Uniforme verdeling (continu)

De continue uniforme verdeling is een verdeling op een interval met constante kansdichtheid, wat inhoudt dat er geen voorkeur is voor enige waarde uit dat interval. De kansdichtheid van de uniforme verdeling op het interval is daarom constant en wordt gegeven door:

Uniforme verdeling (continu)
Kansdichtheid
Kansdichtheid van de uniforme verdeling
Verdelingsfunctie
Kansverdeling van de uniforme verdeling
Parameters
Drager
Kansdichtheid
Verdelingsfunctie
Verwachtingswaarde
Mediaan
Modus N/A
Variantie
Scheefheid
Kurtosis
Entropie
Moment-
genererende functie
Karakteristieke functie
Portaal  Portaalicoon   Wiskunde

Voor elk deelinterval met lengte is de kans op een waarde daaruit .

Opmerking

bewerken

De uniforme verdeling kan ook beschouwd worden op half open of gesloten intervallen. De functiewaarden van de dichtheid in de eindpunten van het interval doen niet ter zake. In alle gevallen is de verdelingsfunctie dezelfde:

 

Verwachtingswaarde en variantie

bewerken

De verwachtingswaarde   van een uniform op   verdeelde stochastische variabele  , en de variantie  , worden gegeven door:

 

en

 

Zie ook

bewerken