Lijst van encyclieken van paus Johannes XXIII

Wikimedia-lijst

Dit artikel bevat een lijst van de acht encyclieken van paus Johannes XXIII:

No. Latijn Nederlandse vertaling Onderwerp Datum Tekst
1.
Ad Petri Cathedram "Op de zetel van Petrus" Waarheid, eenheid en vrede in een sfeer van naastenliefde 29 juni 1959 (Engels)
2.
Sacerdotii Nostri Primordia "Vanaf het begin van ons priesterschap" Ter gelegenheid van de honderdste sterfdag van Johannes Maria Vianney 1 augustus 1959 (Engels)
3.
Grata Recordatio "In vreugdevolle herinnering" De Rozenkrans: gebed voor de kerk, missie, internationale en sociale problemen 26 september 1959 (Engels)
4.
Princeps Pastorum "De prins der herders" De missie, inheemse geestelijkheid, en lekenparticipatie 28 november 1959 (Engels)
5.
Mater et Magistra "Moeder en lerares" Christendom en sociale vooruitgang 15 mei 1961 (Engels)
6.
Aeterna Dei Sapientia "Gods eeuwige wijsheid" Ter gelegenheid van het vijftiende eeuwfeest van de dood van paus Leo I 11 november 1961 (Engels)
7.
Paenitentiam Agere "Boete doen" De noodzakelijkheid van in- en extern berouw 1 juli 1962 (Engels)
8.
Pacem in Terris "Vrede op Aarde" Het bereiken van universele vrede in waarheid, gerechtigheid, liefde en vrijheid 11 april 1963 (Engels)

Externe links bewerken