Logistische verdeling

In de kansrekening en de statistiek is de logistische verdeling een continue kansverdeling met als verdelingsfunctie de logistische functie. De verdeling lijkt veel op een normale verdeling, maar heeft dikkere staarten. Ze speelt een rol in onder andere logistische regressie .

Logistische verdeling
Kansdichtheid
Standard logistic PDF
Verdelingsfunctie
Standard logistic CDF
Parameters (plaats)
(schaal)
Drager
Kansdichtheid
Verdelingsfunctie
Verwachtingswaarde
Mediaan
Modus
Variantie
Scheefheid
Kurtosis
Entropie
Moment-
genererende functie

voor ,
Karakteristieke functie
voor
Portaal  Portaalicoon   Wiskunde

VerdelingsfunctieBewerken

De eenvoudigste vorm van de verdelingsfunctie, met parameters 0 en 1, is:

 

De algemene vorm, met de parameters   en  , is:

 
 

KansdichtheidBewerken

De kansdichtheid wordt gegeven door:

 

ParametersBewerken

De parameter   is de verwachtingswaarde van de verdeling en de parameter   hangt samen met de standaardafwijking   via de relatie: