Multinomiale verdeling

In de kansrekening en de statistiek is de multinomiale verdeling een discrete, multivariate kansverdeling die gezien kan worden als de veralgemening van de binomiale verdeling. De binomiale verdeling is de kansverdeling van het aantal successen in onafhankelijke Bernoulli-experimenten met gelijke succeskans . Wanneer een experiment met aselecte trekkingen niet slechts twee uitkomsten (bv. succes en mislukking) heeft, maar meer, beschrijft de multinomiale verdeling de kansen op mogelijke aantallen van de verschillende uitkomsten, wanneer zo'n experiment een vast aantal keren herhaald wordt.

Als voorbeeld kan men denken aan het trekken van een kaart uit een goed geschud pak speelkaarten. De getrokken kaart wordt teruggelegd en na goed schudden wordt het experiment herhaald. Als uitkomst noteert men de kleur van de getrokken kaart. Er zijn vier mogelijkheden: schoppen (), harten (), ruiten () en klaveren (). Bij elke trekking is de kans 1/4 op elk van deze kleuren. De kansverdeling van het aantal getrokken kaarten van de vier kleuren bij 10 keer trekken is een multinomiale verdeling. De kans op bijvoorbeeld de gebeurtenis 1, 2, 3 en 4 bepaalt men door te bedenken dat de mogelijkheid dat de kaarten in de aangegeven volgorde getrokken zijn een kans heeft van:

De kaarten kunnen echter ook in een andere volgorde getrokken zijn met dezelfde kans. Het aantal mogelijkheden is:

De kans op de genoemde gebeurtenis is dus:

DefinitieBewerken

Als een experiment   verschillende uitkomsten heeft, met respectievelijke kansen   op deze uitkomsten, waarbij dus geldt dat  , en   het aantal keren is dat de uitkomst   verkregen wordt in   onafhankelijke uitvoeringen van het experiment, dan wordt de kansverdeling van de vector   gegeven door:

 ,

waarin   niet-negatieve gehele getallen zijn, met  .

Deze verdeling heet de multinomiale verdeling met parameters   en  .

VoorbeeldBewerken

In een bepaald land heeft 30% van de inwoners bruin haar, 25% blond haar, en 45% een andere haarkleur. De kans dat bij trekking met terugleggen van zes willekeurig gekozen mensen er twee bruin, één blond en dus drie een andere haarkleur hebben, is een multinomiale kans en wordt als volgt berekend.

De steekproefgrootte is  . De   verschillende uitkomsten zijn 1: "bruin", 2: "blond", 3: "anders", met bijbehorende kansen 0,3, 0,25 en 0,45. De gevraagde kans is:

 

MomentenBewerken

Elk van de stochastische variabelen   is binomiaal verdeeld, zodat de verwachtingswaarde gelijk is aan:

 ,

en de variantie gegeven wordt door

 

De covariantie tussen   en   is

 

als  .

EigenschapBewerken

Elk van de   afzonderlijke componenten heeft als marginale verdeling een binomiale verdeling met parameters   en  .