Negatief-binomiale verdeling

In de kansrekening is de negatief-binomiale verdeling een discrete kansverdeling die de kansen geeft op de benodigde aantallen onafhankelijke pogingen met steeds kans op succes, om een vastgelegd aantal successen te behalen.

In een serie onafhankelijke bernoulli-pogingen met succeskans is bij het wachten op het eerste succes het benodigde aantal experimenten geometrisch verdeeld. Gaat men door tot men successen heeft, dan is het asantal benodigde experimenten, , een stochastische variabele met als verdeling de negatief-binomiale verdeling, waarvan de kansfunctievoor gegeven wordt door:

Eenvoudig is in te zien dat deze kans ontstaat doordat er m successen moeten zijn, elk met kans , en van de pogingen die aan het laatste succes voorafgaan er mislukkingen, elk met kans . De binomiaalcoëfficiënt geeft het aantal mogelijkheden voor de verdeling van de successen over de pogingen voorafgaand aan de laatste.

VoorbeeldBewerken

Beschouw een gewone dobbelsteen, die herhaaldelijk geworpen wordt tot voor de 10e keer "1" verschijnt. Het benodigde aantal worpen is negatief-binomiaal verdeeld met parameters   en succeskans  , en waardenbereik {10, 11, 12, ...}.

Verwachtingswaarde en variantieBewerken

De verwachtingswaarde   en de variantie   van een negatief-binomiaal verdeelde stochastische variabele   met parameters   en   zijn:

 
 

Speciaal gevalBewerken

De geometrische verdeling is een speciaal geval van de negatief-binomiale verdeling, met parameter m = 1.