voor in de Kempen.