Instructie (Vaticaan)

Vaticaan
Deel van de serie over
documenten van de
Heilige Stoel

Constituties, encyclieken,
exhortaties en instructies

Wapen van de Heilige Stoel
op gezag van
de Heilige Stoel
Constituties

Sacrosanctum Concilium
Gaudium et Spes
Lumen Gentium

Encyclieken

Pius IX
Leo XIII
Pius X
Benedictus XV
Pius XI
Pius XII
Johannes XXIII
Paulus VI
Johannes Paulus II
Benedictus XVI
Franciscus

Instructies

Inter Oecumenici
Liturgiam Authenticam
Redemptionis Sacramentum

Een Instructie is een document van de Romeinse Curie van administratief karakter. Dergelijk document verandert de wet niet, maar legt die uit en geeft aanwijzingen over de toepassing ervan.

Redemptionis Sacramentum (in het Nederlands : Het Sacrament van de Verlossing) is een voorbeeld van dergelijke instructie en handelt over de eucharistieviering.

Lijst van Instructies bewerken

Deze lijst is onvolledig