Redemptoris Missio

Deel van de serie over
documenten van de
Heilige Stoel

Constituties, encyclieken,
exhortaties en instructies

Wapen van de Heilige Stoel
op gezag van
de Heilige Stoel
Constituties

Sacrosanctum Concilium
Gaudium et Spes
Lumen Gentium

Encyclieken

Pius IX
Leo XIII
Pius X
Benedictus XV
Pius XI
Pius XII
Johannes XXIII
Paulus VI
Johannes Paulus II
Benedictus XVI
Franciscus

Instructies

Inter Oecumenici
Liturgiam Authenticam
Redemptionis Sacramentum

Redemptoris Missio (Latijn voor: De zending van de verlosser) is de achtste encycliek van paus Johannes Paulus II en verscheen op 7 december 1990. Ze draagt als ondertitel : Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht.

Deze encycliek gaat nader in op missie en evangelisatie.

Zie ook bewerken

Externe links naar de tekst bewerken