F-verdeling

De F-verdeling, genoemd naar Sir R.A. Fisher, is een kansverdeling die afgeleid is van de normale verdeling en die voornamelijk gebruikt wordt in de statistiek. De F-verdeling is de verdeling van het quotiënt van twee onderling onafhankelijke chi-kwadraatverdeelde grootheden. Zij vindt vooral toepassing in de variantie-analyse als verdeling van de toetsingsgrootheid van de F-toets.

F-verdeling
Kansdichtheid
kansdichtheidsfunctie
Verdelingsfunctie
Cumulatieve distributiefunctie
Parameters vrijheidsgraden
Drager
Kansdichtheid
Verdelingsfunctie
Verwachtingswaarde als
Modus als
Variantie als
Scheefheid
als
Moment-
genererende functie
bestaat niet
Portaal  Portaalicoon   Wiskunde

De F-verdeling met vrijheidsgraden in de teller en vrijheidsgraden in de noemer is gedefinieerd als de verdeling van de stochastische variabele:

,

waarin en onderling onafhankelijke stochastische variabelen zijn die beide chi-kwadraatverdeeld zijn met respectievelijk en vrijheidsgraden.

Als en respectievelijk de steekproefvarianties zijn van de eerste en de laatste van onderling onafhankelijke normaal verdeelde variabelen , dan heeft de grootheid

een F-verdeling met en vrijheidsgraden. Dit volgt direct uit de definitie van de F-verdeling, omdat de steekproefvariantie van een aantal onderling onafhankelijke normaal verdeelde variabelen chi-kwadraatverdeeld is.

KansdichtheidBewerken

De formule van de kansdichtheid   wordt voor   gegeven door:

 

VerwachtingswaardeBewerken

De verwachtingswaarde is

 ;

deze bestaat dus voor  .

VariantieBewerken

De variantie is

 ;

deze bestaat voor  .