Hyperexponentiële verdeling

De hyperexponentiële verdeling is een continue kansverdeling.

Definitie bewerken

Een stochastische variabele   heet hyperexponentieel verdeeld, als   met kans   verdeeld is als een toevalsvariabele   die exponentieel verdeeld is met parameter  .

De kansdichtheid is voor   gegeven door:

 

Eigenschappen bewerken

De verwachting van een hyperexponentieel verdeelde toevalsvariabele   is:

 

De momentgenererende functie van de hyperexponentiële verdeling is: