Lijst van Belgische ministers van Openbaar Ambt

Wikimedia-lijst

Dit is een lijst van Belgische ministers van Openbaar Ambt.

Jaartal minister partij titulatuur afbeelding
1961 - 1965 Arthur Gilson PSC minister van openbaar ambt
1965 - 1966 André Van Cauwenberghe PSB minister-staatssecretaris van openbaar ambt
1966 - 1968 Jan Piers CVP minister-staatssecretaris van openbaar ambt
1968 - 1972 René Pêtre PSC minister van openbaar ambt
1972 - 1973 Léon Remacle PSC staatssecretaris voor openbaar ambt
1973 - 1974 Placide De Paepe CVP staatssecretaris voor openbaar ambt
1974 - 1976 Louis D'Haeseleer PVV staatssecretaris voor openbaar ambt
1976 - 1977 André Kempinaire PVV staatssecretaris voor openbaar ambt
1977 - 1979 Léon Hurez PS minister van openbaar ambt
1979 - 1980 Willy Calewaert SP minister van openbaar ambt
1980 Elie Deworme PS minister van openbaar ambt
1980 - 1981 Philippe Maystadt PSC minister van openbaar ambt
1981 - 1986 Charles-Ferdinand Nothomb PSC minister van binnenlandse zaken en openbaar ambt Charles-Ferdinand Nothomb
*1981 - 1985 Louis Waltniel PVV staatssecretaris voor openbaar ambt
*1985 - 1986 Louis Bril PVV staatssecretaris voor openbaar ambt
*1985 - 1986 Guy Lutgen PSC staatssecretaris voor modernisering en informatisering van de openbare diensten
1986 - 1988 Joseph Michel PSC minister van binnenlandse zaken en openbaar ambt Joseph Michel.jpg
*1986 - 1988 Louis Bril PVV staatssecretaris voor openbaar ambt
*1985 - 1988 Guy Lutgen PSC staatssecretaris voor modernisering en informatisering van de openbare diensten
1988 - 1989 Michel Hansenne PSC minister van openbaar ambt
1989 - 1992 Raymond Langendries PSC minister van openbaar ambt
1992 - 1995 Louis Tobback SP minister van binnenlandse zaken en openbaar ambt Louis Tobback - Filip Naudts.jpg
1995 - 1999 André Flahaut PS minister van ambtenarenzaken Flahaut 010618-D-2987S-093 screen.jpg
1999 - 2003 Luc Van den Bossche SP minister van ambtenarenzaken en modernisering van de openbare besturen
2003 - 2004 Marie Arena PS minister van ambtenarenzaken
*2003 - 2004 Vincent Van Quickenborne VLD staatssecretaris voor administratieve vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne - Annual Meeting of the New Champions 2011.jpg
*2003 - 2004 Peter Vanvelthoven sp.a staatssecretaris voor informatisering van de staat en de samenleving Peter Vanvelthoven.jpg
2004 - 2007 Christian Dupont PS minister van ambtenarenzaken
*2004 - 2007 Vincent Van Quickenborne VLD staatssecretaris voor administratieve vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne - Annual Meeting of the New Champions 2011.jpg
*2004 - 2005 Peter Vanvelthoven sp.a staatssecretaris voor informatisering van de staat en de samenleving
2005 - 2007 Peter Vanvelthoven sp.a minister van werk en informatisering
2007 - 2008 Inge Vervotte CD&V minister van ambtenarenzaken en overheidsbedrijven Inge vervotte.jpg
2008 - 2011 Vincent Van Quickenborne Open Vld minister voor ondernemen en vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne - Annual Meeting of the New Champions Dalian 2009.jpg
2008 - 2009 Steven Vanackere CD&V minister van ambtenarenzaken, overheidsbedrijven en institutionele hervormingen
2009 - 2011 Inge Vervotte CD&V minister van ambtenarenzaken en overheidsbedrijven Inge vervotte.jpg
2011 - 2014 Hendrik Bogaert CD&V staatssecretaris voor ambtenarenzaken en modernisering openbare diensten
2014 - 2018 Steven Vandeput N-VA minister van defensie en openbaar ambt
2018 - 2018 Sander Loones N-VA minister van defensie en openbaar ambt
*2014 - 2018 Theo Francken N-VA staatssecretaris voor asiel en migratie en administratieve vereenvoudiging
2018 - 2019 Sophie Wilmès MR minister van begroting, wetenschapsbeleid en ambtenarenzaken
2018 - 2020 Philippe De Backer Open Vld minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve vereenvoudiging, Bestrijding van de Sociale Fraude, Privacy en Noordzee
2019 - 2020 David Clarinval MR minister van begroting, wetenschapsbeleid en ambtenarenzaken
2020- heden Petra De Sutter Groen minister van ambtenarenzaken en overheidsbedrijven Petra de Sutter at ILGA conference 2018 Political Town Hall 04.jpg