Encycliek

gewichtig pauselijk document van leerstellige aard
Deel van de serie over
documenten van de
Heilige Stoel

Constituties, encyclieken,
exhortaties en instructies

Wapen van de Heilige Stoel
op gezag van
de Heilige Stoel
Constituties

Sacrosanctum Concilium
Gaudium et Spes
Lumen Gentium

Encyclieken

Pius IX
Leo XIII
Pius X
Benedictus XV
Pius XI
Pius XII
Johannes XXIII
Paulus VI
Johannes Paulus II
Benedictus XVI
Franciscus

Instructies

Inter Oecumenici
Liturgiam Authenticam
Redemptionis Sacramentum

Een encycliek (Littera encyclica) is een gewichtig pauselijk document van leerstellige aard. Het woord komt uit Late Latijn encyclios, een Latijnisatie van het Griekse woord ἐνκύκλιος, dat in het rond betekent. Een encycliek is dus een rondzendbrief. De eerste kwam van de hand van paus Martinus I (649-653).

De inhoud van een encycliek is niet per se onfeilbare leer - als onfeilbaar gedefinieerd wordt alleen die leer inzake geloof of zeden (of inzake de natuurwet) beschouwd, die bij definitieve act als bindend is afgekondigd en waarvan uitdrukkelijk vaststaat dat die onfeilbaar is gedefinieerd (Codex Iuris Canonici 1983, c. 749 §§ 1 en 3) -, maar de inhoud behoort wel grotendeels tot de katholieke leer in wijdere zin. Het is daarom een uitdrukking van het gewone leergezag van de paus. Encyclieken zijn (gewoonlijk) geen wetgevende teksten en zij worden tegenwoordig geadresseerd aan heel de Kerk en alle mensen van goede wil.[1] Veel encyclieken zijn verzameld in een serie boekjes onder de naam Ecclesia docens.

Encyclieken worden bijna altijd in het Latijn gesteld. Beroemde uitzonderingen zijn: Mit brennender Sorge (Duits) en Non abbiamo bisogno (Italiaans).

Recente encycliekenBewerken

Paus Gregorius XVIBewerken

  • Mirari Vos, (15 augustus 1832), waarin de paus diverse (toen) moderne ontwikkelingen veroordeelde

Paus Pius IXBewerken

schreef 38 encyclieken, waaronder:

Paus Leo XIIIBewerken

Paus Pius XBewerken

schreef 17 encyclieken waaronder:

Paus Benedictus XVBewerken

schreef 12 encyclieken waaronder:

  • Ad Beatissimi Apostolorum (1 november 1914)

Paus Pius XIBewerken

schreef 23 encyclieken waaronder:

zie ook: Lijst van encyclieken van paus Pius XI

Paus Pius XIIBewerken

schreef 41 encyclieken waaronder:

Paus Johannes XXIIIBewerken

Zie ook: Lijst van encyclieken van paus Johannes XXIII

Paus Paulus VIBewerken

Zie ook : Lijst van encyclieken van Paus Paulus VI

Paus Johannes Paulus IBewerken

Deze paus heeft geen encyclieken geschreven. Vanwege zijn korte pontificaat bestaan er alleen enkele toespraken.

Paus Johannes Paulus IIBewerken

Zie ook: Lijst van encyclieken van Johannes Paulus II

Paus Benedictus XVIBewerken

Zie ook : Lijst van encyclieken van Paus Benedictus XVI

Paus FranciscusBewerken

Zie ook: Lijst van encyclieken van paus Franciscus

  • Lumen Fidei (2013), over het geloof
  • Laudato Si', (2015), over de milieuproblematiek
  • Fratelli tutti (2020), over de broederlijkheid en de sociale vriendschap

Externe linksBewerken

ReferentiesBewerken